Zde může být obrázek školy.

Základní škola a mateřská škola s polským jazykem vyučovacím Návsí, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola a mateřská škola s polským jazykem vyučovacím Návsí, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Pod Výtopnou 190
Obec: Návsí
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 739 92
Ředitel:Mgr. Romana Molinková
Kontakt na školu Telefon: 558 357 528
Email: pzs.navsi@seznam.cz
Web:
IČ:70984000
RED-IZO:600134032
Zřizovatel:Obec Návsí
Typ zřizovatele:Obec
Mateřská škola
Adresa: Ulice: Pod Výtopnou 190
Obec: Návsí
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 739 92
Kontakt na školu: Telefon: 558 357 528
IZO:102832391
Základní informace
Nejvyšší povolený počet dětí: 25
Aktuální počet dětí: 24
Přijímání dětí mladších 3 let: ano
Bezbariérový přístup: ano částečně
Umístění školy v obci: klidná ulice, širší centrum
Dopravní dostupnost: autobus, vlak
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 150
Škola je otevřena od: 7:00
Měsíční poplatek/školné v Kč: 210
Školní vzdělávací program: MŠ ŠVP-česká verze.doc (130 KB)
Školní řád: Školní řád MŠ-2014.doc (126,5 KB)
Charakteristika školy
Provoz MŠ: celodenní
Prostory pro pohybové aktivity: tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště, mimo areál školy, v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): tématické/projektové dny, besídky/akademie, plesy, návštěvy kulturních akcí, výlety, exkurze, sportovní dny
Domácí spolupráce: Matice školská, Polský kulturně osvětový svaz, Partnerské MŠ - Milíkov, Bukovec, Hrádek
Zapojení do evropských projektů: ne
Vzdělávání
Specifické formy pohybových aktivit: turistika, plavání
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli
Základní škola
Adresa: Ulice: Pod Výtopnou 190
Obec: Návsí
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 739 92
Kontakt na školu: Telefon: 558 357 528
IZO:102068852
Základní informace
Velikost školy: neúplná ZŠ s alespoň jednou třídou, v níž se děti různých věkových kategorií, resp. různých ročníků, vzdělávají společně
Nejvyšší povolený počet žáků: 50
Aktuální počet žáků: 27
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 28.1.2015
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 28.1.2015
Bezbariérový přístup: ne
Umístění školy v obci: širší centrum, klidná ulice
Dopravní dostupnost: vlak, autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 150
Vstup do školy umožněn od: 7:00
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00
Koncepce školy: Koncepce dalšího rozvoje PZŠ Návsí na období 2014-2018.doc (32,3 KB)
Školní vzdělávací program: ŠVP.zip (387 KB)
Školní vzdělávací program - družina: ŠVP pro školní družinu.doc (54,8 KB)
Školní řád: Org.řád-školní řád 2013-14.doc (138,2 KB)
Poslední výroční zpráva: Výroční zpráva 2013-14.docx (3957,3 KB)
Charakteristika školy
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: venkovní hřiště, tělocvična/sportovní hala, v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): sportovní dny, exkurze, besídky/akademie, plesy, tématické/projektové dny, výlety, návštěvy kulturních akcí
Zapojení ve specifických programech: Ovoce do škol
Domácí spolupráce : Matice školská, Polský kulturně osvětový svaz
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, vyučuje se zde i český jazyk od 2. třídy, vyučovacím jazykem ve všech předmětech je polský jazyk
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání, turistika
Školní družina: ano
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Rozvrhy hodin: rozkład 2014-15.xlsx (11,1 KB)
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, počítače ve společných prostorách, počítače ve třídách, WiFi v celé škole
Zájmové činnosti: taneční
Místo pro trávení volného času: školní dvůr, zahrada, hřiště, vyhrazená učebna, herna
V blízkosti školy: ZUŠ, veřejná knihovna, kultura, DDM/středisko volného času, sport
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, školní informační systém, žákovská knížka (papírová), e-mailová komunikace s učiteli, telefonická komunikace s učiteli, individuální schůzky
Školní družina
Adresa: Ulice: Pod Výtopnou 190
Obec: Návsí
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 739 92
Kontakt na školu: Telefon: 558 357 528
IZO:119601036