Logo školy

Základní škola a Mateřská škola Kokory

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola a Mateřská škola Kokory
Adresa školy: Ulice:
Obec: Kokory 251
Kraj: Olomoucký
PSČ: 751 05
Ředitel:Mgr. Marie Kondlerová
Kontakt na školu Telefon: 581 746 251
Email: info@zskokory.cz
Web: www.zskokory.cz
IČ:61985414
RED-IZO:600146464
Zřizovatel:Obec Kokory
Typ zřizovatele:Obec
Mateřská škola
Adresa: Ulice:
Obec: Kokory 317
Kraj: Olomoucký
PSČ: 751 05
Kontakt na školu: Telefon: 581 746 251
IZO:107631229
Základní informace
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet dětí: 50
Aktuální počet dětí: 48
Přijímání dětí mladších 3 let: ano
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy:
Umístění školy v obci: širší centrum, klidová zóna, klidná ulice
Dopravní dostupnost: autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 100
Škola je otevřena od: 6:30
Měsíční poplatek/školné v Kč: 200
Charakteristika školy
Zaměření MŠ: všeobecné
Provoz MŠ: celodenní
Prostory pro pohybové aktivity: bazén, venkovní hřiště, mimo areál školy, v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): jarmarky a dílny, sportovní dny, výlety, exkurze, návštěvy kulturních akcí, besídky/akademie, plavání, logopedická depistáž
Domácí spolupráce: OÚ Kokory, Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola Přerov
Zapojení do evropských projektů: ne
Vzdělávání
Specifické formy pohybových aktivit: lyžování, plavání
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, třídní schůzky, e-mailová komunikace s učiteli
Základní škola
Adresa: Ulice:
Obec: Kokory 251
Kraj: Olomoucký
PSČ: 751 05
Kontakt na školu: Telefon: 581 746 251
IZO:102608113
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 225
Aktuální počet žáků: 133
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 1.4.2021
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 30.4.2021
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: kamerový systém pro vstup rodičů a dalších návštěv, elektronický čip pro žáky a zaměstnance školy
Umístění školy v obci: centrum, rušná ulice
Dopravní dostupnost: autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 50
Vstup do školy umožněn od: 6:30
Začátek první vyučovací hodiny: 7:45
Poslední výroční zpráva: Výroční zpráva 2015-2016.docx (948,3 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: hudební výchova, knihovna, ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: mimo areál školy
Specifické akce školy (pravidelné): výlety, sportovní dny, škola v přírodě/ozdravné pobyty, besídky/akademie, návštěvy kulturních akcí, tématické/projektové dny, exkurze, jarmarky a dílny, Vánoční jarmark a dílničky, Čertovská škola, Cyklistická soutěž - dovednosti a znalosti, Slavnost prvního a posledního vysvědčení, Zimní škola v přírodě spojená s lyžařským výcvikem, Společná setkání žáků I. st., Kokorský slavík - školní pěvecká soutěž, pravidelná spolupráce s kronikářem obce - besedy, příspěvky žáků do Kokorských novin; pravidelná spolupráce s obecním úřadem - výstavy velikonoční a vánoční, kulturní vystoupení žáků na akcích obce, olympijský běh
Zapojení ve specifických programech: Les ve škole , Podpora technického a přírodovědného vzdělávání v Olomouckém kraji ( spolupráce se Střední průmyslovou školou v Přerově) , Ovoce do škol a Mléko do škol, Recyklohraní, projekt, EU Základní škola Kokory - šablony 2
Domácí spolupráce : ÚHUL - pobočka v Olomouci, Policie ČR, BESIP, Myslivecké sdružení Kokory, Sokol Kokory, ÚP Přerov, PPP Olomouckého kraje - pobočka Přerov, Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogický škola v Přerově,
Mezinárodní spolupráce: Partnerská škola v Itálii - Albareto
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání, lyžování
Metody čtení: čtenářská dílna, analyticko-syntetická (slabikovací) metoda
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Specifické formy podpory žákům: integrovaní žáci podle § 18 školského zákona - vypracování IVP, reedukace; vyrovnávací opatření pro žáky ze zdravotním znevýhodněním § 16 školského zákona - možnost pravidelných konzultací pro žáky, nabídka pravidelných konzultací pro rodiče
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, výchovný poradce, asistent pedagoga
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Rozvrhy hodin: Rozvrh 2016 třídy.xlsx (17,2 KB)
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, WiFi v části školy, počítače ve třídách
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny
Zájmové činnosti: jazykové, literárně-dramatické, hudební, společenské hry, turistické
Místo pro trávení volného času: vyhrazená učebna, studovna/knihovna
V blízkosti školy: sport, veřejná knihovna
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: pravidelné konzultační hodiny pro rodiče příp. třídní schůzky vždy první čtvrtek v měsíci, třídní schůzky formou TRIO (žák - rodič - učitel),žákovská knížka "na míru" - více informací pro rodiče, webové stránky, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, žákovská knížka (papírová), třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), konzultační hodiny, třídní schůzky
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice:
Obec: Kokory 251
Kraj: Olomoucký
PSČ: 751 05
Kontakt na školu: Telefon: 581 746 251
IZO:120201143
Základní informace
Jsou přijímáni všichni zájemci: ano
Výše měsíční úplaty za pobyt ve školní družině: 100
Umístění školní družiny: v budově ZŠ
Bezbariérový přístup: ne
Nabídka zájmových kroužků: ano
Provozní doba
Ranní provoz: ano
Ranní provoz (od - do) : 6.30 - 7.25
Odpolední provoz: ano
Odpolední provoz (od - do): 11.25 - 16.00
Způsob informování zákonných zástupců: e-mailová komunikace, telefonicky, osobní jednání při převzetí dítěte
Školní jídelna
Adresa: Ulice:
Obec: Kokory 317
Kraj: Olomoucký
PSČ: 751 05
Kontakt na školu: Telefon: 581 746 251
IZO:120200309
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: ne
Dietní stravování: ne
Cena oběda v Kč: 25 - 45 Kč
Bufet: ne
Specifické stravovací projekty: účast v projektu Ovoce a mléko do škol realizované v základní škole mimo jídelnu/výdejnu školy
Nápojové/potravinové automaty: ne
Školní jídelna - výdejna
Adresa: Ulice:
Obec: Kokory 251
Kraj: Olomoucký
PSČ: 751 05
Kontakt na školu: Telefon: 581 746 251
IZO:172100704
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: ne
Dietní stravování: ne
Cena oběda v Kč: 25 - 45 Kč
Bufet: ne
Specifické stravovací projekty: účast v projektu Ovoce a mléko do škol realizované v základní škole mimo jídelnu/výdejnu školy
Nápojové/potravinové automaty: ne