Zde může být obrázek školy.

Základní škola a mateřská škola Sobůlky, okres Hodonín, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola a mateřská škola Sobůlky, okres Hodonín, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Sobůlky 280
Obec: Kyjov
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 697 01
Ředitel:Mgr. Jana Martinková
Kontakt na školu Telefon: 518 622 339
Email: zs.sobulky@seznam.cz
Web: www.zssobulky.estranky.cz
IČ:70989699
RED-IZO:600115798
Zřizovatel:Obec Sobůlky
Typ zřizovatele:Obec
Mateřská škola
Adresa: Ulice: Sobůlky 280
Obec: Kyjov
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 697 01
Kontakt na školu: Telefon: 518 622 339
IZO:107607565
Základní informace
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet dětí: 27
Aktuální počet dětí: 21
Kritéria příjímacího řízení: Kriteria pro vstup do MŠ od 1. 9. 2018.doc (35,8 KB)
Přijímání dětí mladších 3 let: ano
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: videotelefon
Umístění školy v obci: klidná ulice
Dopravní dostupnost: autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 300
Škola je otevřena od: 6:00
Měsíční poplatek/školné v Kč: 200
Charakteristika školy
Provoz MŠ: celodenní
Prostory pro pohybové aktivity: v areálu školy, tělocvična/sportovní hala, mimo areál školy, venkovní hřiště
Specifické akce školy (pravidelné): sportovní dny, jarmarky a dílny, zahradní slavnosti, tématické/projektové dny, návštěvy kulturních akcí, besídky/akademie, výlety
Domácí spolupráce: Městská policie, hasiči, zdravotnická služba
Zapojení do evropských projektů: ne
Vzdělávání
Specifické formy pohybových aktivit:
Přítomnost specialistů: logoped
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, profil školy na sociálních sítích, telefonická komunikace s učiteli, individuální schůzky
Základní škola
Adresa: Ulice: Sobůlky 280
Obec: Kyjov
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 697 01
Kontakt na školu: Telefon: 518 622 339
IZO:102391025
Základní informace
Velikost školy: jen 1. stupeň
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 60
Aktuální počet žáků: 49
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 1.4.2021
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 30.4.2021
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: recepce s přítomností dospělé osoby
Umístění školy v obci: klidná ulice
Dopravní dostupnost: autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 300
Vstup do školy umožněn od: 7:40
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00
Roční školné v Kč: 0
Možnost získat stipendium: ne
Poslední výroční zpráva: Výroční zpráva 2019-2020.doc (226,8 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, venkovní hřiště, tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): besedy a přednášky pro veřejnost, jarmarky a dílny, exkurze, výlety, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, besídky/akademie, tématické/projektové dny
Zapojení ve specifických programech: Ovoce do škol, Mléko do škol
Domácí spolupráce : Městská policie, hasiči, zdravotnické zařízení, splupráce s okolními malotřídními školami
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání
Metody čtení: splývavé čtení (Sfumato)
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Dlouhodobá primární prevence - (Krok Kyjov)
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, výchovný poradce, logoped
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Rozvrhy hodin:
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku:
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny, Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: Logopedie. Ostatní kroužky v době epidemie COVID-19 pozastaveny.
Místo pro trávení volného času: školní dvůr, relaxační zóny ve vnitřních prostorách, zahrada, hřiště
V blízkosti školy: sport, park/přírodní zázemí, veřejná knihovna
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: profil školy na sociálních sítích, besedy o vzdělávání, individuální schůzky, třídní schůzky, telefonická komunikace s učiteli, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), konzultační hodiny, e-mailová komunikace s učiteli, žákovská knížka (papírová)
Přípravná třída
Přípravná třída: ano
Počet přípravných tříd: 1
Nejvyšší povolený počet dětí v přípravné třídě/přípravných třídách: 15
Umístění přípravné třídy/přípravných tříd: v budově ZŠ
Začátek výuky: 8:00
Konec výuky: 11:40
Školní družina
Adresa: Ulice: Sobůlky 280
Obec: Kyjov
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 697 01
Kontakt na školu: Telefon: 518 622 339
IZO:118600770
Základní informace
Jsou přijímáni všichni zájemci: ano
Výše měsíční úplaty za pobyt ve školní družině: 40
Umístění školní družiny: v budově ZŠ
Bezbariérový přístup: ne
Nabídka zájmových kroužků: ne
Provozní doba
Ranní provoz: ne
Odpolední provoz: ano
Způsob informování zákonných zástupců: schůzky, webové stránky, e-mailová komunikace
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Sobůlky 280
Obec: Kyjov
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 697 01
Kontakt na školu: Telefon: 518 622 339
IZO:103155368
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: ne
Dietní stravování: ano
Cena oběda v Kč: 24-34
Bufet: ne
Specifické stravovací projekty: školní mléko, ovoce do škol
Nápojové/potravinové automaty: ne