Zde může být obrázek školy.

Základní škola a Mateřská škola Úsov, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola a Mateřská škola Úsov, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Školní 187
Obec: Úsov
Kraj: Olomoucký
PSČ: 789 73
Ředitel:Ing. David Kalousek
Kontakt na školu Telefon: 583 435 108
Mobil: 739 635 362
Email: zsusov@email.cz
Web: http://zsusov.webnode.cz/zs/
IČ:70944164
RED-IZO:600148475
Zřizovatel:Město Úsov
Typ zřizovatele:Obec
Mateřská škola
Adresa: Ulice: Školní 187
Obec: Úsov
Kraj: Olomoucký
PSČ: 789 73
Kontakt na školu: Telefon: 583 435 108
IZO:107633141
Základní informace
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet dětí: 60
Aktuální počet dětí: 41
Dny otevřených dveří (termín/y): dle domluvy
Přijímání dětí mladších 3 let: ano
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: videotelefon
Umístění školy v obci: periferie
Dopravní dostupnost: autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 50
Škola je otevřena od: 6:30
Měsíční poplatek/školné v Kč: 200
Školní vzdělávací program: ŠVP MŠ - Rozvíjej se poupátko.docx (3278,6 KB)
Školní řád: Školní řád 20172018.doc (124,9 KB)
Charakteristika školy
Provoz MŠ: celodenní
Prostory pro pohybové aktivity: v areálu školy, tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště
Specifické akce školy (pravidelné): exkurze, návštěvy kulturních akcí, výlety, tématické/projektové dny, besídky/akademie, plesy
Zapojení do evropských projektů: ano
Vzdělávání
Specifické formy pohybových aktivit: plavání
Přítomnost specialistů: asistent pedagoga
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, individuální schůzky, třídní schůzky
Základní škola
Adresa: Ulice: Školní 187
Obec: Úsov
Kraj: Olomoucký
PSČ: 789 73
Kontakt na školu: Telefon: 583 435 108
IZO:102680663
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 300
Aktuální počet žáků: 137
Dny otevřených dveří (termín/y): dle domluvy
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 7.4.2021
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 7.4.2021
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: videotelefon
Umístění školy v obci: periferie
Dopravní dostupnost: autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 10
Vstup do školy umožněn od: 7:25
Začátek první vyučovací hodiny: 7:40
Možnost získat stipendium: ne
Školní vzdělávací program: ŠVP Škola pro život-škola pro všechny.docx (852,1 KB)
Školní vzdělávací program - družina: ŠVP ŠKOLNÍ DRUŽINY 2018.doc (326,7 KB)
Školní řád: Školní řád[1].doc (132,6 KB)
Školní řád[1].doc (132,6 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: přírodovědné, matematické
Speciálně vybavené odborné učebny: knihovna, biologie, hudební výchova, cizí jazyky, ICT, praktické vyučování, chemie, fyzika
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště, v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): výlety, návštěvy kulturních akcí, tématické/projektové dny, besídky/akademie, plesy, škola v přírodě/ozdravné pobyty, exkurze, sportovní dny
Zapojení ve specifických programech: Skutečně zdravá škola, Recyklohraní
Domácí spolupráce : SDH Úsov, MS Diana Úsov
Mezinárodní spolupráce: Lazany - Slovensko
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, ruský, německý
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, plavání, bruslení
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda, splývavé čtení (Sfumato)
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Příběhy našich sousedů (Post Bellum), Badatelé.cz (Sdružení Tereza), Globe (Sdružení Tereza)
Přítomnost specialistů: asistent pedagoga
Školní družina: ano
Školní klub: ano
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, WiFi v celé škole, počítače ve třídách
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: přírodovědné, výtvarné (např. malování, keramika), rukodělné, sportovní, jazykové, hudební, ICT, chovatelské, programování/robotika
Místo pro trávení volného času: zahrada, hřiště, studovna/knihovna
V blízkosti školy: veřejná knihovna, sport
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, žákovská knížka (papírová), třídní schůzky, e-mailová komunikace s učiteli, konzultační hodiny, školní časopis/newsletter, profil školy na sociálních sítích
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice: Školní 187
Obec: Úsov
Kraj: Olomoucký
PSČ: 789 73
Kontakt na školu: Telefon: 583 435 108
IZO:120300591
Základní informace
Jsou přijímáni všichni zájemci: ano
Výše měsíční úplaty za pobyt ve školní družině: 30
Umístění školní družiny: v budově ZŠ
Bezbariérový přístup: ne
Nabídka zájmových kroužků: ano
Provozní doba
Ranní provoz: ano
Ranní provoz (od - do) : 5:20-7:30
Odpolední provoz: ano
Odpolední provoz (od - do): 11:15-17:00
Způsob informování zákonných zástupců: webové stránky, e-mailová komunikace, schůzky
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Školní 187
Obec: Úsov
Kraj: Olomoucký
PSČ: 789 73
Kontakt na školu: Telefon: 583 435 108
IZO:102992151
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: ne
Dietní stravování: ne
Cena oběda v Kč: 23 - 29,- Kč
Bufet: ano
Specifické stravovací projekty: ovoce do škol, školní mléko, Skutečně zdravá škola
Nápojové/potravinové automaty: ne