Logo školy

Základní škola Zachar, Kroměříž, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola Zachar, Kroměříž, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Albertova 4062
Obec: Kroměříž
Kraj: Zlínský
PSČ: 767 01
Ředitel:Mgr. Petra Fečková
Kontakt na školu Telefon: 573 503 252
Email: reditelka@zszachar.cz
Web: zszachar.cz
IČ:47933810
RED-IZO:600118720
Zřizovatel:Město Kroměříž
Typ zřizovatele:Obec
Základní škola
Adresa: Ulice: Albertova 4062
Obec: Kroměříž
Kraj: Zlínský
PSČ: 767 01
Kontakt na školu: Telefon: 573 503 252
Fax: 573 335 122
IZO:108021106
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 610
Aktuální počet žáků: 500
Dny otevřených dveří (termín/y): březen
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: vstup na elektronický čip
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: ano
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 50
Vstup do školy umožněn od: 6:45
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00
Koncepce školy: 00Filosofie školy21.docx (247 KB)
Školní vzdělávací program - družina: ŠVP ŠD 2018.doc (249,3 KB)
Školní řád: ŠŘ 2021-22.docx (163,1 KB)
Poslední výroční zpráva: VZ 2019-20 www.doc (599,6 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné, jazykové
Speciálně vybavené odborné učebny: cizí jazyky, ICT, chemie, fyzika, praktické vyučování, výtvarná výchova, hudební výchova, biologie
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště, v areálu školy, sportovní areál (atletika)
Specifické akce školy (pravidelné): exkurze, výlety, besídky/akademie, návštěvy kulturních akcí, tématické/projektové dny, sportovní dny, plesy, besedy a přednášky pro veřejnost, zahradní slavnosti, jarmarky a dílny, adaptační kurzy
Zapojení ve specifických programech: Klub ekol.vých., Přidružená šk.UNESCO, Klub ml.Debrujárů, Zdravá škola, Bezpečná škola, Zdravá šk.jídelna, Partnerská škola British Council
Certifikáty škol: Bezpečná škola, Zdravá školní jídelna, ASP UNESCO, Partnerská škola British Council, Škola pro udržitelný rozvoj, Škola podporující zdraví
Mezinárodní spolupráce: Bezpečná škola, Partnerská škola British Council
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: anglický, německý, ruský
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání, lyžování
Metody čtení: čtenářská dílna, analyticko-syntetická (slabikovací) metoda
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Celé Česko čte dětem (CČČD)
Přítomnost specialistů: výchovný poradce, školní metodik prevence, školní psycholog, logoped, asistent pedagoga, speciální pedagog
Školní družina: ano
Školní klub: ano
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny, Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: hudební, ICT, sportovní, jazykové, výtvarné (např. malování, keramika), rukodělné, taneční
Místo pro trávení volného času: školní dvůr, hřiště, studovna/knihovna, relaxační zóny ve vnitřních prostorách, herna, zahrada
V blízkosti školy: ZUŠ, sport, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, školní informační systém, žákovská knížka (papírová), e-mailová komunikace s učiteli, individuální schůzky, konzultační hodiny, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), telefonická komunikace s učiteli, profil školy na sociálních sítích
Funkce školního informačního systému: možnost platby/přehled zaplacení, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování, e-třídní kniha - přehled učiva, přehled absence, přehled klasifikace, možnost chatu s vyučujícími/vedením školy, možnost editace osobních údajů žáka, e-nástěnka
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice: Albertova 4062
Obec: Kroměříž
Kraj: Zlínský
PSČ: 767 01
Kontakt na školu: Telefon: 573 503 252
Fax: 573 342 582
IZO:118800213
Školní klub
Adresa: Ulice: Albertova 4062
Obec: Kroměříž
Kraj: Zlínský
PSČ: 767 01
Kontakt na školu: Telefon: 573 503 252
Fax: 573 335 122
IZO:173101402
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Albertova 4062
Obec: Kroměříž
Kraj: Zlínský
PSČ: 767 01
Kontakt na školu: Telefon: 573 503 258
Fax: 573 342 582
IZO:118800914