Zde může být obrázek školy.

Základní škola Františka Horenského, Boršice, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola Františka Horenského, Boršice, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: č.p. 540
Obec: Boršice
Kraj: Zlínský
PSČ: 687 09
Ředitel:Mgr. Tomáš Kordula
Kontakt na školu Telefon: 572 501 148
Email: zsborsice@uhedu.cz
Web: www.zsborsice.cz
IČ:75023547
RED-IZO:600124355
Zřizovatel:Obec Boršice
Typ zřizovatele:Obec
Základní škola
Adresa: Ulice: Podradovany 190
Obec: Boršice
Kraj: Zlínský
PSČ: 687 09
Kontakt na školu: Telefon: 572 501 148
Fax: 572 501 148
IZO:102731845
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: škola má více samostatných budov
Nejvyšší povolený počet žáků: 320
Aktuální počet žáků: 183
Dny otevřených dveří (termín/y): 26. 10. 2018
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 9.4.2019
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 30.4.2019
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: vstup na elektronický čip
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: integrovaná doprava, autobus
Linka MHD nebo integrované dopravy: 800020
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 150
Vstup do školy umožněn od: 07:40
Začátek první vyučovací hodiny: 08:15
Školní vzdělávací program: ŠVP 2018-2019 HOTOVÝ .docx (932,7 KB)
Školní vzdělávací program - družina: ŠVP ŠD při ZŠ F. Horenského, Boršice 2017.pdf (677,9 KB)
Školní řád: Školní řád nový - 2017-2018 hotový.pdf (707 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT, praktické vyučování
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): návštěvy kulturních akcí, výlety, tématické/projektové dny, besídky/akademie, plesy, exkurze, sportovní dny, jarmarky a dílny
Zapojení ve specifických programech: Ekoškola
Certifikáty škol: Ekoškola
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: anglický, německý
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ano
Výuka cizích jazyků metodou CLIL - jazyky: anglický
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání, lyžování
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Příběhy bezpráví (Člověk v tísni), Jeden svět na školách (Člověk v tísni), Badatelé.cz (Sdružení Tereza), Global Storylines (NaZemi)
Přítomnost specialistů: asistent pedagoga, výchovný poradce, speciální pedagog, školní metodik prevence
Školní družina: ano
Školní klub: ano
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole, počítače ve třídách, učebny ICT
Zájmové činnosti: výtvarné (např. malování, keramika), sportovní, turistické, hudební
V blízkosti školy: veřejná knihovna
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, školní informační systém, žákovská knížka (papírová), žákovská knížka (elektronická), e-mailová komunikace s učiteli, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli
Školní družina
Adresa: Ulice:
Obec: Boršice 190
Kraj: Zlínský
PSČ: 687 09
Kontakt na školu: Telefon: 572 501 147
IZO:119100291
Školní klub
Adresa: Ulice:
Obec: Boršice 190
Kraj: Zlínský
PSČ: 687 09
Kontakt na školu: Telefon: 572 501 147
IZO:119100843