Zde může být obrázek školy.

Základní škola a Mateřská škola Velké Heraltice, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola a Mateřská škola Velké Heraltice, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Školní 228
Obec: Velké Heraltice
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 747 75
Ředitel:Mgr. Martin Zemek
Kontakt na školu Telefon: 553 663 181
Email: zs.velke.heraltice@quick.cz
Web: www.zsvelkeheraltice.cz
IČ:70985618
RED-IZO:600142965
Zřizovatel:Obec Velké Heraltice
Typ zřizovatele:Obec
Mateřská škola
Adresa: Ulice: Opavská 90
Obec: Velké Heraltice
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 747 75
Kontakt na školu: Telefon: 553 663 181
IZO:150017448
Základní informace
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet dětí: 55
Aktuální počet dětí: 42
Přijímání dětí mladších 3 let: ano
Bezbariérový přístup: ne
Umístění školy v obci: rušná ulice
Dopravní dostupnost: autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 50
Charakteristika školy
Provoz MŠ: celodenní
Prostory pro pohybové aktivity: v areálu školy, mimo areál školy
Specifické akce školy (pravidelné): zahradní slavnosti, výlety, besídky/akademie, tématické/projektové dny, exkurze, návštěvy kulturních akcí
Zapojení do evropských projektů: ne
Vzdělávání
Specifické formy pohybových aktivit: plavání
Specifické formy podpory dětem: individuální přístup
Přítomnost specialistů: speciální pedagog
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, individuální schůzky
Základní škola
Adresa: Ulice: Školní 228
Obec: Velké Heraltice
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 747 75
Kontakt na školu: Telefon: 553 663 181
IZO:102432767
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 250
Aktuální počet žáků: 127
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 8.4.2022
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 30.4.2022
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy:
Umístění školy v obci: periferie
Dopravní dostupnost: autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 20
Vstup do školy umožněn od: 7,35
Začátek první vyučovací hodiny: 7,55
Roční školné v Kč: 0
Možnost získat stipendium: ne
Koncepce školy: Koncepce rozvoje ZŠ 16-19.doc (96,3 KB)
Školní vzdělávací program - družina: ŠVP.pdf (528,9 KB)
Školní řád: školní řád.pdf (694,7 KB)
Poslední výroční zpráva: Výroční zpráva 2017-2018.pdf (2159,5 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: hudební výchova, chemie, fyzika, ICT, knihovna, praktické vyučování
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, venkovní hřiště, tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): jarmarky a dílny, exkurze, návštěvy kulturních akcí, tématické/projektové dny, besídky/akademie
Zapojení ve specifických programech: Les ve škole, Ovoce a zelenina do škol, Ekopolis, Multipolis, PIMMS CAPITAL
Certifikáty škol: Les ve škole
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, plavání
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda, splývavé čtení (Sfumato), genetická (hlásková) metoda
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Specifické formy podpory žákům: slabší žáci - doučování, individuální přístup, nadaní žáci - zapojování do různých soutěží, olympiád
Přítomnost specialistů: výchovný poradce
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Školní družina - rozvrh: rozvrh.pdf (262,6 KB)
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve třídách, učebny ICT, WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: hudební, programování/robotika, literárně-dramatické, rukodělné, sportovní, výtvarné (např. malování, keramika)
Místo pro trávení volného času: hřiště, herna
V blízkosti školy: sport, veřejná knihovna
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: telefonická komunikace s učiteli, třídní schůzky, individuální schůzky, žákovská knížka (papírová), e-mailová komunikace s učiteli, konzultační hodiny, žákovská knížka (elektronická)
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice: Školní 229
Obec: Velké Heraltice
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 747 75
Kontakt na školu: Telefon: 553 663 181
IZO:120003830
Školní jídelna - výdejna
Adresa: Ulice: Školní 229
Obec: Velké Heraltice
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 747 75
Kontakt na školu: Telefon: 553 663 181
IZO:120003848