Zde může být obrázek školy.

Základní škola Staré Hamry, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola Staré Hamry, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice:
Obec: Staré Hamry 281
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 739 15
Ředitel:Mgr. Dana Petriková
Kontakt na školu Telefon: 595 534 434
Email: zs.starehamry@email.cz
Web: www.skolastarehamry.cz
IČ:70981400
RED-IZO:600134571
Zřizovatel:Obec Staré Hamry
Typ zřizovatele:Obec
Základní škola
Adresa: Ulice:
Obec: Staré Hamry 281
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 739 15
Kontakt na školu: Telefon: 558 690 185
IZO:102092338
Základní informace
Velikost školy: neúplná ZŠ s alespoň jednou třídou, v níž se děti různých věkových kategorií, resp. různých ročníků, vzdělávají společně
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 50
Aktuální počet žáků: 19
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: videotelefon
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: autobus
Vstup do školy umožněn od: 7.00
Začátek první vyučovací hodiny: 8.00
Možnost získat stipendium: ne
Školní vzdělávací program: TVOŘIVÁ ŠKOLA.doc (1007,6 KB)
Školní vzdělávací program - družina: Školní vzdělávací program pro šd.doc (57,9 KB)
Školní řád: Školní řád 2017.docx (53,5 KB)
Poslední výroční zpráva: Výroční zpráva 2017-2018.doc (2876,9 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: cizí jazyky
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště
Specifické akce školy (pravidelné): besedy a přednášky pro veřejnost, výlety, besídky/akademie, plesy, návštěvy kulturních akcí, tématické/projektové dny
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: turistika, plavání, lyžování
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole, učebny ICT
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny
Zájmové činnosti: sportovní, společenské hry
Místo pro trávení volného času: hřiště, herna, školní dvůr
V blízkosti školy: park/přírodní zázemí, veřejná knihovna
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, žákovská knížka (papírová), třídní schůzky, konzultační hodiny, besedy o vzdělávání
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice:
Obec: Staré Hamry 281
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 739 15
Kontakt na školu: Telefon: 558 690 185
IZO:119600684
Školní jídelna
Adresa: Ulice:
Obec: Staré Hamry 281
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 739 15
Kontakt na školu: Telefon: 558 690 185
IZO:103008900