Logo školy

1. Základní škola Holešov

Škola / charakteristika školy
Název školy:1. Základní škola Holešov
Adresa školy: Ulice: Smetanovy sady 630
Obec: Holešov
Kraj: Zlínský
PSČ: 769 01
Ředitel:Mgr. Jarmila Růžičková
Kontakt na školu Telefon: 573 312 080
Email: skola.sekretariat@1zsholesov.cz
Web: www.1zsholesov.cz
IČ:70879389
RED-IZO:600118517
Zřizovatel:Město Holešov
Typ zřizovatele:Obec
Základní škola
Adresa: Ulice: Smetanovy sady 630
Obec: Holešov
Kraj: Zlínský
PSČ: 769 01
Kontakt na školu: Telefon: 573 312 080
IZO:102519374
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: učebny ve více budovách v rámci jednoho areálu školy
Nejvyšší povolený počet žáků: 690
Aktuální počet žáků: 664
Dny otevřených dveří (termín/y): 1x ročně, 4. dubna 2023
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 21.4.2023
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 21.4.2023
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: kamerový systém
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: vlak, autobus
Vstup do školy umožněn od: 7:15
Začátek první vyučovací hodiny: 7:45
Možnost získat stipendium: ne
Koncepce školy:
Školní vzdělávací program:
Školní řád: školní řád 2022.pdf (915,7 KB)
Poslední výroční zpráva: Vyrocni zprava 2021-22.pdf (3106,3 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: přírodovědné, matematické, sportovní
Speciálně vybavené odborné učebny: praktické vyučování, fyzika, chemie, cizí jazyky, výtvarná výchova, hudební výchova, biologie, zeměpis, ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: venkovní hřiště, v areálu školy, mimo areál školy, posilovna, tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): návštěvy kulturních akcí, exkurze, tématické/projektové dny, besídky/akademie, sportovní dny, škola v přírodě/ozdravné pobyty, jarmarky a dílny, adaptační kurzy, každoroční týdenní soustředění tříd s rozšířenou výukou (M a TV)
Domácí spolupráce : ZŠ a MŠ v Holešově a okolí, SŠ v Holešově a okolních městech, SVČ TyMy Všetuly, SRPŠ, Městský úřad Holešov, Městské kulturní středisko, Městská knihovna, PPP Kroměříž, ČČK, Krizové centrum, Městská policie Holešov, Policie ČR, praxe studentů pedagogiky.
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: německý, ruský, anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ano
Výuka cizích jazyků metodou CLIL - jazyky: německý, ruský, anglický
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání, lyžování, turistika, snowboard
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda, čtenářská dílna
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Příběhy našich sousedů (Post Bellum)
Specifické formy podpory žákům: nadaní žáci bez diagnostiky v PPP
Přítomnost specialistů: školní psycholog, logoped, asistent pedagoga, výchovný poradce, školní metodik prevence
Školní družina: ano
Školní klub: ano
Školní družina - rozvrh:
Školní klub - rozvrh:
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: hudební, jazykové, rukodělné, ICT, literárně-dramatické, přírodovědné, taneční, společenské hry, turistické, výtvarné (např. malování, keramika), sportovní, logické hry
Místo pro trávení volného času: hřiště, herna, vyhrazená učebna, relaxační zóny ve vnitřních prostorách, zahrada
V blízkosti školy: park/přírodní zázemí, kultura, ZUŠ, veřejná knihovna, sport
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, žákovská knížka (papírová), školní informační systém, žákovská knížka (elektronická), profil školy na sociálních sítích, besedy o vzdělávání, třídní schůzky
Funkce školního informačního systému: přehled absence, e-třídní kniha - přehled učiva, e-omluvenka, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování, možnost chatu s vyučujícími/vedením školy, možnost editace osobních údajů žáka, e-nástěnka, přehled klasifikace
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice: Smetanovy sady 630
Obec: Holešov
Kraj: Zlínský
PSČ: 769 01
Kontakt na školu: Telefon: 573 312 076
IZO:118801023
Školní klub
Adresa: Ulice: Smetanovy sady 630
Obec: Holešov
Kraj: Zlínský
PSČ: 769 01
Kontakt na školu: Telefon: 573 312 080
IZO:181004810