Zde může být obrázek školy.

Základní škola Komenského I, Zlín, Havlíčkovo nábř. 3114, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola Komenského I, Zlín, Havlíčkovo nábř. 3114, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Havlíčkovo nábř. 3114
Obec: Zlín
Kraj: Zlínský
PSČ: 761 75
Ředitel:Mgr. Karin Frýdlová
Kontakt na školu Telefon: 577 044 711
Email: info@zskom1.cz
Web: www.zskom1.cz
IČ:71008021
RED-IZO:600114457
Zřizovatel:Statutární město Zlín
Typ zřizovatele:Obec
Základní škola
Adresa: Ulice: Havlíčkovo nábř. 3114
Obec: Zlín
Kraj: Zlínský
PSČ: 760 01
Kontakt na školu: Telefon: 577 044 711
IZO:102319197
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Nejvyšší povolený počet žáků: 600
Aktuální počet žáků: 558
Dny otevřených dveří (termín/y): 20.11.2014; 12. 1. - 16.1. 2015 - týden otevřených dveří pro rodiče budoucích prvňáčků
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 16.1.2015
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 16.1.2015
Bezbariérový přístup: ano částečně
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: MHD, vlak
Linka MHD nebo integrované dopravy: 2, 9 , 8
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 50
Vstup do školy umožněn od: 7,35
Začátek první vyučovací hodiny: 7,55
Koncepce školy: Koncepce od 2011.doc (616,4 KB)
Školní vzdělávací program - družina: ŠVP pro zájmové vzdělávání Barevná družina 2014.doc (1487,4 KB)
Školní řád: Školní řád 2013(1).doc (946,2 KB)
Poslední výroční zpráva: VÝROČNÍ ZPRÁVA2013-2014 (1).doc (1091,1 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: výtvarné
Speciálně vybavené odborné učebny: výtvarná výchova, ICT, chemie, biologie, knihovna
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala, posilovna, v areálu školy, sportovní areál (atletika)
Specifické akce školy (pravidelné): škola v přírodě/ozdravné pobyty, - jazykově poznávací zájezd do Anglie - výchovně vzdělávací zájezd do Osvětimi - výchovně vzdělávací zájezd do Vídně - dny otevřených dveří, sportovní dny, exkurze, besídky/akademie, tématické/projektové dny, výlety, návštěvy kulturních akcí
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: německý, ruský, anglický
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, plavání
Alternativní písmo: comenia script
Specifické formy podpory žákům: individuální přístup; doučování
Přítomnost specialistů: asistent pedagoga, výchovný poradce
Školní družina: ano
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole, učebny ICT
Zájmové činnosti: literárně-dramatické, sportovní, výtvarné (např. malování, keramika), rukodělné
Místo pro trávení volného času: herna, hřiště, studovna/knihovna, zahrada
V blízkosti školy: DDM/středisko volného času, veřejná knihovna, kultura, ZUŠ, sport
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, žákovská knížka (papírová), třídní schůzky, školní informační systém
Školní družina
Adresa: Ulice: Havlíčkovo nábř. 3114
Obec: Zlín
Kraj: Zlínský
PSČ: 760 01
Kontakt na školu: Telefon: 577 044 717
Fax: 577 225 356
IZO:118500791
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Havlíčkovo nábř. 3114
Obec: Zlín
Kraj: Zlínský
PSČ: 760 01
Kontakt na školu: Telefon: 577 044 717
Fax: 577 225 356
IZO:103107207