Zde může být obrázek školy.

Základní škola Stěbořice, okres Opava

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola Stěbořice, okres Opava
Adresa školy: Ulice:
Obec: Stěbořice 150
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 747 51
Ředitel:Mgr. Iveta Glacová
Kontakt na školu Telefon: 553 661 021
Email: zssteborice@seznam.cz
Web: www.zssteborice.webnode.cz
IČ:47813016
RED-IZO:600143279
Zřizovatel:Obec Stěbořice
Typ zřizovatele:Obec
Základní škola
Adresa: Ulice:
Obec: Stěbořice 150
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 747 51
Kontakt na školu: Telefon: 553 661 021
IZO:102432686
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 280
Aktuální počet žáků: 218
Dny otevřených dveří (termín/y): 2.3.2022 1. a 2. vyučovací hodinu, 15.2.2022 1. a 2. vyučovací hodinu pro rodiče budoucích prvňáků
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 7.4.2022
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 7.4.2022
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: do 8.00 hod přítomnost dospělé osoby, poté zvonek s domovním telefonem
Umístění školy v obci: klidná ulice
Dopravní dostupnost: autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 200
Vstup do školy umožněn od: 6.45 hod
Začátek první vyučovací hodiny: 8.00 hod
Roční školné v Kč: 0
Možnost získat stipendium: ne
Školní vzdělávací program: ŠVP 2018 nový aktualizace hotovo s obsahem a přílohami.docx (3435,5 KB)
Školní vzdělávací program - družina: ŠVP 2018 nový aktualizace hotovo s obsahem a přílohami.docx (3435,5 KB)
Školní řád:
Poslední výroční zpráva:
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: fyzika, chemie, knihovna, cizí jazyky, výtvarná výchova, dějepis, praktické vyučování, ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště, v areálu školy, mimo areál školy, posilovna
Specifické akce školy (pravidelné): výlety, exkurze, tématické/projektové dny, besídky/akademie, sportovní dny, jarmarky a dílny, škola v přírodě/ozdravné pobyty, adaptační kurzy, návštěvy kulturních akcí
Domácí spolupráce : Sdílení zkušeností ZŠ, spolupráce s MŠ, projektové dny s odborníky z praxe (policie, myslivci, včelaři, cukrářky, hasiči, malířka,...)
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: anglický, ruský
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ano
Výuka cizích jazyků metodou CLIL - jazyky: anglický
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, bruslení, cyklistický kurz, vodácký kurz, plavání
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda, splývavé čtení (Sfumato)
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Celé Česko čte dětem (CČČD), Jeden svět na školách (Člověk v tísni), Příběhy bezpráví (Člověk v tísni)
Specifické formy podpory žákům: Podpora slabších a nadaných žáků, podpora žáků se specifickými poruchami učení.
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, výchovný poradce, asistent pedagoga
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Využití internetu ve výuce: BYOD, PC učebna, WiFi i pevné připojení v každé učebně, PC v každé učebně
Zájmové činnosti: výtvarné (např. malování, keramika), rukodělné, společenské hry, literárně-dramatické, přírodovědné, chovatelské, sportovní, Čtenářský klub
Místo pro trávení volného času: zahrada, relaxační zóny ve vnitřních prostorách, hřiště
V blízkosti školy: park/přírodní zázemí, veřejná knihovna, sport
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: e-mailová komunikace s učiteli, telefonická komunikace s učiteli, konzultační hodiny, žákovská knížka (papírová), žákovská knížka (elektronická), profil školy na sociálních sítích, individuální schůzky, třídní schůzky
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice:
Obec: Stěbořice 150
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 747 51
Kontakt na školu: Telefon: 553 661 021
IZO:120003741