Zde může být obrázek školy.

Základní škola a Mateřská škola Počenice - Tetětice, okres Kroměříž

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola a Mateřská škola Počenice - Tetětice, okres Kroměříž
Adresa školy: Ulice: Počenice 34
Obec: Morkovice - Slížany
Kraj: Zlínský
PSČ: 768 33
Ředitel:Mgr. Jitka Řeháková
Kontakt na školu Telefon: 573 373 024
Email: zs.pocenice@volny.cz
Web:
IČ:70993262
RED-IZO:600118371
Zřizovatel:Obec Počenice-Tetětice
Typ zřizovatele:Obec
Mateřská škola
Adresa: Ulice: Tetětice 8
Obec: Morkovice - Slížany
Kraj: Zlínský
PSČ: 768 33
Kontakt na školu: Telefon: 573 373 024
IZO:107609550
Základní informace
Rozmístění školy: škola má více samostatných budov
Nejvyšší povolený počet dětí: 25
Aktuální počet dětí: 25
Dny otevřených dveří (termín/y): Dle zájmu rodičů
Přijímání dětí mladších 3 let: ano
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: kamerový systém
Umístění školy v obci: klidná ulice
Dopravní dostupnost: autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 400
Škola je otevřena od: 6:15
Měsíční poplatek/školné v Kč: 300
Charakteristika školy
Zaměření MŠ: Tolerance, spolupráce, podpora zdravého sebevědomí, interakce mezi dětmi různého věku
Provoz MŠ: celodenní
Prostory pro pohybové aktivity: v areálu školy, mimo areál školy, venkovní hřiště
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie, tématické/projektové dny, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, výlety, jarmarky a dílny
Zapojení ve specifických programech: Zdravé zuby
Domácí spolupráce: ZŠ Počenice, okolní MŠ, akce s rodiči
Zapojení do evropských projektů: ano
Vzdělávání
Specifické formy pohybových aktivit: plavání
Specifické formy podpory dětem: logopedická prevence
Přítomnost specialistů: asistent pedagoga, speciální pedagog
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: viz. ZŠ Počenice, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, profil školy na sociálních sítích, individuální schůzky, třídní schůzky
Základní škola
Adresa: Ulice: Počenice 34
Obec: Morkovice - Slížany
Kraj: Zlínský
PSČ: 768 33
Kontakt na školu: Telefon: 573 373 024
IZO:102519145
Základní informace
Velikost školy: jen 1. stupeň
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 90
Aktuální počet žáků: 36
Dny otevřených dveří (termín/y): Dle zájmu rodičů
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 1.4.2021
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 30.4.2021
Bezbariérový přístup: ne
Umístění školy v obci: širší centrum, klidná ulice
Dopravní dostupnost: autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 300
Vstup do školy umožněn od: 7:00
Začátek první vyučovací hodiny: 7:55
Koncepce školy: Co_od_nás_můžete_čekat (1).docx (15,5 KB)
Školní vzdělávací program: ŠVP ZV Škola pro každého, platnost 1.9.2013.doc (985,1 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: Komplexní rozvoj žáka vzhledem k jeho věku a potřebám.
Speciálně vybavené odborné učebny: výtvarná výchova, hudební výchova, ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: Aquapark - kratý bazén, venkovní hřiště, mimo areál školy
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie, tématické/projektové dny, exkurze, návštěvy kulturních akcí, škola v přírodě/ozdravné pobyty, výlety, Besedy s odborníky, akce ŠD, jarmarky a dílny
Zapojení ve specifických programech: Zdravé zuby, Ovoce do škol
Domácí spolupráce : Policie ČR, Hasičský sbor Morkovice, ČČK, Myslivecké sdružení, Svaz žen, Obecní úřad - zastupitelstvo
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: anglický
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání, vodácký kurz, horolezectví - součást ozdravného pobytu, turistika
Metody čtení: splývavé čtení (Sfumato), analyticko-syntetická (slabikovací) metoda
Metody výuky matematiky: výuka založená na činnostním učení
Specifické formy podpory žákům: výuka na "míru"
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, logoped, speciální pedagog
Školní družina: ano
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole, počítače ve třídách, učebny ICT
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: sportovní, ICT, hudební, "Bylinkář" - kroužek - využití přírodních zdrojů pro zdraví, přírodovědné, společenské hry, rukodělné
Místo pro trávení volného času: tělocvična, hřiště s umělým povrchem, , školní dvůr, hřiště, herna, vyhrazená učebna
V blízkosti školy: sport, veřejná knihovna
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: e-mailová komunikace s učiteli, konzultační hodiny, profil školy na sociálních sítích, telefonická komunikace s učiteli, žákovská knížka (papírová), individuální schůzky, třídní schůzky, webové stránky, veřejné vývěsky, hlášení obecního rozhlasu, plakáty
Přípravná třída
Přípravná třída: ano
Počet přípravných tříd: 1
Nejvyšší povolený počet dětí v přípravné třídě/přípravných třídách: 10
Umístění přípravné třídy/přípravných tříd: v budově ZŠ
Začátek výuky: 7:55
Konec výuky: 11:35
Školní družina
Adresa: Ulice: Počenice 34
Obec: Morkovice - Slížany
Kraj: Zlínský
PSČ: 768 33
Kontakt na školu: Telefon: 573 373 024
IZO:118800281
Školní jídelna - výdejna
Adresa: Ulice: Počenice 34
Obec: Morkovice - Slížany
Kraj: Zlínský
PSČ: 768 33
Kontakt na školu: Telefon: 573 373 024
IZO:150057946
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: ne
Dietní stravování: ne
Cena oběda v Kč: 51 - 60
Bufet: ne
Specifické stravovací projekty: ovoce do škol
Nápojové/potravinové automaty: ne