Zde může být obrázek školy.

Masarykova základní škola a mateřská škola Nezamyslice

Škola / charakteristika školy
Název školy:Masarykova základní škola a mateřská škola Nezamyslice
Adresa školy: Ulice: 1. máje 234
Obec: Nezamyslice
Kraj: Olomoucký
PSČ: 798 26
Ředitel:Mgr. Petr Jordán
Kontakt na školu Telefon: 582 388 120
Email: posta@zsnezamyslice.cz
Web: http://www.zsnezamyslice.cz
IČ:47922214
RED-IZO:600120619
Zřizovatel:Městys Nezamyslice
Typ zřizovatele:Obec
Mateřská škola
Adresa: Ulice: 1. máje 461
Obec: Nezamyslice
Kraj: Olomoucký
PSČ: 798 26
Kontakt na školu: Telefon: 582 388 120
IZO:107610841
Základní informace
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet dětí: 65
Aktuální počet dětí: 63
Přijímání dětí mladších 3 let: ano
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: vstup na elektronický čip
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: vlak, integrovaná doprava, autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 30
Škola je otevřena od: 6:15
Měsíční poplatek/školné v Kč: 240
Školní řád: Školní řád MŠ od 3.9.2020.doc (132,6 KB)
Charakteristika školy
Provoz MŠ: celodenní
Prostory pro pohybové aktivity: venkovní hřiště, mimo areál školy, tělocvična/sportovní hala, v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): návštěvy kulturních akcí, tématické/projektové dny, exkurze, sportovní dny, jarmarky a dílny, výlety, besídky/akademie
Zapojení do evropských projektů: ano
Vzdělávání
Specifické formy pohybových aktivit: plavání, cykloturistika
Přítomnost specialistů: logoped, školní psycholog
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: individuální schůzky, třídní schůzky, telefonická komunikace s učiteli, školní informační systém
Funkce školního informačního systému: e-nástěnka, e-omluvenka, přihlašování na akce
Základní škola
Adresa: Ulice: 1. máje 234
Obec: Nezamyslice
Kraj: Olomoucký
PSČ: 798 26
Kontakt na školu: Telefon: 582 388 120
IZO:102591474
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: učebny ve více budovách v rámci jednoho areálu školy
Nejvyšší povolený počet žáků: 450
Aktuální počet žáků: 349
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 3.4.2023
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 3.4.2021
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: vstup na elektronický čip, videotelefon, kamerový systém
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: autobus, vlak, integrovaná doprava
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 30
Vstup do školy umožněn od: 6:10 pro žáky ve ŠD
Začátek první vyučovací hodiny: 7:30
Možnost získat stipendium: ne
Školní řád: skolni-rad-2021 - verze02final.pdf (516,7 KB)
Poslední výroční zpráva: Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 2021-2022.pdf (296,8 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT, praktické vyučování, fyzika, chemie, knihovna, cizí jazyky, výtvarná výchova, biologie, zeměpis
Prostory pro výuku tělesné výchovy: mimo areál školy, tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): výlety, tématické/projektové dny, exkurze, besídky/akademie, sportovní dny, škola v přírodě/ozdravné pobyty, jarmarky a dílny, adaptační kurzy, návštěvy kulturních akcí
Zapojení ve specifických programech: Mléko do škol, Ovoce do škol
Certifikáty škol: Aktivní škola
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: německý, ruský, anglický, francouzský
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ano
Výuka cizích jazyků metodou CLIL - jazyky: anglický
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, plavání
Metody čtení: genetická (hlásková) metoda, analyticko-syntetická (slabikovací) metoda
Metody výuky matematiky: výuka založená na činnostním učení
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Čtení pomáhá (Martin Roman), 72 hodin (ČRDM), Celé Česko čte dětem (CČČD), Příběhy našich sousedů (Post Bellum), Ukliďme si Česko
Specifické formy podpory žákům: Ano, prostřednictvím asistentů pedagoga.
Přítomnost specialistů: výchovný poradce, asistent pedagoga, speciální pedagog, logoped, školní psycholog, školní metodik prevence
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole, učebny ICT
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna, Běžně ve vyučování propojeno s NTB učitele a interaktivní tabulí
Zájmové činnosti: programování/robotika, ICT, rukodělné, jazykové, výtvarné (např. malování, keramika), sportovní, Domácnost - vaření
Místo pro trávení volného času: zahrada, školní dvůr, studovna/knihovna, relaxační zóny ve vnitřních prostorách, hřiště
V blízkosti školy: sport, ZUŠ, kultura, park/přírodní zázemí, veřejná knihovna
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, e-mailová komunikace s učiteli, žákovská knížka (papírová), školní informační systém, žákovská knížka (elektronická), konzultační hodiny, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), školní časopis/newsletter, individuální schůzky
Funkce školního informačního systému: přehled absence, e-třídní kniha - přehled učiva, e-omluvenka, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování, možnost chatu s vyučujícími/vedením školy, e-nástěnka, přihlašování na akce, možnost platby/přehled zaplacení, přehled klasifikace
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Počet přípravných tříd: 0
Nejvyšší povolený počet dětí v přípravné třídě/přípravných třídách: 0
Školní družina
Adresa: Ulice: 1. máje 234
Obec: Nezamyslice
Kraj: Olomoucký
PSČ: 798 26
Kontakt na školu: Telefon: 582 388 120
IZO:118900111
Školní jídelna
Adresa: Ulice: 1. máje 234
Obec: Nezamyslice
Kraj: Olomoucký
PSČ: 798 26
Kontakt na školu: Telefon: 582 388 120
IZO:103219188