Zde může být obrázek školy.

Základní škola Bobrová, okres Žďár nad Sázavou, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola Bobrová, okres Žďár nad Sázavou, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice:
Obec: Bobrová 129
Kraj: Vysočina
PSČ: 592 55
Ředitel:Mgr. Jaroslav Strnad
Kontakt na školu Telefon: 566 673 297
Email: zsbobrova@seznam.cz
Web: www.zsbobrova.eu
IČ:70940487
RED-IZO:600130070
Zřizovatel:Městys Bobrová
Typ zřizovatele:Obec
Základní škola
Adresa: Ulice:
Obec: Bobrová 129
Kraj: Vysočina
PSČ: 592 55
Kontakt na školu: Telefon: 566 673 297
Fax: 566 673 297
IZO:102931925
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: učebny ve více budovách v rámci jednoho areálu školy
Nejvyšší povolený počet žáků: 280
Dny otevřených dveří (termín/y): květen
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 1.4.2021
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 30.4.2021
Bezbariérový přístup: ano částečně
Umístění školy v obci: klidová zóna
Dopravní dostupnost: autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 300
Vstup do školy umožněn od: 6.30
Začátek první vyučovací hodiny: 7.15
Školní vzdělávací program: ŠVP_revize_2020.pdf (5573 KB)
Školní vzdělávací program - družina: SVP_SD_ZS_Bobrova_2018.pdf (536,4 KB)
Školní řád: Školní řád_2020_ distanční výuka_návrh úprav.doc (300,5 KB)
Poslední výroční zpráva: Výroční zpráva za školní rok 2019_2020.pdf (884,4 KB)
Charakteristika školy
Speciálně vybavené odborné učebny: cizí jazyky, knihovna, biologie, praktické vyučování, výtvarná výchova, hudební výchova, chemie, fyzika, ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, tělocvična/sportovní hala, posilovna, mimo areál školy
Specifické akce školy (pravidelné): adaptační kurzy, tématické/projektové dny, besídky/akademie, plesy, výlety, návštěvy kulturních akcí, exkurze, sportovní dny
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: německý, anglický
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání, lyžování, bruslení
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Vzdělávací workshopy z Paměti národa (Post Bellum), Příběhy bezpráví (Člověk v tísni), Jeden svět na školách (Člověk v tísni)
Přítomnost specialistů: speciální pedagog, asistent pedagoga, výchovný poradce, školní metodik prevence
Školní družina: ano
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT
Zájmové činnosti: sportovní, taneční, přírodovědné, výtvarné (např. malování, keramika), literárně-dramatické
Místo pro trávení volného času: studovna/knihovna, hřiště, herna, vyhrazená učebna, zahrada, školní dvůr
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: konzultační hodiny, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, žákovská knížka (papírová), třídní schůzky, školní informační systém
ŠD
Adresa: Ulice:
Obec: Bobrová 129
Kraj: Vysočina
PSČ: 592 55
Kontakt na školu: Telefon: 566 673 297
Fax: 566 673 297
IZO:119400162
Školní jídelna
Adresa: Ulice:
Obec: Bobrová 129
Kraj: Vysočina
PSČ: 592 55
Kontakt na školu: Telefon: 566 673 297
Fax: 566 673 297
IZO:103143017
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: ne
Dietní stravování: ne
Bufet: ne
Specifické stravovací projekty: ovoce do škol, školní mléko
Nápojové/potravinové automaty: ne