Logo školy

Základní škola a Mateřská škola Vyškov, Letní pole, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola a Mateřská škola Vyškov, Letní pole, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Sídliště Osvobození 682/56
Obec: Vyškov
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 682 01
Ředitel:Mgr. Jiří Sochor
Kontakt na školu Telefon: 517 325 620
Email: j.sochor@zsletnipole.cz
IČ:46270981
RED-IZO:600126048
Zřizovatel:Město Vyškov
Typ zřizovatele:Obec
Mateřská škola
Adresa: Ulice: Sídliště Osvobození 682
Obec: Vyškov
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 682 01
Kontakt na školu:
IZO:181058596
Základní informace
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet dětí: 84
Aktuální počet dětí: 74
Přijímání dětí mladších 3 let: ano
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: recepce s přítomností dospělé osoby, vstup na elektronický čip, kamerový systém
Umístění školy v obci: klidná ulice
Dopravní dostupnost: MHD
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 10
Škola je otevřena od: 6.30
Měsíční poplatek/školné v Kč: 400
Charakteristika školy
Provoz MŠ: celodenní
Prostory pro pohybové aktivity: venkovní hřiště, tělocvična/sportovní hala, v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): tématické/projektové dny, besídky/akademie, plesy, návštěvy kulturních akcí, výlety, sportovní dny, jarmarky a dílny, zahradní slavnosti
Certifikáty škol: Rodiče vítáni
Domácí spolupráce: Školy, sportovní kluby, neziskové organizace a příspěvkové organizace z Vyškova a okolí.
Zapojení do evropských projektů: ano
Vzdělávání
Specifické formy pohybových aktivit: plavání
Přítomnost specialistů: asistent pedagoga
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: profil školy na sociálních sítích, e-mailová komunikace s učiteli, telefonická komunikace s učiteli, třídní schůzky, individuální schůzky
Základní škola
Adresa: Ulice: Sídliště Osvobození 682/56
Obec: Vyškov
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 682 01
Kontakt na školu: Telefon: 517 325 620
Fax: 517 325 623
IZO:102807515
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: učebny ve více budovách v rámci jednoho areálu školy
Aktuální počet žáků: 298
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: recepce s přítomností dospělé osoby, vstup na elektronický čip, kamerový systém
Umístění školy v obci: klidná ulice
Dopravní dostupnost: MHD
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 10
Vstup do školy umožněn od: 7.30
Začátek první vyučovací hodiny: 8.00
Koncepce školy: Leták o škole-2014-15.pdf (1056,2 KB)
Školní vzdělávací program: Charakteristika ŠVP.pdf (201,3 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: sportovní, matematické, přírodovědné, všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: knihovna, biologie, cizí jazyky, zeměpis, dějepis, ICT, chemie, fyzika, výtvarná výchova, hudební výchova, praktické vyučování
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště, v areálu školy, sportovní areál (atletika)
Specifické akce školy (pravidelné): sportovní dny, exkurze, besídky/akademie, plesy, tématické/projektové dny, návštěvy kulturních akcí, výlety, adaptační kurzy, jarmarky a dílny
Zapojení ve specifických programech: Rodiče vítáni, Škola udržitelného rozvoje 1. stupně, škola je členem sítě škol, zabývajících se ekologickou výchovou M.R.K.E.V
Certifikáty škol: Rodiče vítáni
Domácí spolupráce : Sportovní kluby, neziskové organizace, příspěvkové organizace obce, ......
Mezinárodní spolupráce: Partnerskou školou je Základní škola, Ulica J. Švermu 6, Michalovce, SR
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: anglický, německý, ruský
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování
Specifické formy podpory žákům: - diferencovaná výuka ve vzájemně prostupných skupinách matematiky (od 6. roč.), anglického a českého jazyka (od 8. roč.)
Přítomnost specialistů: speciální pedagog, asistent pedagoga, výchovný poradce, školní metodik prevence
Školní družina: ano
Školní klub: ano
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole, učebny ICT
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: rukodělné, přírodovědné, sportovní, jazykové, taneční, technické, chovatelský , rybářský, matematický kroužek, paličkování, výtvarné (např. malování, keramika), hudební, literárně-dramatické
Místo pro trávení volného času: v prostorných chodbách máme stoly na stolní tenis, koutky s molitanovými stavebnicemi pro děti z I. st.
V blízkosti školy: sport, veřejná knihovna, kultura, DDM/středisko volného času, park/přírodní zázemí, ZUŠ
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: e-mailová komunikace s učiteli, telefonická komunikace s učiteli, individuální schůzky, třídní schůzky, žákovská knížka (elektronická), školní informační systém, konzultační hodiny, školní časopis/newsletter, profil školy na sociálních sítích
Funkce školního informačního systému: e-třídní kniha - přehled učiva, přehled klasifikace, přehled absence, možnost chatu s vyučujícími/vedením školy, e-omluvenka, možnost editace osobních údajů žáka, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice: Sídliště Osvobození 682
Obec: Vyškov
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 682 01
Kontakt na školu: Telefon: 517 325 620
Fax: 517 325 623
IZO:119200171
Základní informace
Jsou přijímáni všichni zájemci: ano
Výše měsíční úplaty za pobyt ve školní družině: 100
Umístění školní družiny: v budově ZŠ
Bezbariérový přístup: ano
Nabídka zájmových kroužků: ano
Provozní doba
Ranní provoz: ano
Ranní provoz (od - do) : 6.15
Odpolední provoz: ano
Odpolední provoz (od - do): 16.30
Způsob informování zákonných zástupců: schůzky, vnitřní informační systém, e-mailová komunikace
Školní klub
Adresa: Ulice: Sídliště Osvobození 682/56, Dědice
Obec: Vyškov
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 682 01
Kontakt na školu:
IZO:181080656
Základní informace
Jsou přijímáni všichni zájemci: ano
Výše měsíční úplaty za pobyt ve školním klubu: Liší se dle kroužku - cca 100 - 200,-Kč ročně
Umístění školního klubu: v budově ZŠ, v areálu ZŠ
Bezbariérový přístup: ano
Nabídka zájmových kroužků: ano
Provozní doba
Ranní provoz: ne
Odpolední provoz: ano
Způsob informování zákonných zástupců: e-mailová komunikace, vnitřní informační systém
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Sídliště Osvobození 682
Obec: Vyškov
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 682 01
Kontakt na školu: Telefon: 517 325 620
Fax: 517 325 623
IZO:103231081