Logo školy

Základní škola Zábřeh, Školská 406/11, okres Šumperk

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola Zábřeh, Školská 406/11, okres Šumperk
Adresa školy: Ulice: Školská 406/11
Obec: Zábřeh
Kraj: Olomoucký
PSČ: 789 01
Ředitel:Mgr. Miloš Lachnit
Kontakt na školu Telefon: 583 414 535
Email: 3zszabreh@seznam.cz
Web: http:\\www.3zszabreh.cz
IČ:60045337
RED-IZO:600148505
Zřizovatel:Město Zábřeh
Typ zřizovatele:Obec
Základní škola
Adresa: Ulice: Školská 406/11
Obec: Zábřeh
Kraj: Olomoucký
PSČ: 789 01
Kontakt na školu: Telefon: 583 414 535
Fax: 583 414 535
IZO:102680809
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: učebny ve více budovách v rámci jednoho areálu školy
Nejvyšší povolený počet žáků: 616
Aktuální počet žáků: 600
Dny otevřených dveří (termín/y): Během třídních schůzek, zápis do 1. tříd dle měsíčního harmonogramu, uvedeného na stránkách školy, den otevřených dveří 26.1.2019
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 10.4.2019
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 11.4.2019
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: videotelefon
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: autobus, MHD, vlak
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 50
Vstup do školy umožněn od: 7:35
Začátek první vyučovací hodiny: 7:55
Roční školné v Kč: 0
Koncepce školy: Dokumenty v kanceláři školy.docx (12,8 KB)
Školní vzdělávací program: Dokumenty v kanceláři školy.docx (12,8 KB)
Školní vzdělávací program - družina: Dokumenty v kanceláři školy.docx (12,8 KB)
Školní řád: Dokumenty v kanceláři školy.docx (12,8 KB)
Poslední výroční zpráva: Dokumenty v kanceláři školy.docx (12,8 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: informatika, hudební, jazykové
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT, fyzika, chemie, zeměpis, hudební výchova, dějepis, cizí jazyky, výtvarná výchova, praktické vyučování, knihovna, biologie
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště, posilovna, v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): škola v přírodě/ozdravné pobyty, sportovní dny, exkurze, návštěvy kulturních akcí, výlety, tématické/projektové dny, plesy, besídky/akademie, jarmarky a dílny, adaptační kurzy, besedy a přednášky pro veřejnost
Zapojení ve specifických programech: Rodiče vítáni, NIDM, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Certifikáty škol: Rodiče vítáni
Domácí spolupráce : SPC, PPP, DDM, kino, hasiči, policie
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: anglický, španělský, ruský, německý
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ano
Výuka cizích jazyků metodou CLIL - jazyky: anglický
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání, lyžování, turistika, cyklistický kurz
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda, čtenářská dílna
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Celé Česko čte dětem (CČČD)
Specifické formy podpory žákům: Ano, řešeno na základě posudku z poradny, nejčastěji skupinová či individuální integrace
Přítomnost specialistů: logoped, školní metodik prevence, speciální pedagog, výchovný poradce
Školní družina: ano
Školní klub: ano
Školní družina - rozvrh: Dokumenty v kanceláři školy.docx (12,8 KB)
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Rozvrhy hodin: Dokumenty v kanceláři školy.docx (12,8 KB)
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve třídách, počítače ve společných prostorách, učebny ICT, WiFi v části školy
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny
Zájmové činnosti: ICT, technické, literárně-dramatické, hudební, jazykové, taneční, sportovní, výtvarné (např. malování, keramika), přírodovědné, společenské hry
Místo pro trávení volného času: hřiště, studovna/knihovna, školní dvůr
V blízkosti školy: park/přírodní zázemí, DDM/středisko volného času, veřejná knihovna, kultura, ZUŠ, sport
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: žákovská knížka (papírová), třídní schůzky, školní informační systém, telefonická komunikace s učiteli, individuální schůzky, e-mailová komunikace s učiteli, konzultační hodiny, školní časopis/newsletter, profil školy na sociálních sítích, besedy o vzdělávání
Funkce školního informačního systému: výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování, přihlašování na akce
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Počet přípravných tříd: 0
Nejvyšší povolený počet dětí v přípravné třídě/přípravných třídách: 0
Školní družina
Adresa: Ulice: Školská 406/11
Obec: Zábřeh
Kraj: Olomoucký
PSČ: 789 01
Kontakt na školu: Telefon: 583 414 535
Fax: 583 414 535
IZO:120300621
Školní klub
Adresa: Ulice: Školská 406/11
Obec: Zábřeh
Kraj: Olomoucký
PSČ: 789 01
Kontakt na školu: Telefon: 583 414 535
Fax: 583 414 535
IZO:172102472
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Školská 406/11
Obec: Zábřeh
Kraj: Olomoucký
PSČ: 789 01
Kontakt na školu: Telefon: 583 414 535
Fax: 583 414 535
IZO:120301393
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: 2 jídla
Dietní stravování: ano
Cena oběda v Kč: 18 - 23,-Kč podle věku žáků
Bufet: ne
Specifické stravovací projekty: ovoce do škol, školní mléko
Nápojové/potravinové automaty: ano