Zde může být obrázek školy.

Základní škola a Mateřská škola Hanušovice, okres Šumperk

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola a Mateřská škola Hanušovice, okres Šumperk
Adresa školy: Ulice: Hlavní 145
Obec: Hanušovice
Kraj: Olomoucký
PSČ: 788 33
Ředitel:Ing. František Felner
Kontakt na školu Telefon: 523 231 208
Email: zs.hanusovice@seznam.cz
IČ:60341807
RED-IZO:600148319
Zřizovatel:Město Hanušovice
Typ zřizovatele:Obec
Mateřská škola
Adresa: Ulice: Hlavní 313
Obec: Hanušovice
Kraj: Olomoucký
PSČ: 788 33
Kontakt na školu: Telefon: 583 231 208
Fax: není
IZO:150005814
Základní informace
Nejvyšší povolený počet dětí: 100
Aktuální počet dětí: 95
Přijímání dětí mladších 3 let: ano
Bezbariérový přístup: ne
Umístění školy v obci: rušná ulice
Dopravní dostupnost: integrovaná doprava, autobus, vlak
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 150
Škola je otevřena od: 6
Měsíční poplatek/školné v Kč: 250
Charakteristika školy
Provoz MŠ: celodenní
Prostory pro pohybové aktivity: v areálu školy, venkovní hřiště
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie, tématické/projektové dny, exkurze, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, výlety
Zapojení do evropských projektů: ne
Vzdělávání
Specifické formy pohybových aktivit: plavání, turistika
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli
Základní škola
Adresa: Ulice: Hlavní 145
Obec: Hanušovice
Kraj: Olomoucký
PSČ: 788 33
Kontakt na školu: Telefon: 583 231 208
Fax: není
IZO:102680116
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Nejvyšší povolený počet žáků: 650
Aktuální počet žáků: 325
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 4.2.2015
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 4.2.2015
Bezbariérový přístup: ne
Umístění školy v obci: rušná ulice, centrum
Dopravní dostupnost: vlak, autobus, integrovaná doprava, MHD
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 50
Vstup do školy umožněn od: 7:45
Začátek první vyučovací hodiny: 8:45
Školní vzdělávací program: Skolní-vzdelavaci-program-ZSaMS-Hanusovice.pdf (1269,9 KB)
Školní řád: skolni-rad-aktualizace-k-1-9-2011.pdf (408,8 KB)
Charakteristika školy
Speciálně vybavené odborné učebny: chemie, fyzika, ICT, biologie, knihovna, hudební výchova, výtvarná výchova
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie, plesy, exkurze, návštěvy kulturních akcí, výlety, tématické/projektové dny
Zapojení do evropských projektů: ne
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý, ruský
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, plavání
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, asistent pedagoga, výchovný poradce
Školní družina: ano
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, WiFi v celé škole
V blízkosti školy: veřejná knihovna, ZUŠ, sport
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, individuální schůzky, žákovská knížka (elektronická), žákovská knížka (papírová), telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli
Školní družina
Adresa: Ulice: Hlavní 104
Obec: Hanušovice
Kraj: Olomoucký
PSČ: 788 33
Kontakt na školu: Telefon: 583 231 208
Fax: není
IZO:120300389
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Hlavní 104
Obec: Hanušovice
Kraj: Olomoucký
PSČ: 788 33
Kontakt na školu: Telefon: 583 231 208
Fax: není
IZO:120301474
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: 2 jídla
Dietní stravování: ne
Cena oběda v Kč: 25-30,- Kč
Bufet: ne
Specifické stravovací projekty: ovoce do škol
Nápojové/potravinové automaty: ne
ŠJ - výdejna
Adresa: Ulice: Hlavní 313
Obec: Hanušovice
Kraj: Olomoucký
PSČ: 788 33
Kontakt na školu: Telefon: 583 231 208
Fax: není
IZO:150076452
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: 2 jídla
Dietní stravování: ne
Cena oběda v Kč: 25-30,- Kč
Bufet: ne
Specifické stravovací projekty: ovoce do škol
Nápojové/potravinové automaty: ne