Zde může být obrázek školy.

Základní škola a Mateřská škola, Otnice, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola a Mateřská škola, Otnice, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Školní 352
Obec: Otnice
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 683 54
Ředitel:Mgr. Hynek Zavřel
Kontakt na školu Telefon: 544 240 078
Email: zs.otnice@bm.gin.cz
Web: http://www.zsotnice.cz/
IČ:46270868
RED-IZO:600125866
Zřizovatel:Obec Otnice
Typ zřizovatele:Obec
Mateřská škola
Adresa: Ulice: Školní 470
Obec: Otnice
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 683 54
Kontakt na školu: Telefon: 544 240 078
Fax: 544 240 078
IZO:107613581
Základní škola
Adresa: Ulice: Školní 352
Obec: Otnice
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 683 54
Kontakt na školu: Telefon: 544 240 078
Fax: 544 240 078
IZO:102807426
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 420
Aktuální počet žáků: 316
Dny otevřených dveří (termín/y): poslední pátek v listopadu
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 7.4.2022
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 7.4.2022
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: videotelefon
Umístění školy v obci: klidná ulice
Dopravní dostupnost: integrovaná doprava
Linka MHD nebo integrované dopravy: 610, 611
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 300
Vstup do školy umožněn od: 7:00
Začátek první vyučovací hodiny: 7:45
Roční školné v Kč: 0
Možnost získat stipendium: ne
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: fyzika, ICT, hudební výchova
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, venkovní hřiště, tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): adaptační kurzy, výlety, sportovní dny, návštěvy kulturních akcí, exkurze, tématické/projektové dny, jarmarky a dílny, zahradní slavnosti, besedy a přednášky pro veřejnost
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: anglický, německý, španělský
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, plavání
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Celé Česko čte dětem (CČČD)
Přítomnost specialistů: speciální pedagog, školní metodik prevence, asistent pedagoga, výchovný poradce
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: sportovní, výtvarné (např. malování, keramika), hudební, literárně-dramatické, rukodělné
Místo pro trávení volného času: zahrada, hřiště, studovna/knihovna
V blízkosti školy: sport, ZUŠ, veřejná knihovna, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, individuální schůzky, žákovská knížka (elektronická), školní informační systém, e-mailová komunikace s učiteli, telefonická komunikace s učiteli
Funkce školního informačního systému: přehled klasifikace, možnost chatu s vyučujícími/vedením školy, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Počet přípravných tříd: 0
Nejvyšší povolený počet dětí v přípravné třídě/přípravných třídách: 0
Školní družina
Adresa: Ulice: Školní 352
Obec: Otnice
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 683 54
Kontakt na školu: Telefon: 544 240 078
Fax: 544 240 078
IZO:119200112
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Školní 352
Obec: Otnice
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 683 54
Kontakt na školu: Telefon: 544 240 076
Fax: 544 240 078
IZO:103231021
Školní jídelna - výdejna
Adresa: Ulice: Školní 470
Obec: Otnice
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 683 54
Kontakt na školu: Telefon: 544 240 077
Fax: 544 240 078
IZO:150071833