Logo školy

Základní škola Ostrava, Nádražní 117, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola Ostrava, Nádražní 117, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Nádražní 117
Obec: Ostrava
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 702 00
Ředitel:Mgr. Libor Novotný
Kontakt na školu Telefon: 596 116 289
Email: libor.novotny@zsnadrazni.eu
Web: www.zsnadrazni.eu
IČ:70933979
RED-IZO:600145000
Zřizovatel:Statutární město Ostrava, Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz
Typ zřizovatele:Obec
Základní škola
Adresa: Ulice: Nádražní 117
Obec: Ostrava
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 702 00
Kontakt na školu: Telefon: 596 116 289
IZO:102508046
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: učebny ve více budovách v rámci jednoho areálu školy
Nejvyšší povolený počet žáků: 700
Aktuální počet žáků: 400
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 1.4.2023
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 30.4.2023
Zabezpečení vstupu školy: recepce s přítomností dospělé osoby
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: MHD
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 50
Vstup do školy umožněn od: 7.40
Začátek první vyučovací hodiny: 8.00
Roční školné v Kč: 0
Možnost získat stipendium: ne
Poslední výroční zpráva: Výroční zpráva 2019 2020 r.pdf (6075,6 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: fyzika, zeměpis, výtvarná výchova, praktické vyučování, ICT, cizí jazyky
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště, sportovní areál (atletika)
Specifické akce školy (pravidelné): exkurze, sportovní dny, škola v přírodě/ozdravné pobyty, výlety, jarmarky a dílny, návštěvy kulturních akcí, tématické/projektové dny
Zapojení ve specifických programech: Ovoce do škol, Mléko do škol, Zdravé zoubky
Certifikáty škol: Rodiče vítáni, Ekoškola
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: anglický, německý
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Globe (Sdružení Tereza)
Přítomnost specialistů: speciální pedagog, školní metodik prevence, asistent pedagoga, výchovný poradce
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, počítače ve třídách, WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: sportovní, ICT, hudební, jazykové, výtvarné (např. malování, keramika), technické, rukodělné, chovatelské
Místo pro trávení volného času: zahrada, hřiště, studovna/knihovna, relaxační zóny ve vnitřních prostorách
V blízkosti školy: veřejná knihovna, DDM/středisko volného času
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, žákovská knížka (papírová), žákovská knížka (elektronická), telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, konzultační hodiny, školní časopis/newsletter
Školní družina
Adresa: Ulice: Nádražní 117
Obec: Ostrava
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 702 00
Kontakt na školu: Telefon: 596 116 289
IZO:120100240