Logo školy

Základní škola a Mateřská škola Hošťálkovy, okres Bruntál, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola a Mateřská škola Hošťálkovy, okres Bruntál, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice:
Obec: Hošťálkovy 22
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 793 81
Ředitel:Mgr. Václav Gerstner
Kontakt na školu Telefon: 554 649 134
Email: zshostalkovy@seznam.cz
Web: http://www.malotridka.cz
IČ:70988579
RED-IZO:600131700
Zřizovatel:Obec Hošťálkovy
Typ zřizovatele:Obec
Mateřská škola
Adresa: Ulice:
Obec: Hošťálkovy 77
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 793 81
Kontakt na školu: Telefon: 554 649 134
IZO:107620405
Základní informace
Nejvyšší povolený počet dětí: 25
Aktuální počet dětí: 23
Přijímání dětí mladších 3 let: ano
Bezbariérový přístup: ne
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 100
Škola je otevřena od: 6,00 -15,45
Měsíční poplatek/školné v Kč: 240
Školní vzdělávací program: SVP-MS_Hostalkovy.doc (438,8 KB)
Školní řád: Školní řád.docx 2015.docx (89,5 KB)
Hodnocení činnosti školy: zpráva_o_činnosti-2.doc (122,4 KB)
Charakteristika školy
Provoz MŠ: celodenní
Prostory pro pohybové aktivity: mimo areál školy, venkovní hřiště
Specifické akce školy (pravidelné): návštěvy kulturních akcí, výlety, tématické/projektové dny, besídky/akademie, Besedy s myslivcem, včelařem, Dny matek,Jablíčkový den,Velká kaštanová soutěž, Drakiáda, Helloween, Vánoční tvoření s rodiči, Mikuláš, Lyžování se sluníčkem, Europe Direkt z Bruntálu – beseda o EU, Masopust, Sněhové tvoření s rodiči,Otevírání studánek a hledáním pokladu, Lesní olympiáda, Maturita předškoláků , exkurze
Domácí spolupráce: Besedy s policií ČR, psovodem, hasiči
Vzdělávání
Specifické formy pohybových aktivit: lyžování
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: e-mailová komunikace s učiteli, telefonická komunikace s učiteli, individuální schůzky, třídní schůzky
Základní škola
Adresa: Ulice:
Obec: Hošťálkovy 22
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 793 81
Kontakt na školu: Telefon: 554 649 134
IZO:102008051
Základní informace
Velikost školy: neúplná ZŠ s alespoň jednou třídou, v níž se děti různých věkových kategorií, resp. různých ročníků, vzdělávají společně
Nejvyšší povolený počet žáků: 50
Aktuální počet žáků: 16
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 22.1.2015
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 22.1.2015
Bezbariérový přístup: ne
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 50
Vstup do školy umožněn od: 7,30
Začátek první vyučovací hodiny: 8,00
Roční školné v Kč: 0
Koncepce školy: koncepce_skoly_2015_2016.pdf (102 KB)
Školní vzdělávací program: SVP_ZS_Hostalkovy.doc (1462,3 KB)
Školní vzdělávací program - družina: SVP_SD.doc (143,9 KB)
Školní řád: skolni_rad_2015_2016_.doc (147,5 KB)
Poslední výroční zpráva: vyrocni_zprava_2014_2015.pdf (503,6 KB)
Charakteristika školy
Zaměření:
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): škola v přírodě/ozdravné pobyty, Dny Země, Dny dětí, Dny matek, čištění studánky, noci ve škole, masopusty, maškarní karnevaly, atd., atd., výlety, exkurze, návštěvy kulturních akcí, tématické/projektové dny, besídky/akademie
Zapojení ve specifických programech: Ovoce do škol, Školní mléko, Tereza, Recyklohraní
Domácí spolupráce : besedy s Policií ČR, s hasiči
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda
Specifické formy podpory žákům: Z důvodu menšího počtu žáků ve škole je možný skutečně individuální přístup k žákům (nadaným i slabším).
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence
Školní družina: ano
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Rozvrhy hodin: rozvrh_2015_2016.pdf (986,6 KB)
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole, počítače ve třídách, učebny ICT, počítače ve společných prostorách
Zájmové činnosti: hudební, výtvarné (např. malování, keramika), sportovní, taneční
Místo pro trávení volného času: hřiště, zahrada
V blízkosti školy: sport
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: žákovská knížka (papírová), třídní schůzky, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Počet přípravných tříd: 0
Nejvyšší povolený počet dětí v přípravné třídě/přípravných třídách: 0
Školní družina
Adresa: Ulice:
Obec: Hošťálkovy 22
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 793 81
Kontakt na školu: Telefon: 554 649 134
IZO:119500752
Školní jídelna
Adresa: Ulice:
Obec: Hošťálkovy 22
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 793 81
Kontakt na školu: Telefon: 554 649 134
IZO:119500761
Školní jídelna - výdejna
Adresa: Ulice:
Obec: Hošťálkovy 77
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 793 81
Kontakt na školu: Telefon: 554 649 134
IZO:119501678