Zde může být obrázek školy.

Základní škola a mateřská škola s polským jazykem vyučovacím Bukovec, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola a mateřská škola s polským jazykem vyučovacím Bukovec, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice:
Obec: Bukovec 66
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 739 85
Ředitel:Mgr. Ivana Wronová
Kontakt na školu Telefon: 558 358 641
Email: pzsbukovec@seznam.cz
Web: http://www.pzsbukovec.cz
IČ:75027291
RED-IZO:600133613
Zřizovatel:Obec Bukovec
Typ zřizovatele:Obec
Mateřská škola - Przedszkole
Adresa: Ulice:
Obec: Bukovec 74
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 739 85
Kontakt na školu: Telefon: 558 358 641
IZO:107622173
Základní informace
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet dětí: 26
Aktuální počet dětí: 26
Kritéria příjímacího řízení: Kritéria a odmínky pro přijetí dětí do MŠ.pdf (199,2 KB)
Přijímání dětí mladších 3 let: ano
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy:
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: autobus
Linka MHD nebo integrované dopravy: integrovaná doprava
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 10
Škola je otevřena od: 6.30 - 16.30
Měsíční poplatek/školné v Kč: 200
Školní vzdělávací program: ŠVP Dříve a dnes.pdf (522 KB)
Školní řád: Aktualizace - Školní řád 1.10.2020.pdf (222,1 KB)
Aktualizace-Školní řád 1.9.2019.pdf (240,1 KB)
Školní řád MŠ.pdf (308,5 KB)
Charakteristika školy
Provoz MŠ: celodenní
Prostory pro pohybové aktivity: mimo areál školy, tělocvična/sportovní hala, v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie, plesy, návštěvy kulturních akcí, výlety, exkurze, sportovní dny, jarmarky a dílny, zahradní slavnosti
Zapojení ve specifických programech: ne
Domácí spolupráce: česká mateřská škola Bukovec, mateřská škola s polským jazykem vyučovacím Návsí, dobrovolní hasiči Bukovec,
Mezinárodní spolupráce: ne
Zapojení do evropských projektů: ano
Vzdělávání
Specifické formy pohybových aktivit: turistika, lyžování, plavání
Specifické formy podpory dětem: ne
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: e-mailová komunikace s učiteli, telefonická komunikace s učiteli, individuální schůzky, profil školy na sociálních sítích
Základní škola
Adresa: Ulice:
Obec: Bukovec 66
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 739 85
Kontakt na školu: Telefon: 558 358 641
IZO:102068801
Základní informace
Velikost školy: jen 1. stupeň
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 85
Aktuální počet žáků: 37
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 1.4.2021
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 30.4.2020
Bezbariérový přístup: ne
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: autobus
Linka MHD nebo integrované dopravy: Integrovaná doprava
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 20
Vstup do školy umožněn od: 7.00
Začátek první vyučovací hodiny: 7.50
Roční školné v Kč: 0
Možnost získat stipendium: ne
Koncepce školy: Koncepční záměry školy.pdf (337,9 KB)
Školní vzdělávací program: ŠVP Hravá škola.pdf (3691,3 KB)
Školní vzdělávací program - družina: ŠVP .pdf (373,3 KB)
Školní řád: Aktualizace školního rádu.pdf (232,1 KB)
Školní řád.pdf (255,1 KB)
Poslední výroční zpráva: Výroční zpráva.pdf (652,8 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny:
Prostory pro výuku tělesné výchovy: mimo areál školy, tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie, plesy, tématické/projektové dny, exkurze, sportovní dny, škola v přírodě/ozdravné pobyty, výlety, jarmarky a dílny, zahradní slavnosti, návštěvy kulturních akcí
Zapojení ve specifických programech: Ovoce do škol, Mléko do škol, Zdravé zoubky
Domácí spolupráce : Základní škola s pol. jaz, vyuč. Jablunkov, hasiči Bukovec, PZKO, "Macierz Szkolna" Písek, "Macierz Szkolna" Bukovec,
Mezinárodní spolupráce: Základní škola Bielsko-Biała
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání, lyžování, turistika
Metody čtení: splývavé čtení (Sfumato)
Metody výuky matematiky: konstruktivisticky orientovaná výuka - výuka dle metody prof. Hejného
Alternativní písmo:
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací:
Specifické formy podpory žákům: doučování žáků ohrožených školním neúspěchem , čtenářský klub, klub logiky (v rámci Šablon II)
Přítomnost specialistů: asistent pedagoga, školní metodik prevence
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Rozvrhy hodin: Rozvrh hodin.pdf (195 KB)
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole, počítače ve třídách
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: sportovní, ICT, hudební, výtvarné (např. malování, keramika), literárně-dramatické, taneční, turistické
Místo pro trávení volného času: školní dvůr, hřiště, vyhrazená učebna, relaxační zóny ve vnitřních prostorách
V blízkosti školy: veřejná knihovna, ZUŠ, sport, kultura
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, individuální schůzky, žákovská knížka (papírová), e-mailová komunikace s učiteli, profil školy na sociálních sítích, telefonická komunikace s učiteli
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice:
Obec: Bukovec 66
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 739 85
Kontakt na školu: Telefon: 558 358 641
IZO:119600072
Školní jídelna - výdejna
Adresa: Ulice:
Obec: Bukovec 66
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 739 85
Kontakt na školu: Telefon: 558 358 641
IZO:103044302