Logo školy

Základní škola Havířov-Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola Havířov-Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Jarošova 33
Obec: Havířov-Šumbark
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 736 01
Ředitel:Mgr. Přemysl Čapanda
Kontakt na školu Telefon: 596 884 264
Email: skola@zs-jarosova.cz
Web: www.zs-jarosova.cz
IČ:70958165
RED-IZO:600136451
Zřizovatel:Statutární město Havířov
Typ zřizovatele:Obec
Základní škola
Adresa: Ulice: Jarošova 33
Obec: Havířov-Šumbark
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 736 01
Kontakt na školu: Telefon: 596 884 264
IZO:102156891
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Nejvyšší povolený počet žáků: 360
Aktuální počet žáků: 198
Dny otevřených dveří (termín/y): 11.1.2018
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 9.4.2018
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 10.4.2018
Bezbariérový přístup: ne
Umístění školy v obci: klidná ulice
Dopravní dostupnost: MHD
Vstup do školy umožněn od: 6.30 h
Začátek první vyučovací hodiny: 8.00 h
Poslední výroční zpráva: Vyr_z_17_za rok 2016_17.pdf (801,1 KB)
Charakteristika školy
Speciálně vybavené odborné učebny: cizí jazyky, dějepis, ICT, hudební výchova, knihovna, výtvarná výchova, praktické vyučování, fyzika
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště, sportovní areál (atletika)
Specifické akce školy (pravidelné): exkurze, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, besídky/akademie, tématické/projektové dny, výlety
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, ruský
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda
Specifické formy podpory žákům: Zřízena školní studovna s denním provozem
Přítomnost specialistů: speciální pedagog, školní metodik prevence, školní psycholog, výchovný poradce
Školní družina: ano
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve třídách, WiFi v celé škole, učebny ICT
Zájmové činnosti: sportovní, ICT, přírodovědné, společenskovědní
Místo pro trávení volného času: školní dvůr, hřiště, herna, studovna/knihovna
V blízkosti školy: veřejná knihovna
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, individuální schůzky, žákovská knížka (papírová), žákovská knížka (elektronická), školní informační systém, e-mailová komunikace s učiteli
Školní družina
Adresa: Ulice: Jarošova 33
Obec: Havířov - Šumbark
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 736 01
Kontakt na školu: Telefon: 596 884 264
Fax: 596 884 264
IZO:119700654
Školní jídelna - výdejna
Adresa: Ulice: Jarošova 33
Obec: Havířov-Šumbark
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 736 01
Kontakt na školu: Telefon: 596 884 264
IZO:174107048