Zde může být obrázek školy.

Masarykova základní škola a mateřská škola Nezamyslice

Škola / charakteristika školy
Název školy:Masarykova základní škola a mateřská škola Nezamyslice
Adresa školy: Ulice: 1. máje 234
Obec: Nezamyslice
Kraj: Olomoucký
PSČ: 798 26
Ředitel:Mgr. Petr Jordán
Kontakt na školu Telefon: 582 388 120
Email: zsnez@pvskoly.cz
Web: http://www.zsnezamyslice.cz
IČ:47922214
RED-IZO:600120619
Zřizovatel:Městys Nezamyslice
Typ zřizovatele:Obec
Mateřská škola
Adresa: Ulice: 1. máje 461
Obec: Nezamyslice
Kraj: Olomoucký
PSČ: 798 26
Kontakt na školu: Telefon: 582 388 120
Fax: 582 389 130
IZO:107610841
Základní informace
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet dětí: 65
Aktuální počet dětí: 63
Přijímání dětí mladších 3 let: ano
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: vstup na elektronický čip
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: integrovaná doprava, autobus, vlak
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 30
Škola je otevřena od: 6:15
Měsíční poplatek/školné v Kč: 240
Školní řád: Školní řád MŠ od 3.9.2020.doc (132,6 KB)
Charakteristika školy
Provoz MŠ: celodenní
Prostory pro pohybové aktivity: v areálu školy, mimo areál školy, tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie, tématické/projektové dny, exkurze, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, výlety, jarmarky a dílny
Zapojení do evropských projektů: ano
Vzdělávání
Specifické formy pohybových aktivit: plavání
Přítomnost specialistů: logoped, školní psycholog
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, školní informační systém, telefonická komunikace s učiteli, individuální schůzky
Funkce školního informačního systému: e-nástěnka, e-omluvenka
Základní škola
Adresa: Ulice: 1. máje 234
Obec: Nezamyslice
Kraj: Olomoucký
PSČ: 798 26
Kontakt na školu: Telefon: 582 388 120
Fax: 582 389 130
IZO:102591474
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: učebny ve více budovách v rámci jednoho areálu školy
Nejvyšší povolený počet žáků: 450
Aktuální počet žáků: 349
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 1.4.2020
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 15.4.2021
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: vstup na elektronický čip
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: vlak, integrovaná doprava, autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 30
Vstup do školy umožněn od: 6:10 pro žáky ve ŠD
Začátek první vyučovací hodiny: 7:30
Možnost získat stipendium: ne
Školní řád: skolni-rad-2019 - verze01.pdf (372,2 KB)
Poslední výroční zpráva: Zs20 - verze02.pdf (1167,4 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT, knihovna, biologie, chemie, fyzika, cizí jazyky, zeměpis, praktické vyučování, výtvarná výchova
Prostory pro výuku tělesné výchovy: mimo areál školy, tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): návštěvy kulturních akcí, výlety, tématické/projektové dny, besídky/akademie, škola v přírodě/ozdravné pobyty, exkurze, sportovní dny, adaptační kurzy, jarmarky a dílny
Zapojení ve specifických programech: Mléko do škol, Ovoce do škol,
Certifikáty škol: Aktivní škola
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: anglický, německý, ruský
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ano
Výuka cizích jazyků metodou CLIL - jazyky: anglický
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, plavání
Metody čtení: genetická (hlásková) metoda, analyticko-syntetická (slabikovací) metoda
Metody výuky matematiky: výuka založená na činnostním učení
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Celé Česko čte dětem (CČČD), Čtení pomáhá (Martin Roman), 72 hodin (ČRDM), Ukliďme si Česko
Specifické formy podpory žákům: Ano, prostřednictvím asistentů pedagoga.
Přítomnost specialistů: školní psycholog, speciální pedagog, asistent pedagoga, výchovný poradce, školní metodik prevence, logoped
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Běžně ve vyučování propojeno s NTB učitele a interaktivní tabulí
Zájmové činnosti: programování/robotika, ICT, výtvarné (např. malování, keramika), rukodělné, jazykové, sportovní
Místo pro trávení volného času: zahrada, školní dvůr, studovna/knihovna, relaxační zóny ve vnitřních prostorách
V blízkosti školy: veřejná knihovna, ZUŠ, kultura, sport, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), konzultační hodiny, školní časopis/newsletter, žákovská knížka (papírová), žákovská knížka (elektronická), školní informační systém, třídní schůzky, individuální schůzky, e-mailová komunikace s učiteli
Funkce školního informačního systému: možnost platby/přehled zaplacení, e-nástěnka, e-omluvenka, možnost chatu s vyučujícími/vedením školy, e-třídní kniha - přehled učiva, přehled absence, přehled klasifikace, přihlašování na akce, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Počet přípravných tříd: 0
Nejvyšší povolený počet dětí v přípravné třídě/přípravných třídách: 0
Školní družina
Adresa: Ulice: 1. máje 234
Obec: Nezamyslice
Kraj: Olomoucký
PSČ: 798 26
Kontakt na školu: Telefon: 582 388 120
Fax: 582 389 130
IZO:118900111
Školní jídelna
Adresa: Ulice: 1. máje 234
Obec: Nezamyslice
Kraj: Olomoucký
PSČ: 798 26
Kontakt na školu: Telefon: 582 388 120
Fax: 582 389 130
IZO:103219188