Zde může být obrázek školy.

Základní škola a Mateřská škola Závišice, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola a Mateřská škola Závišice, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Závišice 110
Obec: Kopřivnice
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 742 21
Ředitel:Mgr. Bc. Šárka Chalupová
Kontakt na školu Telefon: 591 141 127
Email: zs.zavisice@seznam.cz
Web: www.zszavisice.vz
IČ:70994781
RED-IZO:600138020
Zřizovatel:Obec Závišice
Typ zřizovatele:Obec
Mateřská škola
Adresa: Ulice: Závišice 110
Obec: Kopřivnice
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 742 21
Kontakt na školu: Telefon: 556 856 027
IZO:107625121
Základní informace
Rozmístění školy: učebny ve více budovách v rámci jednoho areálu školy
Nejvyšší povolený počet dětí: 45
Aktuální počet dětí: 45
Kritéria příjímacího řízení:
Přijímání dětí mladších 3 let: ano
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy:
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 20
Škola je otevřena od: 6,00 hodin
Měsíční poplatek/školné v Kč: 400
Charakteristika školy
Provoz MŠ: celodenní
Prostory pro pohybové aktivity: venkovní hřiště, mimo areál školy, tělocvična/sportovní hala, v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): exkurze, sportovní dny, besídky/akademie, plesy, tématické/projektové dny, výlety, návštěvy kulturních akcí
Zapojení do evropských projektů: ne
Vzdělávání
Specifické formy pohybových aktivit: lyžování, plavání, turistika
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: individuální schůzky, třídní schůzky, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli
Základní škola
Adresa: Ulice: Závišice 110
Obec: Kopřivnice
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 742 21
Kontakt na školu: Telefon: 556 856 027
IZO:102232580
Základní informace
Velikost školy: jen 1. stupeň
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 70
Aktuální počet žáků: 58
Dny otevřených dveří (termín/y): květen
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 1.4.2018
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 30.4.2018
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: Otevírání dveří na telefon.
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 20
Vstup do školy umožněn od: 7,40 hodin
Začátek první vyučovací hodiny: 8,00 hodin
Možnost získat stipendium: ne
Školní vzdělávací program: Oficiální ŠVP.docx (282,1 KB)
Školní vzdělávací program - družina: ŠVP ŠD - 2017.docx (48 KB)
Školní řád: 8. Školní řád.doc (172 KB)
Poslední výroční zpráva: VÝROČNÍ ZPRÁVA2017.docx (15787,5 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Prostory pro výuku tělesné výchovy: venkovní hřiště, tělocvična/sportovní hala, v areálu školy, sportovní areál (atletika)
Specifické akce školy (pravidelné): návštěvy kulturních akcí, výlety, besídky/akademie, plesy, tématické/projektové dny, škola v přírodě/ozdravné pobyty, sportovní dny, exkurze, jarmarky a dílny, besedy a přednášky pro veřejnost
Domácí spolupráce : Renarkon, Místní knihovna, obecní spolky, Klub důchodců, praxe studentů středních a vysokých škol, Hasiči, Policie ČR, DDM Kopřivnice
Zapojení do evropských projektů: ne
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: bruslení, lyžování, plavání
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda, čtenářská dílna
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, výchovný poradce, asistent pedagoga, speciální pedagog
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v části školy, počítače ve třídách
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny
Zájmové činnosti: rukodělné, společenské hry, sportovní, taneční, literárně-dramatické, hudební, výtvarné (např. malování, keramika)
Místo pro trávení volného času: herna, zahrada
V blízkosti školy: veřejná knihovna, kultura, sport
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: školní informační systém, třídní schůzky, žákovská knížka (papírová), telefonická komunikace s učiteli, individuální schůzky, e-mailová komunikace s učiteli, Školní zpravodaj - tištěná forma pro každého žáka, besedy o vzdělávání
Funkce školního informačního systému: přehled absence, e-třídní kniha - přehled učiva
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice: Závišice 110
Obec: Kopřivnice
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 742 21
Kontakt na školu: Telefon: 556 856 027
IZO:119800811
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Závišice 110
Obec: Kopřivnice
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 742 21
Kontakt na školu: Telefon: 556 856 027
IZO:103092285
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: ne
Dietní stravování: ano
Cena oběda v Kč: 21,-Kč
Bufet: ne
Specifické stravovací projekty: ovoce do škol, školní mléko
Nápojové/potravinové automaty: ne
Školní jídelna - výdejna
Adresa: Ulice: č.p. 110
Obec: Závišice
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 742 21
Kontakt na školu:
IZO:181099209
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: ne
Dietní stravování: ano
Cena oběda v Kč: 21,-Kč
Bufet: ne
Specifické stravovací projekty: ovoce do škol, školní mléko
Nápojové/potravinové automaty: ne