Logo školy

Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: U Školy 321
Obec: Křižanov
Kraj: Vysočina
PSČ: 594 51
Ředitel:Mgr. Daniel Ubr
Kontakt na školu Telefon: 566 543 191
Email: reditelka@zskrizanov.cz
Web: www.zskrizanov.cz
IČ:43380662
RED-IZO:600130151
Zřizovatel:Městys Křižanov
Typ zřizovatele:Obec
Adresa: Ulice: U Školy 321
Obec: Křižanov
Kraj: Vysočina
PSČ: 594 51
Kontakt na školu: Telefon: 566 543 191
Fax: neni
IZO:107615584
Základní informace
Nejvyšší povolený počet dětí: 88
Aktuální počet dětí: 88
Přijímání dětí mladších 3 let: ano
Bezbariérový přístup: ano částečně
Umístění školy v obci: klidová zóna
Dopravní dostupnost: vlak, autobus
Škola je otevřena od: 6:10 hod
Charakteristika školy
Provoz MŠ: celodenní
Prostory pro pohybové aktivity: venkovní hřiště, tělocvična/sportovní hala, v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): výlety, návštěvy kulturních akcí, tématické/projektové dny, besídky/akademie, sportovní dny, exkurze,
Zapojení ve specifických programech: prvky Montessori
Vzdělávání
Specifické formy pohybových aktivit: plavání, turistika
Specifické formy podpory dětem: Logopedická prevence
Přítomnost specialistů: asistent pedagoga
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, telefonická komunikace s učiteli
Základní škola
Adresa: Ulice: U Školy 321
Obec: Křižanov
Kraj: Vysočina
PSČ: 594 51
Kontakt na školu: Telefon: 566 543 191
Fax: neni
IZO:102943052
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Nejvyšší povolený počet žáků: 600
Aktuální počet žáků: 256
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 29.1.2015
Bezbariérový přístup: ano částečně
Umístění školy v obci: klidová zóna
Dopravní dostupnost: autobus, vlak
Poslední výroční zpráva: Výroční zpráva ZŠ 2014-15.pdf (2888,3 KB)
Charakteristika školy
Speciálně vybavené odborné učebny: knihovna, ICT, fyzika, chemie
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): sportovní dny, exkurze, besídky/akademie, tématické/projektové dny, výlety
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: anglický, německý, ruský
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání, lyžování
Specifické formy podpory žákům: slabší žáci, nadaní žáci
Přítomnost specialistů: asistent pedagoga, výchovný poradce, školní metodik prevence
Školní družina: ano
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Zájmové činnosti: ICT, sportovní, taneční, jazykové, společenské hry, rukodělné, výtvarné (např. malování, keramika), přírodovědné
Místo pro trávení volného času: hřiště, zahrada
V blízkosti školy: veřejná knihovna, sport
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: žákovská knížka (papírová), třídní schůzky, individuální schůzky
Školní družina
Adresa: Ulice: U Školy 321
Obec: Křižanov
Kraj: Vysočina
PSČ: 594 51
Kontakt na školu: Telefon: 566 543 191
Fax: neni
IZO:119400243
Školní jídelna
Adresa: Ulice: U Školy 321
Obec: Křižanov
Kraj: Vysočina
PSČ: 594 51
Kontakt na školu: Telefon: 566 543 191
Fax: neni
IZO:103143106
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: ne
Specifické stravovací projekty: školní mléko, ovoce do škol, Jsme zapojení v celorepublikovém projektu Zdravá školní jídelna
Nápojové/potravinové automaty: ano
ŠJ - v
Adresa: Ulice: U Školy 321
Obec: Křižanov
Kraj: Vysočina
PSČ: 594 51
Kontakt na školu: Telefon: 566 543 191
Fax: neni
IZO:119400031
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: ne
Specifické stravovací projekty: školní mléko, ovoce do škol, Jsme zapojení v celorepublikovém projektu Zdravá školní jídelna
Nápojové/potravinové automaty: ano