Zde může být obrázek školy.

Základní škola a Mateřská škola Bystročice, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola a Mateřská škola Bystročice, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: č. p. 65
Obec: Bystročice
Kraj: Olomoucký
PSČ: 779 00
Ředitel:Mgr. Hana Zajacová
Kontakt na školu Telefon: 585 941 269
Email: zs.bystrocice@seznam.cz
Web:
IČ:75029341
RED-IZO:600140326
Zřizovatel:Obec Bystročice
Typ zřizovatele:Obec
Mateřská škola
Adresa: Ulice: Bystročice 65
Obec: Olomouc
Kraj: Olomoucký
PSČ: 772 00
Kontakt na školu: Telefon: 585 941 269
IZO:107626284
Základní informace
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet dětí: 37
Aktuální počet dětí: 37
Kritéria příjímacího řízení: Zásady-pro-přijímání-dětí-k-předškolnímu-vzdělávání1.pdf (200,4 KB)
Přijímání dětí mladších 3 let: ano
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy:
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: integrovaná doprava, autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 150
Škola je otevřena od: 6:30 - 16:30
Měsíční poplatek/školné v Kč: 300
Školní vzdělávací program: ŠVP-pro-předškolní-vzdělávání.pdf (624,8 KB)
Školní řád: Školní-řád-mateřské-školy.pdf (299,2 KB)
Charakteristika školy
Provoz MŠ: celodenní
Prostory pro pohybové aktivity: v areálu školy, venkovní hřiště, tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): výlety, besídky/akademie, návštěvy kulturních akcí, tématické/projektové dny, zahradní slavnosti, exkurze, jarmarky a dílny, sportovní dny
Zapojení do evropských projektů: ano
Vzdělávání
Specifické formy pohybových aktivit: plavání
Přítomnost specialistů: asistent pedagoga
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, třídní schůzky
Základní škola
Adresa: Ulice: Bystročice 65
Obec: Olomouc
Kraj: Olomoucký
PSČ: 772 00
Kontakt na školu: Telefon: 585 941 269
IZO:102308284
Základní informace
Velikost školy: jen 1. stupeň
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 45
Aktuální počet žáků: 44
Dny otevřených dveří (termín/y): 30. 3. 2022 pro rodiče předškoláků
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 13.4.2022
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy:
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: autobus, integrovaná doprava
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 150
Vstup do školy umožněn od: 6:30
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00
Roční školné v Kč: 0
Možnost získat stipendium: ne
Školní vzdělávací program: ŠVP NAŠE ŠKOLA č.j. 38.13.pdf (348,7 KB)
Školní řád: Školní-řád.pdf (271,2 KB)
Poslední výroční zpráva: Výroční zpráva školy 20202021.pdf (595,5 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: venkovní hřiště, mimo areál školy, tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): návštěvy kulturních akcí, tématické/projektové dny, exkurze, besídky/akademie, sportovní dny, jarmarky a dílny, škola v přírodě/ozdravné pobyty, zahradní slavnosti, besedy a přednášky pro veřejnost, výlety
Zapojení ve specifických programech: programy Ovoce a zelenina do škol, Mléko do škol
Domácí spolupráce : UP - praxe, účast v projektu, MAS Olomouckého kraje
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Celé Česko čte dětem (CČČD)
Přítomnost specialistů: výchovný poradce, školní metodik prevence, asistent pedagoga
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Rozvrhy hodin: Rozvrh hodin platný od 1. 2. 2022.pdf (375,3 KB)
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve třídách, WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: výtvarné (např. malování, keramika), jazykové, rukodělné, přírodovědné, společenské hry, ICT, sportovní
Místo pro trávení volného času:
V blízkosti školy: park/přírodní zázemí, sport, veřejná knihovna
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: telefonická komunikace s učiteli, žákovská knížka (papírová), třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), školní časopis/newsletter, besedy o vzdělávání, individuální schůzky, e-mailová komunikace s učiteli, třídní schůzky
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice: Bystročice 65
Obec: Olomouc
Kraj: Olomoucký
PSČ: 772 00
Kontakt na školu: Telefon: 585 941 269
IZO:119900700
Základní informace
Jsou přijímáni všichni zájemci: ano
Umístění školní družiny: v budově ZŠ
Bezbariérový přístup: ne
Nabídka zájmových kroužků: ano
Provozní doba
Ranní provoz: ano
Ranní provoz (od - do) : 6:30 - 8:40
Odpolední provoz: ano
Odpolední provoz (od - do): 11:40 - 16:40
Způsob informování zákonných zástupců: e-mailová komunikace, schůzky, webové stránky
Školní jídelna - výdejna
Adresa: Ulice: Bystročice 65
Obec: Olomouc
Kraj: Olomoucký
PSČ: 772 00
Kontakt na školu: Telefon: 585 941 269
IZO:150069251
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: ne
Dietní stravování: ne
Bufet: ne
Specifické stravovací projekty: školní mléko, ovoce do škol
Nápojové/potravinové automaty: ne