Zde může být obrázek školy.

Mateřská škola a Základní škola Vedrovice, okres Znojmo, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Mateřská škola a Základní škola Vedrovice, okres Znojmo, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: č. p. 325
Obec: Vedrovice
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 671 75
Ředitel:Mgr. Hana Vančurová
Kontakt na školu Telefon: 515 337 311
Email: ZSVedrovice@seznam.cz
Web: http://www.zsvedrovice.cz/
IČ:70998159
RED-IZO:600127362
Zřizovatel:Obec Vedrovice
Typ zřizovatele:Obec
Mateřská škola
Adresa: Ulice: Vedrovice 290
Obec: Olbramovice
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 671 76
Kontakt na školu: Telefon: 515 337 326
IZO:107614634
Základní informace
Nejvyšší povolený počet dětí: 60
Aktuální počet dětí: 32
Dny otevřených dveří (termín/y): duben
Přijímání dětí mladších 3 let: ano
Bezbariérový přístup: ano částečně
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: integrovaná doprava
Linka MHD nebo integrované dopravy: 164
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 300
Škola je otevřena od: 6,45 hod.
Měsíční poplatek/školné v Kč: 200
Školní vzdělávací program: ŠVP pro předškolní vzdělávání - Spolu za poznáním.docx (52,3 KB)
Školní řád: Školní řád MŠ a ZŠ.doc (99,3 KB)
Hodnocení činnosti školy: výr. zpr. 2013-14.doc (233,5 KB)
Charakteristika školy
Zaměření MŠ: přirozený pohybový rozvoj
Provoz MŠ: celodenní
Prostory pro pohybové aktivity: v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): návštěvy kulturních akcí, tématické/projektové dny, exkurze, sportovní dny, plesy, besídky/akademie, výlety, tvořivé dílničky rodičovského dovednostního klubu, kroužek anglického jazyka, kroužek pohybových aktivit
Vzdělávání
Specifické formy pohybových aktivit: přirozený pohybový rozvoj dítěte
Specifické formy podpory dětem: logopedická prevence, podpora dětí nadaných, slabých i sociálně znevýhodněných
Přítomnost specialistů: speciální pedagog
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, individuální schůzky, webová prezenace školy, www.zsvedrovice.cz
Základní škola
Adresa: Ulice: Vedrovice 325
Obec: Olbramovice
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 671 76
Kontakt na školu: Telefon: 515 337 311
IZO:102855072
Základní informace
Velikost školy: neúplná ZŠ s alespoň jednou třídou, v níž se děti různých věkových kategorií, resp. různých ročníků, vzdělávají společně
Nejvyšší povolený počet žáků: 60
Aktuální počet žáků: 27
Dny otevřených dveří (termín/y): listopad
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 20.1.2015
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 20.1.2015
Bezbariérový přístup: ano zcela
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: integrovaná doprava
Linka MHD nebo integrované dopravy: 164
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 50
Vstup do školy umožněn od: 6,45 hod
Začátek první vyučovací hodiny: 8.00 hod
Roční školné v Kč: 0
Školní řád: Školní řád MŠ a ZŠ.doc (99,3 KB)
Poslední výroční zpráva: výr. zpr. 2013-14.doc (233,5 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: matematické, sportovní, etická stránka osobnosti žáka
Prostory pro výuku tělesné výchovy: mimo areál školy
Specifické akce školy (pravidelné): výlety, tématické/projektové dny, exkurze, besídky/akademie, sportovní dny, škola v přírodě/ozdravné pobyty, plesy, návštěvy kulturních akcí, matematická olympiáda atletická olympiáda
Zapojení do evropských projektů: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: anglický
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: turistika, plavání
Specifické formy podpory žákům: logopedická podpora, podpora nadaných, slabších i dětí sociálně znevýhodněných
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence
Školní družina: ano
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v části školy, počítače ve třídách
Zájmové činnosti: výtvarné (např. malování, keramika), jazykové, sportovní, matematické
Místo pro trávení volného času: školní dvůr, vyhrazená učebna
V blízkosti školy: sport, kultura, veřejná knihovna
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, e-mailová komunikace s učiteli, telefonická komunikace s učiteli, žákovská knížka (papírová), individuální schůzky, webová prezentace školy, www.zsvedrovice.cz
Školní družina
Adresa: Ulice: Vedrovice 290
Obec: Olbramovice
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 671 76
Kontakt na školu: Telefon: 515 337 226
IZO:150075847
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Vedrovice 290
Obec: Olbramovice
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 671 76
Kontakt na školu: Telefon: 515 337 326
IZO:103243607
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: ne
Dietní stravování: ano
Cena oběda v Kč: 21 Kč - 27 Kč
Bufet: ne
Specifické stravovací projekty: ovoce do škol, školní mléko
Nápojové/potravinové automaty: ne
Školní jídelna - výdejna
Adresa: Ulice: Vedrovice 325
Obec: Olbramovice
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 671 76
Kontakt na školu: Telefon: 515 337 311
IZO:150070268
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: ne
Dietní stravování: ano
Cena oběda v Kč: 21 Kč - 27 Kč
Bufet: ne
Specifické stravovací projekty: ovoce do škol, školní mléko
Nápojové/potravinové automaty: ne