Zde může být obrázek školy.

Základní škola a Mateřská škola, Hevlín, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola a Mateřská škola, Hevlín, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice:
Obec: Hevlín 225
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 671 69
Ředitel:Mgr. Josefa Omelková
Kontakt na školu Telefon: 515 274 202
Email: zs.hevlin@zn.orgman.cz
Web: zshevlin.cz
IČ:75023415
RED-IZO:600127559
Zřizovatel:Obec Hevlín
Typ zřizovatele:Obec
Mateřská škola
Adresa: Ulice:
Obec: Hevlín 361
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 671 69
Kontakt na školu: Telefon: 515 274 240
IZO:107615134
Základní informace
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet dětí: 45
Aktuální počet dětí: 43
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: kamerový systém
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: integrovaná doprava
Škola je otevřena od: 6:15
Měsíční poplatek/školné v Kč: 300
Charakteristika školy
Provoz MŠ: celodenní
Prostory pro pohybové aktivity: v areálu školy, venkovní hřiště
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie, tématické/projektové dny, návštěvy kulturních akcí, výlety, sportovní dny, exkurze
Vzdělávání
Specifické formy pohybových aktivit:
Přítomnost specialistů: logoped, asistent pedagoga
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: e-mailová komunikace s učiteli, telefonická komunikace s učiteli, třídní schůzky, individuální schůzky
Základní škola
Adresa: Ulice:
Obec: Hevlín 225
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 671 69
Kontakt na školu: Telefon: 515 274 202
IZO:102855552
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 225
Aktuální počet žáků: 134
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: kamerový systém
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: integrovaná doprava, autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 100
Vstup do školy umožněn od: 7:35 hodin
Začátek první vyučovací hodiny: 7:55 hodin
Charakteristika školy
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště, v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie, tématické/projektové dny, výlety, návštěvy kulturních akcí, exkurze, sportovní dny
Certifikáty škol: Rodiče vítáni, Recyklohraní
Mezinárodní spolupráce: Spolupráce s Volksschule Laa an der Thaya - Rakousko
Zapojení do evropských projektů: ne
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, plavání
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, asistent pedagoga, výchovný poradce
Školní družina: ano
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ne
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole, počítače ve třídách, učebny ICT
Zájmové činnosti: sportovní, jazykové, hudební
Místo pro trávení volného času: zahrada, školní dvůr
V blízkosti školy: veřejná knihovna
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, žákovská knížka (papírová), e-mailová komunikace s učiteli, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli
Školní družina
Adresa: Ulice:
Obec: Hevlín 225
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 671 69
Kontakt na školu: Telefon: 515 274 202
IZO:119300095
Školní jídelna
Adresa: Ulice:
Obec: Hevlín 226
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 671 69
Kontakt na školu: Telefon: 515 274 268
IZO:103243089
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v blízkosti školy (do 200 m)
Možnost výběru z více jídel: ne
Dietní stravování: ne
Cena oběda v Kč: 21-26,- Kč
Bufet: ne
Specifické stravovací projekty: ovoce do škol, školní mléko
Nápojové/potravinové automaty: ne
Školní jídelna - výdejna
Adresa: Ulice:
Obec: Hevlín 361
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 671 69
Kontakt na školu: Telefon: 515 274 240
IZO:150069928
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v blízkosti školy (do 200 m)
Možnost výběru z více jídel: ne
Dietní stravování: ne
Cena oběda v Kč: 21-26,- Kč
Bufet: ne
Specifické stravovací projekty: ovoce do škol, školní mléko
Nápojové/potravinové automaty: ne