Zde může být obrázek školy.

Waldorfská základní škola a mateřská škola Ostrava, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Waldorfská základní škola a mateřská škola Ostrava, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Na Mlýnici 611
Obec: Ostrava
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 702 00
Ředitel:Mgr. Lenka Holeksová
Kontakt na školu Telefon: 597 578 539
Email: skola@zswaldorfostrava.cz
Web: www.zswaldorfostrava.cz
IČ:70933944
RED-IZO:600145018
Zřizovatel:Statutární město Ostrava, Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz
Typ zřizovatele:Obec
Mateřská škola
Adresa: Ulice: Na Mlýnici 611
Obec: Ostrava
Kraj: Moravskoslezský
PSČ:
Kontakt na školu:
IZO:181048230
Základní informace
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet dětí: 40
Aktuální počet dětí: 32
Dny otevřených dveří (termín/y): březen každý rok, konkrétní termín na webových stránkách
Přijímání dětí mladších 3 let: ano
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: Vrátník, telefonicky.
Umístění školy v obci: periferie
Dopravní dostupnost: MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: autobus č.33, tramvaj č.8
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 50
Škola je otevřena od: 7:00
Měsíční poplatek/školné v Kč: 4500
Školní vzdělávací program: ŠVP WMŠ - aktualizace 2017.docx (180,7 KB)
Školní řád: ŠŘ MŠ aktuální leden 2017.doc (150 KB)
Charakteristika školy
Zaměření MŠ: waldorfská MŠ
Provoz MŠ: celodenní
Prostory pro pohybové aktivity: v areálu školy, venkovní hřiště, tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): škola v přírodě/ozdravné pobyty, návštěvy kulturních akcí, besídky/akademie, tématické/projektové dny, exkurze, výlety, jarmarky a dílny
Zapojení do evropských projektů: ano
Vzdělávání
Specifické formy pohybových aktivit: lyžování, plavání, turistika
Přítomnost specialistů: školní psycholog, speciální pedagog
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: individuální schůzky, třídní schůzky, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli
Základní škola
Adresa: Ulice: Na Mlýnici 611
Obec: Ostrava
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 702 00
Kontakt na školu: Telefon: 597 578 539
Fax: 597 578 540
IZO:102508097
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 270
Aktuální počet žáků: 169
Dny otevřených dveří (termín/y): březen každý rok
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 1.4.2022
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 18.4.2022
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: recepce s přítomností dospělé osoby
Umístění školy v obci: periferie
Dopravní dostupnost: MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: autobus č.33, tramvaj č.8
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 50
Vstup do školy umožněn od: 7:40
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00
Možnost získat stipendium: ne
Školní vzdělávací program: SVP waldorf Ostrava_kveten_2018.doc (3635,2 KB)
Školní vzdělávací program - družina:
Školní řád: skolni_rad_2020.doc (593,9 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: škola se zaměřuje na celostní vývoj dítěte, waldorfský způsob výuky, všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT, fyzika, chemie, hudební výchova, cizí jazyky, praktické vyučování, výtvarná výchova, knihovna
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště, v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): exkurze, sportovní dny, škola v přírodě/ozdravné pobyty, výlety, návštěvy kulturních akcí, besídky/akademie, tématické/projektové dny, jarmarky a dílny, besedy a přednášky pro veřejnost
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: slovně
Výuka cizích jazyků: anglický, německý
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání, lyžování
Metody čtení: splývavé čtení (Sfumato), čtenářská dílna, Waldorfská metodika
Metody výuky matematiky: konstruktivisticky orientovaná výuka - výuka dle metody prof. Hejného
Alternativní písmo: v první a druhé třídě tiskací písmo, od třetí třídy psací písmo
Přítomnost specialistů: asistent pedagoga, výchovný poradce, školní metodik prevence, školní psycholog, speciální pedagog
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Rozvrhy hodin: rozvrh_hodin_1.pol_2021_2022.xlsx (30,8 KB)
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v části školy, počítače ve společných prostorách, učebny ICT
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny
Zájmové činnosti: hudební, literárně-dramatické, výtvarné (např. malování, keramika), sportovní, ICT, jazykové, technické, přírodovědné
Místo pro trávení volného času: herna, studovna/knihovna, hřiště, zahrada, školní dvůr
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: e-mailová komunikace s učiteli, telefonická komunikace s učiteli, individuální schůzky, třídní schůzky, žákovská knížka (papírová), konzultační hodiny, besedy o vzdělávání
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Počet přípravných tříd: 0
Nejvyšší povolený počet dětí v přípravné třídě/přípravných třídách: 0
Školní družina
Adresa: Ulice: Na Mlýnici 611
Obec: Ostrava
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 702 00
Kontakt na školu: Telefon: 596 127 371
Fax: 596 127 365
IZO:120100193
Školní jídelna - výdejna
Adresa: Ulice: Na Mlýnici 611
Obec: Ostrava
Kraj: Moravskoslezský
PSČ:
Kontakt na školu:
IZO:181048248