Logo školy

Základní škola a mateřská škola Dobratice, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola a mateřská škola Dobratice, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice:
Obec: Dobratice 58
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 739 51
Ředitel:Mgr. Karla Peterková
Kontakt na školu Telefon: 558 651 255
Email: zs.dobratice@post.cz
Web: www.zsdobratice.cz
IČ:70640017
RED-IZO:600133672
Zřizovatel:Obec Dobratice
Typ zřizovatele:Obec
Mateřská škola
Adresa: Ulice:
Obec: Dobratice 133
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 739 51
Kontakt na školu: Telefon: 558 651 255
IZO:107621444
Základní informace
Nejvyšší povolený počet dětí: 81
Aktuální počet dětí: 81
Kritéria příjímacího řízení: KRITERIA PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ - Dobratice.doc (34,8 KB)
Přijímání dětí mladších 3 let: ano
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: videotelefon
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: autobus, vlak
Škola je otevřena od: 6:30 hodin
Měsíční poplatek/školné v Kč: 250
Charakteristika školy
Provoz MŠ: celodenní
Prostory pro pohybové aktivity: venkovní hřiště, v areálu školy, mimo areál školy
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie, tématické/projektové dny, návštěvy kulturních akcí, výlety, exkurze, sportovní dny, jarmarky a dílny
Vzdělávání
Specifické formy pohybových aktivit: turistika, plavání, lyžování
Přítomnost specialistů: asistent pedagoga
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: e-mailová komunikace s učiteli, telefonická komunikace s učiteli, individuální schůzky, třídní schůzky
Základní škola
Adresa: Ulice:
Obec: Dobratice 58
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 739 51
Kontakt na školu: Telefon: 558 651 255
IZO:102068607
Základní informace
Velikost školy: jen 1. stupeň
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 130
Aktuální počet žáků: 97
Dny otevřených dveří (termín/y): 26. 2. 2019
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 2.4.2020
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 2.4.2020
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: videotelefon
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: autobus, vlak
Vstup do školy umožněn od: 6:30 hodin
Začátek první vyučovací hodiny: 7:45 hodin
Školní vzdělávací program:
Školní vzdělávací program - družina: ŠVP školní družina.zip (850,8 KB)
Školní řád: Školní řád 2019-2020.doc (195,6 KB)
Poslední výroční zpráva: 2017 - 2018.doc (14788,1 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: komunitní škola
Speciálně vybavené odborné učebny: výtvarná výchova, ICT, cizí jazyky
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, venkovní hřiště, tělocvična/sportovní hala, sportovní areál (atletika), ledová plocha
Specifické akce školy (pravidelné): sportovní dny, škola v přírodě/ozdravné pobyty, tématické/projektové dny, besídky/akademie, návštěvy kulturních akcí, exkurze, výlety, jarmarky a dílny
Mezinárodní spolupráce: Spolupráce s partnerskou školou v Tanzánii - ILENGE
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: anglický
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, plavání, bruslení
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda, splývavé čtení (Sfumato), čtenářská dílna
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Celé Česko čte dětem (CČČD)
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, výchovný poradce, asistent pedagoga, speciální pedagog
Školní družina: ano
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Rozvrhy hodin: rozvrh hodin.docx (15,8 KB)
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve třídách, učebny ICT, WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: výtvarné (např. malování, keramika), hudební, literárně-dramatické, ICT, zdravotnické, sportovní, taneční, jazykové, přírodovědné, společenské hry
Místo pro trávení volného času: studovna/knihovna, vyhrazená učebna, hřiště, zahrada, školní dvůr
V blízkosti školy: veřejná knihovna
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: e-mailová komunikace s učiteli, telefonická komunikace s učiteli, individuální schůzky, třídní schůzky, školní informační systém, žákovská knížka (papírová)
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Počet přípravných tříd: 0
Nejvyšší povolený počet dětí v přípravné třídě/přípravných třídách: 0
Školní družina
Adresa: Ulice:
Obec: Dobratice 58
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 739 51
Kontakt na školu: Telefon: 558 651 255
IZO:119600145
Základní informace
Jsou přijímáni všichni zájemci: ano
Umístění školní družiny: v budově ZŠ
Bezbariérový přístup: ne
Nabídka zájmových kroužků: ano
Provozní doba
Ranní provoz: ano
Ranní provoz (od - do) : od 6:30 - 7:30 hodin
Odpolední provoz: ano
Odpolední provoz (od - do): 11:30 - 16:30 hodin
Způsob informování zákonných zástupců: Žáci mají zavedený deníček pro informaci., e-mailová komunikace
Školní jídelna
Adresa: Ulice:
Obec: Dobratice 133
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 739 51
Kontakt na školu: Telefon: 558 651 255
IZO:103020110
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: ne
Dietní stravování: ano
Bufet: ne
Specifické stravovací projekty: ovoce do škol, školní mléko
Nápojové/potravinové automaty: ne
Školní jídelna - výdejna
Adresa: Ulice:
Obec: Dobratice 58
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 739 51
Kontakt na školu: Telefon: 558 651 255
IZO:181032601
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: ne
Dietní stravování: ano
Bufet: ne
Specifické stravovací projekty: ovoce do škol, školní mléko
Nápojové/potravinové automaty: ne