Zde může být obrázek školy.

Základní škola Orlová-Lutyně Školní 862 okres Karviná, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola Orlová-Lutyně Školní 862 okres Karviná, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Školní 862
Obec: Orlová - Lutyně
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 735 14
Ředitel:Mgr. Marek Tešnar
Kontakt na školu Telefon: 596 511 938
Email: reditel@zsskolni.org
Web: www.zsskolni.org
IČ:48004201
RED-IZO:600135870
Zřizovatel:Město Orlová
Typ zřizovatele:Obec
Základní škola
Adresa: Ulice: Školní 862
Obec: Orlová - Lutyně
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 735 14
Kontakt na školu: Telefon: 596 511 938
Fax: 596 511 938
IZO:048004201
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: škola má více samostatných budov
Nejvyšší povolený počet žáků: 1500
Aktuální počet žáků: 609
Dny otevřených dveří (termín/y): 22. 4. 2021
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 19.4.2021
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 23.4.2021
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: kamerový systém
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: Ano
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 100
Vstup do školy umožněn od: 7:40
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00
Roční školné v Kč: 0
Možnost získat stipendium: ne
Koncepce školy: Koncepce_2019_2024.pdf (470,6 KB)
Školní vzdělávací program:
Školní řád: ŠŘ 2020-21.pdf (825,2 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: knihovna, biologie, cizí jazyky, ICT, zeměpis, chemie, fyzika, výtvarná výchova, hudební výchova, praktické vyučování
Prostory pro výuku tělesné výchovy: venkovní hřiště, tělocvična/sportovní hala, v areálu školy, mimo areál školy, bazén, ledová plocha
Specifické akce školy (pravidelné): škola v přírodě/ozdravné pobyty, sportovní dny, tématické/projektové dny, návštěvy kulturních akcí, besídky/akademie, exkurze, výlety, besedy a přednášky pro veřejnost, plesy
Zapojení ve specifických programech: Zdravá škola
Certifikáty škol: Škola podporující zdraví
Domácí spolupráce : školy, PČR, MP, hasiči,ČČK
Mezinárodní spolupráce: ZŠ Pružina SR
Zapojení do evropských projektů: ne
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: ruský, anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ano
Výuka cizích jazyků metodou CLIL - jazyky: anglický
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, plavání, bruslení, turistika
Metody čtení: genetická (hlásková) metoda
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Specifické formy podpory žákům: doučování, pedagogická intervence, SPP
Přítomnost specialistů: výchovný poradce, školní metodik prevence, asistent pedagoga
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Rozvrhy hodin:
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve třídách, učebny ICT, WiFi v části školy
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny
Zájmové činnosti: sportovní, jazykové
Místo pro trávení volného času: školní dvůr, hřiště
V blízkosti školy: ZUŠ, veřejná knihovna, DDM/středisko volného času, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: konzultační hodiny, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), třídní schůzky, školní informační systém, žákovská knížka (papírová), žákovská knížka (elektronická), e-mailová komunikace s učiteli, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli
Funkce školního informačního systému: přehled absence, e-třídní kniha - přehled učiva, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování, možnost platby/přehled zaplacení, přehled klasifikace, e-omluvenka, e-nástěnka, možnost chatu s vyučujícími/vedením školy, možnost editace osobních údajů žáka
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice: Školní 862
Obec: Orlová - Lutyně
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 735 14
Kontakt na školu: Telefon: 596 511 938
IZO:119701227
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Školní 862
Obec: Orlová - Lutyně
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 735 14
Kontakt na školu: Telefon: 596 511 085
Fax: 596 511 938
IZO:102892113
Školní jídelna - výdejna
Adresa: Ulice: Jarní 400
Obec: Orlová - Poruba
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 735 14
Kontakt na školu: Telefon: 596 511 938
IZO:150073810