Logo školy

Základní škola Břest, okres Kroměříž

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola Břest, okres Kroměříž
Adresa školy: Ulice:
Obec: Břest 61
Kraj: Zlínský
PSČ: 768 23
Ředitel:Mgr. Vladimír Žůrek
Kontakt na školu Telefon: +42 057 3354031
Email: zs@zsbrest.cz
Web: www.zsbrest.cz
IČ:70991251
RED-IZO:600118479
Zřizovatel:Obec Břest
Typ zřizovatele:Obec
Základní škola
Adresa: Ulice:
Obec: Břest 61
Kraj: Zlínský
PSČ: 768 23
Kontakt na školu: Telefon: +42 057 3354031
Fax: není
IZO:102519293
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Nejvyšší povolený počet žáků: 180
Aktuální počet žáků: 116
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 22.1.2016
Bezbariérový přístup: ne
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: autobus, vlak
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 200
Vstup do školy umožněn od: 7:25
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00
Roční školné v Kč: 0
Školní vzdělávací program: SVP 1.3.pdf (4890,9 KB)
Školní řád: Sm-02-2010-Skolni rad.pdf (470,2 KB)
Poslední výroční zpráva: Vyrocni zprava 2013-2014.pdf (1037,4 KB)
Charakteristika školy
Zaměření:
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT, praktické vyučování, výtvarná výchova
Prostory pro výuku tělesné výchovy: sportovní areál (atletika), tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště, v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): výlety, besídky/akademie, tématické/projektové dny, škola v přírodě/ozdravné pobyty, sportovní dny
Zapojení do evropských projektů: ne
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: německý, anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání, lyžování, bruslení
Přítomnost specialistů: výchovný poradce, školní metodik prevence, logoped
Školní družina: ano
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, počítače ve třídách
Zájmové činnosti: výtvarné (např. malování, keramika), hudební, ICT, sportovní
Místo pro trávení volného času: vyhrazená učebna, studovna/knihovna, školní dvůr
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: žákovská knížka (papírová), třídní schůzky, individuální schůzky, Pravidelné konzultace každé poslední úterý v měsíci od 16:00 hod
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice:
Obec: Břest 61
Kraj: Zlínský
PSČ: 768 23
Kontakt na školu: Telefon: 573 354 031
Fax: není
IZO:118800019