Zde může být obrázek školy.

Základní škola Babice, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola Babice, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice:
Obec: Babice 377
Kraj: Zlínský
PSČ: 687 03
Ředitel:Mgr. Pavel Hubáček
Kontakt na školu Telefon: 572 585 065
Email: zsbabice@uhedu.cz
Web: www.zsbabice.uhedu.cz
IČ:75020904
RED-IZO:600124339
Zřizovatel:Obec Babice
Typ zřizovatele:Obec
Základní škola
Adresa: Ulice:
Obec: Babice 377
Kraj: Zlínský
PSČ: 687 03
Kontakt na školu: Telefon: 572 585 065
IZO:102731799
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 350
Aktuální počet žáků: 203
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: vstup na elektronický čip
Umístění školy v obci: klidná ulice
Dopravní dostupnost: autobus, vlak
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 550
Vstup do školy umožněn od: 6.30
Začátek první vyučovací hodiny: 8.00
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: fyzika, ICT, praktické vyučování, cizí jazyky, chemie
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, mimo areál školy, tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště
Specifické akce školy (pravidelné): plesy, besídky/akademie, tématické/projektové dny, exkurze, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, škola v přírodě/ozdravné pobyty, výlety, adaptační kurzy, jarmarky a dílny
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, plavání
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Přítomnost specialistů: asistent pedagoga, výchovný poradce
Školní družina: ano
Školní klub: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny, Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti:
Místo pro trávení volného času: zahrada, hřiště, relaxační zóny ve vnitřních prostorách
V blízkosti školy: veřejná knihovna, sport
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, žákovská knížka (papírová), školní informační systém, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, konzultační hodiny, individuální schůzky
Funkce školního informačního systému: výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice:
Obec: Babice 377
Kraj: Zlínský
PSČ: 687 03
Kontakt na školu: Telefon: 572 585 065
IZO:119100347
Základní informace
Jsou přijímáni všichni zájemci: ano
Výše měsíční úplaty za pobyt ve školní družině: 50,- Kč
Umístění školní družiny: v budově ZŠ
Bezbariérový přístup: ne
Nabídka zájmových kroužků: ne
Provozní doba
Ranní provoz: ne
Odpolední provoz: ano
Odpolední provoz (od - do): 11.35 - 16.05
Způsob informování zákonných zástupců: schůzky, webové stránky
Školní klub
Adresa: Ulice:
Obec: Babice 377
Kraj: Zlínský
PSČ: 687 03
Kontakt na školu: Telefon: 572 585 065
IZO:119100835
Základní informace
Jsou přijímáni všichni zájemci: ano
Výše měsíční úplaty za pobyt ve školním klubu: 0,- Kč
Umístění školního klubu: v budově ZŠ, v areálu ZŠ
Bezbariérový přístup: ne
Nabídka zájmových kroužků: ano
Školní jídelna
Adresa: Ulice:
Obec: Babice 377
Kraj: Zlínský
PSČ: 687 03
Kontakt na školu: Telefon: 572 585 065
IZO:103267514
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: 2 jídla
Dietní stravování: ne
Bufet: ano
Specifické stravovací projekty: školní mléko, ovoce do škol
Nápojové/potravinové automaty: ne