Logo školy

Základní škola Ostrava-Vítkovice, Šalounova 56, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola Ostrava-Vítkovice, Šalounova 56, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Šalounova 56
Obec: Ostrava-Vítkovice
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 703 00
Ředitel:Mgr. Jaromír Šedý
Kontakt na školu Telefon: 596 614 537
Email: zssalounova@seznam.cz
Web: www.zssalounova.cz
IČ:75027411
RED-IZO:600145174
Zřizovatel:Statutární město Ostrava, Městský obvod Vítkovice
Typ zřizovatele:Obec
Základní škola
Adresa: Ulice: Šalounova 56
Obec: Ostrava-Vítkovice
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 703 00
Kontakt na školu: Telefon: 596 614 537
IZO:102508526
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: škola má více samostatných budov
Nejvyšší povolený počet žáků: 591
Aktuální počet žáků: 522
Dny otevřených dveří (termín/y): 3.3.2021
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 1.4.2021
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 30.4.2021
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: vrátnice s přítomnosti dospělé osoby
Umístění školy v obci: klidná ulice
Dopravní dostupnost: MHD, autobus
Linka MHD nebo integrované dopravy: zastávka Lidická - autobus č. 50, zastávka Mírové náměstí - tramvaj č. 2, 3, 12, 19, zastávka Český dům - tramvaj č. 1, 6, autobus č. 50, 57
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 500
Vstup do školy umožněn od: 7.40
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00
Možnost získat stipendium: ne
Školní vzdělávací program: ŠVP ZŠ Ostrava-Vítkovice.pdf (6916,7 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: chemie, knihovna, cizí jazyky, výtvarná výchova, fyzika, praktické vyučování, ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště, mimo areál školy
Specifické akce školy (pravidelné): výlety, exkurze, tématické/projektové dny, sportovní dny, škola v přírodě/ozdravné pobyty, jarmarky a dílny, besedy a přednášky pro veřejnost, návštěvy kulturních akcí
Zapojení ve specifických programech: Ovoce do škol, Obědy zdarma
Domácí spolupráce : Městská policie, Městská knihovna
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: německý, ruský, anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, plavání
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: 72 hodin (ČRDM), Celé Česko čte dětem (CČČD)
Specifické formy podpory žákům: doučování, individuální konzultace
Přítomnost specialistů: výchovný poradce, asistent pedagoga, logoped, školní psycholog, školní metodik prevence
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, počítače ve třídách
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny
Zájmové činnosti: hudební, jazykové, ICT, taneční, literárně-dramatické, společenské hry, turistické, výtvarné (např. malování, keramika), sportovní, další kroužky: fotografický, střelecký, matematický,vaření
Místo pro trávení volného času: školní dvůr, relaxační zóny ve vnitřních prostorách
V blízkosti školy: veřejná knihovna, ZUŠ, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, e-mailová komunikace s učiteli, telefonická komunikace s učiteli, žákovská knížka (papírová), žákovská knížka (elektronická), konzultační hodiny, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), individuální schůzky
Přípravná třída
Přípravná třída: ano
Počet přípravných tříd: 2
Nejvyšší povolený počet dětí v přípravné třídě/přípravných třídách: 30
Umístění přípravné třídy/přípravných tříd: v budově ZŠ
Začátek výuky: 8,00hodin
Konec výuky: 12,00hodin
Školní družina
Adresa: Ulice: Šalounova 56
Obec: Ostrava-Vítkovice
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 703 00
Kontakt na školu: Telefon: 596 614 537
IZO:120100479
Základní informace
Jsou přijímáni všichni zájemci: ano
Výše měsíční úplaty za pobyt ve školní družině: 100,-Kč
Umístění školní družiny: v budově ZŠ
Bezbariérový přístup: ne
Nabídka zájmových kroužků: ano
Provozní doba
Ranní provoz: ano
Ranní provoz (od - do) : 6,00 - 7,40hodin
Odpolední provoz: ano
Odpolední provoz (od - do): 11,40 - 16,30hodin
Způsob informování zákonných zástupců: webové stránky, e-mailová komunikace, schůzky
Školní jídelna - výdejna
Adresa: Ulice: Šalounova 56
Obec: Ostrava-Vítkovice
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 703 00
Kontakt na školu: Telefon: 596 614 537
IZO:102956740
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: 2 jídla
Dietní stravování: ne
Cena oběda v Kč: 28 Kč
Bufet: ano
Specifické stravovací projekty: školní mléko, ovoce do škol
Nápojové/potravinové automaty: ne