Zde může být obrázek školy.

Základní škola a mateřská škola Sobůlky, okres Hodonín, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola a mateřská škola Sobůlky, okres Hodonín, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Sobůlky 280
Obec: Kyjov
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 697 01
Ředitel:Mgr. Jana Martinková
Kontakt na školu Telefon: 518 622 339
Email: zs.sobulky@seznam.cz
Web: www.zssobulky.estranky.cz
IČ:70989699
RED-IZO:600115798
Zřizovatel:Obec Sobůlky
Typ zřizovatele:Obec
Mateřská škola
Adresa: Ulice: Sobůlky 280
Obec: Kyjov
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 697 01
Kontakt na školu: Telefon: 518 622 339
IZO:107607565
Základní informace
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet dětí: 27
Aktuální počet dětí: 20
Kritéria příjímacího řízení: Kriteria pro vstup do MŠ od 1. 9. 2018.doc (35,8 KB)
Přijímání dětí mladších 3 let: ano
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: videotelefon
Umístění školy v obci: klidná ulice
Dopravní dostupnost: autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 300
Škola je otevřena od: 6:00
Měsíční poplatek/školné v Kč: 200
Charakteristika školy
Provoz MŠ: celodenní
Prostory pro pohybové aktivity: tělocvična/sportovní hala, mimo areál školy, venkovní hřiště, v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie, návštěvy kulturních akcí, tématické/projektové dny, zahradní slavnosti, jarmarky a dílny, sportovní dny, výlety
Domácí spolupráce: Městská policie, hasiči, zdravotnická služba
Zapojení do evropských projektů: ne
Vzdělávání
Specifické formy pohybových aktivit:
Přítomnost specialistů: logoped
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, profil školy na sociálních sítích, třídní schůzky
Základní škola
Adresa: Ulice: Sobůlky 280
Obec: Kyjov
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 697 01
Kontakt na školu: Telefon: 518 622 339
IZO:102391025
Základní informace
Velikost školy: jen 1. stupeň
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 60
Aktuální počet žáků: 50
Dny otevřených dveří (termín/y): 15. 11. 2022
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: recepce s přítomností dospělé osoby
Umístění školy v obci: klidná ulice
Dopravní dostupnost: autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 300
Vstup do školy umožněn od: 7:40
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00
Roční školné v Kč: 0
Možnost získat stipendium: ne
Poslední výroční zpráva: Výroční zpráva 2021-2022.doc (245,2 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště, v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): výlety, exkurze, tématické/projektové dny, besídky/akademie, sportovní dny, jarmarky a dílny, besedy a přednášky pro veřejnost, návštěvy kulturních akcí
Zapojení ve specifických programech: Ovoce do škol, Mléko do škol
Domácí spolupráce : Městská policie, hasiči, zdravotnické zařízení, spolupráce s okolními malotřídními školami
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Dlouhodobá primární prevence - (Krok Kyjov)
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, výchovný poradce, logoped
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Rozvrhy hodin:
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku:
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny, Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: hudební, taneční, společenské hry, výtvarné (např. malování, keramika), sportovní, jazykové, Logopedie.
Místo pro trávení volného času: zahrada, školní dvůr, relaxační zóny ve vnitřních prostorách, hřiště
V blízkosti školy: park/přírodní zázemí, veřejná knihovna, sport
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: e-mailová komunikace s učiteli, telefonická komunikace s učiteli, konzultační hodiny, žákovská knížka (papírová), třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), profil školy na sociálních sítích, besedy o vzdělávání, individuální schůzky, třídní schůzky
Přípravná třída
Přípravná třída: ano
Počet přípravných tříd: 1
Nejvyšší povolený počet dětí v přípravné třídě/přípravných třídách: 15
Umístění přípravné třídy/přípravných tříd: v budově ZŠ
Začátek výuky: 8:00
Konec výuky: 11:40
Školní družina
Adresa: Ulice: Sobůlky 280
Obec: Kyjov
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 697 01
Kontakt na školu: Telefon: 518 622 339
IZO:118600770
Základní informace
Jsou přijímáni všichni zájemci: ano
Výše měsíční úplaty za pobyt ve školní družině: 40
Umístění školní družiny: v budově ZŠ
Bezbariérový přístup: ne
Nabídka zájmových kroužků: ne
Provozní doba
Ranní provoz: ne
Odpolední provoz: ano
Odpolední provoz (od - do): 11:40 - 15:10
Způsob informování zákonných zástupců: webové stránky, e-mailová komunikace, schůzky
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Sobůlky 280
Obec: Kyjov
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 697 01
Kontakt na školu: Telefon: 518 622 339
IZO:103155368
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: ne
Dietní stravování: ano
Cena oběda v Kč: 24-35
Bufet: ne
Specifické stravovací projekty: školní mléko, ovoce do škol
Nápojové/potravinové automaty: ne