Zde může být obrázek školy.

Základní škola Lukov, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola Lukov, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Pod Kaštany 32
Obec: Lukov
Kraj: Zlínský
PSČ: 763 17
Ředitel:PaedDr. Jolana Vlková
Kontakt na školu Telefon: 608 302 456
Email: reditel@zslukov.com
Web: www.zslukov.cz
IČ:70990301
RED-IZO:600114431
Zřizovatel:Obec Lukov
Typ zřizovatele:Obec
Základní škola
Adresa: Ulice: Pod Kaštany 32
Obec: Lukov
Kraj: Zlínský
PSČ: 763 17
Kontakt na školu: Telefon: 571 110 474
IZO:102307938
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 142
Aktuální počet žáků: 156
Dny otevřených dveří (termín/y): 25.10.2023
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 1.4.2024
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 30.4.2024
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: videotelefon
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: integrovaná doprava, autobus
Linka MHD nebo integrované dopravy: Zlín-Vsetín
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 200
Vstup do školy umožněn od: 6,30
Začátek první vyučovací hodiny: 8,00
Roční školné v Kč: 0
Možnost získat stipendium: ne
Koncepce školy: Koncepce rozvoje ZŠ Lukov _2022.pdf (1400,8 KB)
Školní vzdělávací program: ŠVP ZŠ_1_9_2023.pdf (3514,1 KB)
Školní vzdělávací program - družina: ŠVP ŠD.pdf (866 KB)
Školní řád: Školní řád 2023-2024.pdf (702,2 KB)
Vnitřní řád ŠD ZŠ.pdf (549,1 KB)
Poslední výroční zpráva: Výroční zpráva 2021-22.pdf (3394,5 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: humanitní, jazykové, přírodovědné, matematické, informatika, sportovní, hudební, výtvarné, všeobecné, na žáka
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT, knihovna, praktické vyučování, cizí jazyky, biologie, výtvarná výchova, hudební výchova
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště, mimo areál školy
Specifické akce školy (pravidelné): výlety, návštěvy kulturních akcí, tématické/projektové dny, exkurze, besídky/akademie, sportovní dny, škola v přírodě/ozdravné pobyty, jarmarky a dílny, zahradní slavnosti, plesy, cykloputování, příměstské tábory, pobytové tábory
Zapojení ve specifických programech: Globe, Ekoškola
Certifikáty škol: Ekoškola
Domácí spolupráce : okolní školy, Policie, HZS, ČČK, UTB, SPHL
Mezinárodní spolupráce: ZŠ Bojnice, SR
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: anglický, německý, ruský
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ano
Výuka cizích jazyků metodou CLIL - jazyky: anglický
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: cyklistický kurz, bruslení, turistika, , lyžování, plavání
Metody čtení: splývavé čtení (Sfumato), čtenářská dílna, analyticko-syntetická (slabikovací) metoda
Metody výuky matematiky: výuka založená na činnostním učení
Alternativní písmo: comenia script
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: 72 hodin (ČRDM), Globe (Sdružení Tereza), Jeden svět na školách (Člověk v tísni), Čtení pomáhá (Martin Roman)
Specifické formy podpory žákům: individuální přístup
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, výchovný poradce, asistent pedagoga, speciální pedagog, logoped
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Školní družina - rozvrh:
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Rozvrhy hodin: ROZVRH ZŠ 2023-2024.pdf (723,7 KB)
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve třídách, WiFi v celé škole, počítače ve společných prostorách, učebny ICT
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna, Pouze v rámci počítačové učebny, PC a interaktivní obrazovky ve třídách a v odborných učebnách
Zájmové činnosti: programování/robotika, společenské hry, literárně-dramatické, technické, turistické, zdravotnické, přírodovědné, taneční, rukodělné, ICT, hudební, jazykové, výtvarné (např. malování, keramika), sportovní
Místo pro trávení volného času: zahrada, školní dvůr, relaxační zóny ve vnitřních prostorách, vyhrazená učebna, herna, studovna/knihovna, hřiště
V blízkosti školy: DDM/středisko volného času, kultura, park/přírodní zázemí, ZUŠ, sport, veřejná knihovna
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, e-mailová komunikace s učiteli, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, žákovská knížka (papírová), konzultační hodiny, školní informační systém, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), školní časopis/newsletter, profil školy na sociálních sítích, žákovská knížka (elektronická), besedy o vzdělávání
Funkce školního informačního systému: e-třídní kniha - přehled učiva, možnost chatu s vyučujícími/vedením školy, možnost platby/přehled zaplacení, přehled klasifikace
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Počet přípravných tříd: 0
Nejvyšší povolený počet dětí v přípravné třídě/přípravných třídách: 0
Školní družina
Adresa: Ulice: Pod Kaštany 32
Obec: Lukov
Kraj: Zlínský
PSČ: 763 17
Kontakt na školu: Telefon: 608 302 456
IZO:118500708
Základní informace
Jsou přijímáni všichni zájemci: ano
Výše měsíční úplaty za pobyt ve školní družině: celodenní 850,-, odpolední 700,-, ranní 150,-
Umístění školní družiny: v areálu ZŠ, v budově ZŠ
Bezbariérový přístup: ano
Nabídka zájmových kroužků: ano
Provozní doba
Ranní provoz: ano
Ranní provoz (od - do) : 6,30-8,00
Odpolední provoz: ano
Odpolední provoz (od - do): 11,40-16,00
Způsob informování zákonných zástupců: schůzky, vnitřní informační systém, e-mailová komunikace, webové stránky, WhatsApp, FB