Zde může být obrázek školy.

Základní škola a Mateřská škola Pohořelice, okres Zlín, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola a Mateřská škola Pohořelice, okres Zlín, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Školní 126
Obec: Pohořelice
Kraj: Zlínský
PSČ: 763 61
Ředitel:Mgr. Martina Kudláčková
Kontakt na školu Telefon: 577 944 191
Email: zs@zspohorelicezlin.cz
IČ:75024268
RED-IZO:600114163
Zřizovatel:Obec Pohořelice
Typ zřizovatele:Obec
Mateřská škola
Adresa: Ulice: Pohořelice, Školní 126
Obec: Napajedla
Kraj: Zlínský
PSČ:
Kontakt na školu:
IZO:107605856
Základní informace
Nejvyšší povolený počet dětí: 35
Aktuální počet dětí: 35
Bezbariérový přístup: ne
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 100
Škola je otevřena od: 6.30
Měsíční poplatek/školné v Kč: 300
Charakteristika školy
Provoz MŠ: celodenní
Prostory pro pohybové aktivity: venkovní hřiště, mimo areál školy
Specifické akce školy (pravidelné): škola v přírodě/ozdravné pobyty, návštěvy kulturních akcí, výlety, besídky/akademie, plesy
Certifikáty škol: Rodiče vítáni
Domácí spolupráce: Základní škola, DPS, Hasiči
Zapojení do evropských projektů: ne
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: individuální schůzky, třídní schůzky, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli
Základní škola
Adresa: Ulice: Pohořelice, Školní 126
Obec: Napajedla
Kraj: Zlínský
PSČ:
Kontakt na školu:
IZO:102307831
Základní informace
Velikost školy: jen 1. stupeň
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 100
Aktuální počet žáků: 68
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: zvonek,dohled
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: autobus
Linka MHD nebo integrované dopravy: -
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 50
Vstup do školy umožněn od: 6.45
Začátek první vyučovací hodiny: 7. 40
Roční školné v Kč: 0
Možnost získat stipendium: ne
Školní vzdělávací program: švp_9-2017.pdf (2259,4 KB)
Školní vzdělávací program - družina: ŠVP ŠD 2016.pdf (302,5 KB)
Školní řád: školní řád k k 1. 9. 2016.pdf (441,2 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Prostory pro výuku tělesné výchovy: mimo areál školy, sál místního pohostinství
Specifické akce školy (pravidelné): zahradní slavnosti, tématické/projektové dny, plesy, výlety, návštěvy kulturních akcí, besídky/akademie, exkurze
Domácí spolupráce : Okolní školy,Policie, Červený kříž, DPS, MŠ, Knihovna,OÚ
Mezinárodní spolupráce: ne
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání, bruslení
Metody čtení: genetická (hlásková) metoda, čtenářská dílna
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Celé Česko čte dětem (CČČD)
Přítomnost specialistů: asistent pedagoga
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole, počítače ve třídách
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: zdravotnické, technické, hudební, sportovní, taneční, výtvarné (např. malování, keramika)
Místo pro trávení volného času: hřiště, zahrada, školní dvůr, relaxační zóny ve vnitřních prostorách
V blízkosti školy: veřejná knihovna, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: e-mailová komunikace s učiteli, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, žákovská knížka (papírová), třídní schůzky
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice: Pohořelice, Školní 126
Obec: Napajedla
Kraj: Zlínský
PSČ:
Kontakt na školu:
IZO:118500562
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Školní 35
Obec: Pohořelice
Kraj: Zlínský
PSČ:
Kontakt na školu:
IZO:103119035
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v blízkosti školy (do 200 m)
Možnost výběru z více jídel: ne
Dietní stravování: ne
Cena oběda v Kč: 20-30
Bufet: ne
Specifické stravovací projekty: ovoce do škol, školní mléko
Nápojové/potravinové automaty: ne