Logo školy

Základní škola Havířov-Město Žákovská 1/1006 okres Karviná

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola Havířov-Město Žákovská 1/1006 okres Karviná
Adresa školy: Ulice: Žákovská 1
Obec: Havířov - Město
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 736 01
Ředitel:Mgr. Dan Stankuš
Kontakt na školu Telefon: 596 411 046
Email: zs.zakovska@volny.cz
Web: www.zakovska-havirov.cz
IČ:62331230
RED-IZO:600136418
Zřizovatel:Statutární město Havířov
Typ zřizovatele:Obec
Základní škola
Adresa: Ulice: Žákovská 1
Obec: Havířov - Město
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 736 01
Kontakt na školu: Telefon: 596 411 046
Fax: 596 411 046
IZO:102156816
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Nejvyšší povolený počet žáků: 500
Aktuální počet žáků: 422
Bezbariérový přístup: ne
Umístění školy v obci: klidná ulice, širší centrum
Dopravní dostupnost: integrovaná doprava, MHD, autobus
Linka MHD nebo integrované dopravy: 403, 404, 405, 407, 408, 409, 412, 414, 415, 416, 431, 434
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 100
Vstup do školy umožněn od: 6:30
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00
Roční školné v Kč: 0
Koncepce školy: 2013 Plan rozvoje.doc (73,7 KB)
Školní vzdělávací program: 2016_09_01 ŠVP.doc (3398,1 KB)
Školní vzdělávací program - družina: 2016 ŠVP_školní_družiny.pdf (890,1 KB)
Školní řád: 2016 Školní řád.doc (151,6 KB)
Poslední výroční zpráva: Výroční zpráva 2015-2016.pdf (6150,3 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: sportovní, hudební
Speciálně vybavené odborné učebny: biologie, fyzika, praktické vyučování, ICT, hudební výchova, výtvarná výchova, chemie, zeměpis, knihovna, cizí jazyky, dějepis
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, posilovna, venkovní hřiště, tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): škola v přírodě/ozdravné pobyty, tématické/projektové dny, návštěvy kulturních akcí, besídky/akademie, výlety, exkurze
Domácí spolupráce : Spolupráce se sousední MŠ Švabinského
Mezinárodní spolupráce: Spolupráce se ZŠ v Klokočově na Slovensku
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, ruský, německý
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, plavání
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda, genetická (hlásková) metoda
Specifické formy podpory žákům: Slabší žáci, nadaní žáci
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, výchovný poradce, speciální pedagog
Školní družina: ano
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Rozvrhy hodin: Celá škola_ROZVRH 2016-2017.pdf (262,5 KB)
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, počítače ve třídách
Zájmové činnosti: ICT, výtvarné (např. malování, keramika), hudební, sportovní, rukodělné, přírodovědné
Místo pro trávení volného času: školní dvůr, studovna/knihovna
V blízkosti školy: sport
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: individuální schůzky, třídní schůzky, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, školní informační systém, žákovská knížka (papírová), žákovská knížka (elektronická)
Přípravná třída
Přípravná třída: ano
Počet přípravných tříd: 1
Nejvyšší povolený počet dětí v přípravné třídě/přípravných třídách: 15
Umístění přípravné třídy/přípravných tříd: v budově ZŠ
Začátek výuky: 8:00
Konec výuky: 11:40
ŠVP: ŠVP Přípravná třída.pdf (683,9 KB)
Školní družina
Adresa: Ulice: Žákovská 1
Obec: Havířov - Město
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 736 01
Kontakt na školu: Telefon: 596 411 046
IZO:119701065
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Žákovská 1
Obec: Havířov - Město
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 736 01
Kontakt na školu: Telefon: 596 411 046
IZO:102880859
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: 2 jídla
Dietní stravování: ano
Cena oběda v Kč: 22 - 27 Kč
Bufet: ano
Specifické stravovací projekty: ovoce do škol
Nápojové/potravinové automaty: ano