Zde může být obrázek školy.

Základní škola Vícenice u Náměště nad Oslavou, okres Třebíč

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola Vícenice u Náměště nad Oslavou, okres Třebíč
Adresa školy: Ulice: Vícenice u Náměště nad Oslavou 45
Obec: Náměšť nad Oslavou
Kraj: Vysočina
PSČ: 675 71
Ředitel:Mgr. Ctirad Obršlík
Kontakt na školu Telefon: 568 620 408
Email: info@zsvicenice.cz
Web: www.zsvicenice.cz
IČ:70987751
RED-IZO:600122310
Zřizovatel:Obec Vícenice u Náměště nad Oslavou
Typ zřizovatele:Obec
Základní škola
Adresa: Ulice: Vícenice u Náměště nad Oslavou 45
Obec: Náměšť nad Oslavou
Kraj: Vysočina
PSČ: 675 71
Kontakt na školu: Telefon: 568 620 408
IZO:102655022
Základní informace
Velikost školy: jen 1. stupeň
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 45
Aktuální počet žáků: 32
Dny otevřených dveří (termín/y): Pro letošní rok nebyly ještě stanoveny
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 1.4.2022
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 30.4.2022
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: Před zahájením vyučování je vstup zajištěn vychovatelkou nebo vyučujícím.
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: Třebíč - Náměšť, Náměšť - Mohelno
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 20
Vstup do školy umožněn od: 6.00
Začátek první vyučovací hodiny: 7:45
Roční školné v Kč: 0
Možnost získat stipendium: ne
Charakteristika školy
Zaměření: výtvarné, hudební, všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: praktické vyučování, knihovna
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala, v areálu školy, mimo areál školy
Specifické akce školy (pravidelné): jarmarky a dílny, besedy a přednášky pro veřejnost, výlety, návštěvy kulturních akcí, besídky/akademie, tématické/projektové dny, exkurze
Zapojení ve specifických programech: Šablony III., Třídílek - Esko T.
Certifikáty škol:
Domácí spolupráce : okolní školy, DDM Radost, Armáda ČR, místní spolky
Mezinárodní spolupráce: Ne
Zapojení do evropských projektů: ne
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání, bruslení, turistika
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda, čtenářská dílna
Metody výuky matematiky: výuka založená na činnostním učení
Alternativní písmo:
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, asistent pedagoga, speciální pedagog
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ne
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve třídách, WiFi v celé škole
Zájmové činnosti: Vaření, společenské hry, turistické, sportovní, jazykové
Místo pro trávení volného času: zahrada, školní dvůr, vyhrazená učebna
V blízkosti školy: DDM/středisko volného času, sport, ZUŠ, veřejná knihovna
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: telefonická komunikace s učiteli, žákovská knížka (papírová), třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), třídní schůzky, e-mailová komunikace s učiteli, školní webové stránky
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
ŠD
Adresa: Ulice: Vícenice u Náměště nad Oslavou 45
Obec: Náměšť nad Oslavou
Kraj: Vysočina
PSČ: 675 71
Kontakt na školu: Telefon: 568 620 408
IZO:181003911
Základní informace
Jsou přijímáni všichni zájemci: ano
Umístění školní družiny: v budově ZŠ
Bezbariérový přístup: ne
Nabídka zájmových kroužků: ano
Provozní doba
Ranní provoz: ano
Ranní provoz (od - do) : 6.00 do 7.30
Odpolední provoz: ano
Odpolední provoz (od - do): 11.35 - 16.00
Způsob informování zákonných zástupců: webové stránky, schůzky, e-mailová komunikace
Školní jídelna - výdejna
Adresa: Ulice: č.p. 45
Obec: Vícenice u Náměště nad Oslavou
Kraj: Vysočina
PSČ: 675 71
Kontakt na školu:
IZO:600122310
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: ne
Dietní stravování: ano
Cena oběda v Kč: 20 - 30,- Kč
Bufet: ne
Specifické stravovací projekty: ovoce do škol, školní mléko
Nápojové/potravinové automaty: ne