Zde může být obrázek školy.

Základní škola a Mateřská škola, Višňové, okres Znojmo, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola a Mateřská škola, Višňové, okres Znojmo, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Nová 228
Obec: Višňové
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 671 38
Ředitel:Mgr. Jiří Beran
Kontakt na školu Telefon: 515 339 120
Email: zs.visnove@zn.orgman.cz
Web: www.zsvisnove.eu
IČ:71001476
RED-IZO:600127877
Zřizovatel:Městys Višňové
Typ zřizovatele:Obec
Mateřská škola
Adresa: Ulice:
Obec: Višňové 127
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 671 38
Kontakt na školu: Telefon: 539 008 004
Fax: není
IZO:107615070
Základní škola
Adresa: Ulice: Nová 228
Obec: Višňové
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 671 38
Kontakt na školu: Telefon: 515 339 120
Fax: není
IZO:102855463
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Nejvyšší povolený počet žáků: 307
Aktuální počet žáků: 168
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 17.1.2015
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 17.1.2015
Bezbariérový přístup: ne
Umístění školy v obci: klidná ulice
Dopravní dostupnost: autobus, integrovaná doprava
Linka MHD nebo integrované dopravy: 158, 444
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 10
Vstup do školy umožněn od: 6:30
Začátek první vyučovací hodiny: 7:30
Roční školné v Kč: 0
Charakteristika školy
Speciálně vybavené odborné učebny: knihovna, biologie, ICT, fyzika, chemie, hudební výchova, cizí jazyky, výtvarná výchova, praktické vyučování
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště, sportovní areál (atletika)
Specifické akce školy (pravidelné): exkurze, sportovní dny, škola v přírodě/ozdravné pobyty, besídky/akademie, výlety, návštěvy kulturních akcí, tématické/projektové dny, plesy
Zapojení ve specifických programech: Ekoškola, Školní mléko, Ovoce do škol
Mezinárodní spolupráce: Sportovní gymnázium číslo 2, Raciborz, Polsko
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání, lyžování
Specifické formy podpory žákům: Žáci se SVP, žáci mimořádně nadaní
Přítomnost specialistů: logoped, speciální pedagog
Školní družina: ano
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve třídách, učebny ICT, WiFi v části školy
Zájmové činnosti: literárně-dramatické, výtvarné (např. malování, keramika), sportovní, taneční
Místo pro trávení volného času: hřiště, herna, vyhrazená učebna, studovna/knihovna
V blízkosti školy: DDM/středisko volného času, veřejná knihovna, sport
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: žákovská knížka (papírová), třídní schůzky, školní informační systém, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli
Školní družina
Adresa: Ulice: Nová 228
Obec: Višňové
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 671 38
Kontakt na školu: Telefon: 515 339 120
Fax: není
IZO:119300087
Školní klub
Adresa: Ulice: Nová 228
Obec: Višňové
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 671 38
Kontakt na školu: Telefon: 515 339 120
Fax: není
IZO:181034280
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Nová 228
Obec: Višňové
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 671 38
Kontakt na školu: Telefon: 515 339 138
Fax: není
IZO:108012344
Školní jídelna - výdejna
Adresa: Ulice:
Obec: Višňové 127
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 671 38
Kontakt na školu: Telefon: 539 008 004
Fax: není
IZO:150074271