Zde může být obrázek školy.

Základní škola a Mateřská škola Kozlov, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola a Mateřská škola Kozlov, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Kozlov 55
Obec: Velký Beranov
Kraj: Vysočina
PSČ: 588 21
Ředitel:Mgr. Jan Bouchner
Kontakt na školu Telefon: 567 219 602
Email: bouchner.jan@seznam.cz
IČ:70988366
RED-IZO:600117235
Zřizovatel:Obec Kozlov
Typ zřizovatele:Obec
Mateřská škola
Adresa: Ulice: Kozlov 55
Obec: Velký Beranov
Kraj: Vysočina
PSČ: 588 21
Kontakt na školu: Telefon: 567 219 602
IZO:118700626
Základní informace
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet dětí: 20
Aktuální počet dětí: 20
Dny otevřených dveří (termín/y): podzim - říjen, jaro - březen
Přijímání dětí mladších 3 let: ano
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: Zamykání, zvonek
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 15
Škola je otevřena od: 6,00
Měsíční poplatek/školné v Kč: 200
Školní vzdělávací program: ŠVP PV ú.doc (198,7 KB)
Školní řád: Školní řád MŠ Kozlov.doc (111,6 KB)
Charakteristika školy
Provoz MŠ: celodenní
Prostory pro pohybové aktivity: venkovní hřiště, mimo areál školy, v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie, tématické/projektové dny, návštěvy kulturních akcí, exkurze, výlety
Zapojení do evropských projektů: ne
Vzdělávání
Specifické formy pohybových aktivit: turistika, plavání
Přítomnost specialistů: logoped
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: e-mailová komunikace s učiteli, třídní schůzky, telefonická komunikace s učiteli
Základní škola
Adresa: Ulice: Kozlov 55
Obec: Velký Beranov
Kraj: Vysočina
PSČ: 588 21
Kontakt na školu: Telefon: 567 219 602
IZO:103619461
Základní informace
Velikost školy: neúplná ZŠ s alespoň jednou třídou, v níž se děti různých věkových kategorií, resp. různých ročníků, vzdělávají společně
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 30
Aktuální počet žáků: 16
Dny otevřených dveří (termín/y): Podzim - říjen, jaro - březen
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 23.4.2021
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 23.4.2021
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: zamykání dveří, zvonek
Umístění školy v obci: klidná ulice, centrum
Dopravní dostupnost: autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 15
Vstup do školy umožněn od: 6,00
Začátek první vyučovací hodiny: 7,45
Roční školné v Kč: 0
Koncepce školy: Prezentace ZŠ a MŠ Kozlov.pptx (1802,2 KB)
Školní vzdělávací program: ŠVP ZV ú.doc (1636,9 KB)
Školní vzdělávací program - družina: ŠVP pro školní družinu.2doc.doc (200,7 KB)
Školní řád: Školní řádZŠ Kozlov.doc (159,7 KB)
Poslední výroční zpráva: Výroční zpráva o činnosti školy 2019 -2020.docx (44,6 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: přírodovědné, hudební
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala, v areálu školy, venkovní hřiště
Specifické akce školy (pravidelné): tématické/projektové dny, návštěvy kulturních akcí, výlety, škola v přírodě/ozdravné pobyty, besídky/akademie
Zapojení ve specifických programech: Otevřená škola, Ovoce a zelenina do škol
Domácí spolupráce : Mladí hasiči - kroužek
Zapojení do evropských projektů: ne
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání, turistika
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Alternativní písmo:
Specifické formy podpory žákům: slabší žáci - projekt "Otevřená škola"
Přítomnost specialistů: výchovný poradce, školní metodik prevence
Školní družina: ano
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve třídách, WiFi v celé škole, učebny ICT
Zájmové činnosti: hudební, rukodělné, literárně-dramatické, ICT, přírodovědné
Místo pro trávení volného času: školní dvůr, herna, zahrada, hřiště
V blízkosti školy: sport, kultura
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: žákovská knížka (papírová), třídní schůzky, e-mailová komunikace s učiteli, telefonická komunikace s učiteli, individuální schůzky
Školní družina
Adresa: Ulice: Kozlov 55
Obec: Velký Beranov
Kraj: Vysočina
PSČ: 588 21
Kontakt na školu: Telefon: 567 219 602
IZO:118700537
Školní jídelna - výdejna
Adresa: Ulice: Kozlov 55
Obec: Velký Beranov
Kraj: Vysočina
PSČ: 588 21
Kontakt na školu: Telefon: 567 219 602
IZO:150069715
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: ne
Dietní stravování: ne
Cena oběda v Kč: 20 - 30
Bufet: ne
Specifické stravovací projekty: ovoce do škol
Nápojové/potravinové automaty: ne