Logo školy

Základní škola Ostrava-Vítkovice, Šalounova 56, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola Ostrava-Vítkovice, Šalounova 56, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Šalounova 56
Obec: Ostrava-Vítkovice
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 703 00
Ředitel:Mgr. Jaromír Šedý
Kontakt na školu Telefon: 596 614 537
Email: zssalounova@seznam.cz
Web: www.zssalounova.cz
IČ:75027411
RED-IZO:600145174
Zřizovatel:Statutární město Ostrava, Městský obvod Vítkovice
Typ zřizovatele:Obec
Základní škola
Adresa: Ulice: Šalounova 56
Obec: Ostrava-Vítkovice
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 703 00
Kontakt na školu: Telefon: 596 614 537
Fax: 596 614 537
IZO:102508526
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Nejvyšší povolený počet žáků: 450
Aktuální počet žáků: 337
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 15.1.2015
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 16.1.2015
Bezbariérový přístup: ne
Umístění školy v obci: periferie
Dopravní dostupnost: autobus, MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: zastávka Lidická - autobus č. 50, zastávka Mírové náměstí - tramvaj č. 2, 3, 12, 19, zastávka Český dům - tramvaj č. 1, 6, autobus č. 50, 57
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 500
Vstup do školy umožněn od: 7.40
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00
Charakteristika školy
Speciálně vybavené odborné učebny: chemie, ICT, fyzika, výtvarná výchova, praktické vyučování
Prostory pro výuku tělesné výchovy: venkovní hřiště, tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): výlety, návštěvy kulturních akcí, tématické/projektové dny, sportovní dny, škola v přírodě/ozdravné pobyty
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Přítomnost specialistů: výchovný poradce, asistent pedagoga, školní psycholog, školní metodik prevence, logoped
Školní družina: ano
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT
Zájmové činnosti: ICT, další kroužky: fotografický, střelecký, matematický,vaření, turistické, literárně-dramatické, hudební, taneční, jazykové, sportovní, výtvarné (např. malování, keramika)
Místo pro trávení volného času: školní dvůr
V blízkosti školy: veřejná knihovna
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: žákovská knížka (papírová), třídní schůzky, telefonická komunikace s učiteli, individuální schůzky, e-mailová komunikace s učiteli
Školní družina
Adresa: Ulice: Šalounova 56
Obec: Ostrava-Vítkovice
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 703 00
Kontakt na školu: Telefon: 596 614 537
Fax: 596 614 537
IZO:120100479
Školní jídelna - výdejna
Adresa: Ulice: Šalounova 56
Obec: Ostrava-Vítkovice
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 703 00
Kontakt na školu: Telefon: 596 614 537
Fax: 596 614 537
IZO:102956740
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: 2 jídla
Dietní stravování: ne
Cena oběda v Kč: 28 Kč
Bufet: ano
Specifické stravovací projekty: ovoce do škol, školní mléko
Nápojové/potravinové automaty: ne