Zde může být obrázek školy.

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice:
Obec: Lipov 199
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 696 72
Ředitel: Mgr. Petr Galečka
Kontakt na školu Telefon: 518 338 142
Email: zslipov@mybox.cz
Web: www.zslipov.cz
IČ:75023377
RED-IZO:600115933
Zřizovatel:Obec Lipov
Typ zřizovatele:Obec
Mateřská škola
Adresa: Ulice:
Obec: Lipov 382
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 696 72
Kontakt na školu: Telefon: 518 338 142
IZO:107607573
Základní informace
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet dětí: 75
Kritéria příjímacího řízení: kriteria prijeti.pdf (222,5 KB)
Přijímání dětí mladších 3 let: ano
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: kamerový systém
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: MHD
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 80
Škola je otevřena od: 6:00 hod
Měsíční poplatek/školné v Kč: 120
Školní vzdělávací program: Cestička k domovu.docx (163,8 KB)
Školní řád: 02. Školní řád.pdf (882,2 KB)
Charakteristika školy
Provoz MŠ: celodenní
Prostory pro pohybové aktivity: v areálu školy, mimo areál školy, tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie, výlety
Zapojení do evropských projektů: ne
Vzdělávání
Přítomnost specialistů: asistent pedagoga
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli
Základní škola
Adresa: Ulice:
Obec: Lipov 199
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 696 72
Kontakt na školu: Telefon: 518 338 142
IZO:102391432
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: učebny ve více budovách v rámci jednoho areálu školy
Nejvyšší povolený počet žáků: 350
Aktuální počet žáků: 151
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: kamerový systém
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: autobus
Linka MHD nebo integrované dopravy: 945
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 30
Vstup do školy umožněn od: 7:10
Začátek první vyučovací hodiny: 7:30
Školní vzdělávací program: ŠVP Lipov - 20-21.pdf (3609,1 KB)
Školní vzdělávací program - družina: ŠVP ŠD od 1.9.2019.doc (1521,2 KB)
Školní řád: 02. Školní řád.pdf (882,2 KB)
Poslední výroční zpráva: Výroční zpráva ZŠ a MŠ Lipov 2019-2020.pdf (807,9 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: biologie, knihovna, fyzika, chemie, ICT, dějepis, zeměpis, cizí jazyky, výtvarná výchova, hudební výchova, praktické vyučování
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, venkovní hřiště, tělocvična/sportovní hala, mimo areál školy
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie, plesy, výlety, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, exkurze, adaptační kurzy, jarmarky a dílny
Zapojení ve specifických programech: Ovoce a zelenina do škol
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání, lyžování
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, výchovný poradce, speciální pedagog, asistent pedagoga
Školní družina: ano
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, počítače ve třídách, WiFi v části školy
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny
Zájmové činnosti: taneční, sportovní, jazykové, rukodělné, výtvarné (např. malování, keramika), hudební, ICT
Místo pro trávení volného času: školní dvůr, hřiště, relaxační zóny ve vnitřních prostorách
V blízkosti školy: kultura, veřejná knihovna, sport, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, žákovská knížka (papírová), e-mailová komunikace s učiteli, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, konzultační hodiny
Školní družina
Adresa: Ulice:
Obec: Lipov 199
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 696 72
Kontakt na školu: Telefon: 518 338 142
IZO:118600257
Základní informace
Výše měsíční úplaty za pobyt ve školní družině: 30 Kč
Umístění školní družiny: v budově ZŠ
Bezbariérový přístup: ano
Provozní doba
Ranní provoz: ne
Odpolední provoz: ano
Odpolední provoz (od - do): 11.10 - 16.05
Způsob informování zákonných zástupců: schůzky, e-mailová komunikace, webové stránky
Školní jídelna
Adresa: Ulice:
Obec: Lipov 199
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 696 72
Kontakt na školu: Telefon: 518 338 238
IZO:103155520
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v blízkosti školy (do 200 m)
Možnost výběru z více jídel: ne
Dietní stravování: ne
Cena oběda v Kč: 21 - 25 Kč
Bufet: ne
Specifické stravovací projekty: ovoce do škol
Nápojové/potravinové automaty: ne
Školní jídelna - výdejna
Adresa: Ulice:
Obec: Lipov 382
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 696 72
Kontakt na školu: Telefon: 518 338 152
IZO:150076002
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v blízkosti školy (do 200 m)
Možnost výběru z více jídel: ne
Dietní stravování: ne
Cena oběda v Kč: 21 - 25 Kč
Bufet: ne
Specifické stravovací projekty: ovoce do škol
Nápojové/potravinové automaty: ne