Zde může být obrázek školy.

Základní škola a Mateřská škola Dolní Loučky, okres Brno-venkov, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola a Mateřská škola Dolní Loučky, okres Brno-venkov, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice:
Obec: Dolní Loučky 207
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 594 55
Ředitel:Mgr. Hana Kočková
Kontakt na školu Telefon: 549 440 115
Email: reditel@zsdolniloucky.cz
Web: www.zsdolniloucky.cz
IČ:70877165
RED-IZO:600130118
Zřizovatel:Obec Dolní Loučky
Typ zřizovatele:Obec
Mateřská škola
Adresa: Ulice:
Obec: Dolní Loučky 327
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 594 55
Kontakt na školu: Telefon: 733 137 720
Fax: 549 440 115
IZO:107615509
Základní informace
Rozmístění školy: škola má více samostatných budov
Nejvyšší povolený počet dětí: 102
Aktuální počet dětí: 102
Přijímání dětí mladších 3 let: ano
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: videotelefon
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: integrovaná doprava, autobus, vlak
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 20
Škola je otevřena od: 6:15
Měsíční poplatek/školné v Kč: 280
Školní řád: skolni_rad_ms_2020.doc (135,7 KB)
Charakteristika školy
Provoz MŠ: celodenní
Prostory pro pohybové aktivity: v areálu školy, mimo areál školy, venkovní hřiště
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie, tématické/projektové dny, exkurze, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, výlety, zahradní slavnosti
Domácí spolupráce: Policie ČR, Hasiči
Zapojení do evropských projektů: ano
Vzdělávání
Specifické formy pohybových aktivit: plavání
Specifické formy podpory dětem: Doporučení PPP Brno
Přítomnost specialistů: speciální pedagog, asistent pedagoga
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, školní informační systém
Funkce školního informačního systému: možnost platby/přehled zaplacení, e-omluvenka, e-nástěnka, možnost editace osobních údajů žáka
Základní škola
Adresa: Ulice:
Obec: Dolní Loučky 207
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 594 55
Kontakt na školu: Telefon: 549 440 115
Fax: 549 440 115
IZO:102931984
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 350
Aktuální počet žáků: 235
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 15.4.2022
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 29.4.2022
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: videotelefon
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: integrovaná doprava, autobus, vlak
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 20
Vstup do školy umožněn od: 7:10
Začátek první vyučovací hodiny: 7:30
Roční školné v Kč: 0
Možnost získat stipendium: ne
Koncepce školy: KONCEPCE 2020-2025.docx (71,8 KB)
Školní řád: školni řád 2021.doc (406 KB)
Poslední výroční zpráva: Výroční_zpráva_o_činnosti_2020-2021.pdf (2491,8 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: chemie, fyzika, ICT, cizí jazyky, knihovna
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie, plesy, exkurze, tématické/projektové dny, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, výlety, jarmarky a dílny
Domácí spolupráce : Policie ČR, Hasiči
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: anglický, německý, ruský
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, plavání, bruslení
Metody čtení: čtenářská dílna, analyticko-syntetická (slabikovací) metoda
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Specifické formy podpory žákům: Provádíme dle doporučení PPP. Využíváme spec. pedagoga ve škole a asistentky ve třídách.
Přítomnost specialistů: asistent pedagoga, výchovný poradce, speciální pedagog, školní metodik prevence
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Rozvrhy hodin: Rozvrh - ZŠ Dolní Loučky.pdf (384,9 KB)
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Využívání chytrých telefonů ve výuce, využití počítačové učebny
Zájmové činnosti: sportovní, společenské hry, rukodělné, taneční, hudební, výtvarné (např. malování, keramika)
Místo pro trávení volného času: školní dvůr, hřiště, relaxační zóny ve vnitřních prostorách
V blízkosti školy: sport, park/přírodní zázemí, ZUŠ, veřejná knihovna, DDM/středisko volného času
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, individuální schůzky, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), žákovská knížka (elektronická), školní informační systém, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, konzultační hodiny, školní časopis/newsletter
Funkce školního informačního systému: e-třídní kniha - přehled učiva, přehled absence, přehled klasifikace, e-omluvenka, možnost chatu s vyučujícími/vedením školy, e-nástěnka, možnost editace osobních údajů žáka, možnost platby/přehled zaplacení
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Počet přípravných tříd: 0
Nejvyšší povolený počet dětí v přípravné třídě/přípravných třídách: 0
Školní družina
Adresa: Ulice:
Obec: Dolní Loučky 207
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 594 55
Kontakt na školu: Telefon: 549 440 115
Fax: 549 440 115
IZO:119400201
Základní informace
Jsou přijímáni všichni zájemci: ano
Výše měsíční úplaty za pobyt ve školní družině: 190
Umístění školní družiny: v budově ZŠ
Bezbariérový přístup: ne
Nabídka zájmových kroužků: ano
Provozní doba
Ranní provoz: ano
Ranní provoz (od - do) : 6:15 hod.
Odpolední provoz: ano
Odpolední provoz (od - do): 16:00 hod.
Způsob informování zákonných zástupců: vnitřní informační systém, e-mailová komunikace
Školní jídelna
Adresa: Ulice:
Obec: Dolní Loučky 207
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 594 55
Kontakt na školu: Telefon: 549 440 219
Fax: 549 440 115
IZO:103143068
Školní jídelna-výdejna
Adresa: Ulice:
Obec: Dolní Loučky 327
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 594 55
Kontakt na školu: Telefon: 733 137 720
Fax: 549 440 115
IZO:171101006