Zde může být obrázek školy.

Základní škola a Mateřská škola Huzová, okres Olomouc, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola a Mateřská škola Huzová, okres Olomouc, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: č. p. 256
Obec: Huzová
Kraj: Olomoucký
PSČ: 793 51
Ředitel:Mgr. Yvona Vláčilová
Kontakt na školu Telefon: 554 275 050
Email: zshuzova@email.cz
Web: zshuzova.cz
IČ:70640220
RED-IZO:600131718
Zřizovatel:Obec Huzová
Typ zřizovatele:Obec
Mateřská škola
Adresa: Ulice:
Obec: Huzová 256
Kraj: Olomoucký
PSČ: 793 57
Kontakt na školu: Telefon: 554 275 050
IZO:107620260
Základní informace
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet dětí: 22
Aktuální počet dětí: 21
Dny otevřených dveří (termín/y): 3.4.2019
Kritéria příjímacího řízení: Směrnice pro přijímání dětí do MŠ 2018+ kritéria.docx (22,7 KB)
Přijímání dětí mladších 3 let: ano
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: Bezpečnostní zámek, domovní zvonky.
Umístění školy v obci: centrum, klidná ulice
Dopravní dostupnost: autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 200
Škola je otevřena od: 7.00 h
Měsíční poplatek/školné v Kč: 300
Školní řád: Školní řád MŠ.doc (153,1 KB)
Charakteristika školy
Zaměření MŠ: bez zaměření
Provoz MŠ: celodenní
Prostory pro pohybové aktivity: tělocvična/sportovní hala, v areálu školy, venkovní hřiště
Specifické akce školy (pravidelné): zahradní slavnosti, besídky/akademie, výlety, návštěvy kulturních akcí
Zapojení do evropských projektů: ano
Vzdělávání
Specifické formy podpory dětem: Speciální vzdělávací potřeby
Přítomnost specialistů: asistent pedagoga
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, nástěnky, písemné informace, individuální schůzky, třídní schůzky
Základní škola
Adresa: Ulice:
Obec: Huzová 256
Kraj: Olomoucký
PSČ: 793 57
Kontakt na školu: Telefon: 554 275 050
IZO:102008060
Základní informace
Velikost školy: neúplná ZŠ s alespoň jednou třídou, v níž se děti různých věkových kategorií, resp. různých ročníků, vzdělávají společně
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 60
Aktuální počet žáků: 19
Dny otevřených dveří (termín/y): 3.4.2019
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 4.4.2019
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 4.4.2019
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: Bezpečnostní zámek, domovní zvonky.
Umístění školy v obci: klidná ulice, centrum
Dopravní dostupnost: autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 200
Vstup do školy umožněn od: 7.00 h
Začátek první vyučovací hodiny: 8.00
Roční školné v Kč: 0
Možnost získat stipendium: ne
Koncepce školy: Koncepce rozvoje školy 2016-2020.docx (36,4 KB)
Školní řád: Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků.doc (171,5 KB)
Školní řád ZŠ.doc (111,6 KB)
Poslední výroční zpráva: Výroční zpráva 2017-2018.doc (227,3 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: Bez zaměření.
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT, knihovna
Prostory pro výuku tělesné výchovy: venkovní hřiště, tělocvična/sportovní hala, v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie, tématické/projektové dny, výlety, návštěvy kulturních akcí, akce spojené s životem v obci, cyklistické závody, sportovní dny, exkurze, besedy a přednášky pro veřejnost, zahradní slavnosti
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Specifické formy podpory žákům: integrace žáků se specifickými vzdělávacími potřebami
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Rozvrhy hodin: Rozvrh hodin.doc (190 KB)
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole, učebny ICT
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny
Zájmové činnosti: výtvarné (např. malování, keramika), jazykové, taneční, společenské hry
Místo pro trávení volného času: herna, školní dvůr, zahrada
V blízkosti školy: veřejná knihovna, sportovní hřiště, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: telefonická komunikace s učiteli, individuální schůzky, e-mailová komunikace s učiteli, nástěnka, písemné informace, třídní schůzky, žákovská knížka (papírová), konzultační hodiny
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice:
Obec: Huzová 256
Kraj: Olomoucký
PSČ: 793 57
Kontakt na školu: Telefon: 554 275 050
IZO:119500744
Školní jídelna - výdejna
Adresa: Ulice:
Obec: Huzová 256
Kraj: Olomoucký
PSČ: 793 57
Kontakt na školu: Telefon: 554 275 050
IZO:181012898
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: ne
Dietní stravování: ano
Cena oběda v Kč: 20-30 Kč
Bufet: ne
Specifické stravovací projekty: ovoce do škol, školní mléko
Nápojové/potravinové automaty: ne