Zde může být obrázek školy.

Základní škola Halenkov, okres Vsetín

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola Halenkov, okres Vsetín
Adresa školy: Ulice:
Obec: Halenkov 535
Kraj: Zlínský
PSČ: 756 03
Ředitel:Mgr. Soňa Růžičková
Kontakt na školu Telefon: 571 423 287
Email: zshalenkov@telecom.cz
Web: zs.halenkov.cz
IČ:47659262
RED-IZO:600149676
Zřizovatel:Obec Halenkov
Typ zřizovatele:Obec
Základní škola
Adresa: Ulice:
Obec: Halenkov 535
Kraj: Zlínský
PSČ: 756 03
Kontakt na školu: Telefon: 571 423 287
Fax: není
IZO:047659262
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 540
Aktuální počet žáků: 291
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 6.4.2021
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 16.4.2021
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: recepce s přítomností dospělé osoby, kamerový systém
Umístění školy v obci: klidová zóna
Dopravní dostupnost: autobus, vlak
Linka MHD nebo integrované dopravy: ne
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 300
Vstup do školy umožněn od: 7:00
Začátek první vyučovací hodiny: 7:45
Roční školné v Kč: 0
Možnost získat stipendium: ne
Koncepce školy: plán koncepce rozvoje 21-22.doc (41 KB)
Školní vzdělávací program: ŠVP - ZŠ Halenkov okr. Vsetín 21-22 - kopie.pdf (3531,1 KB)
Školní vzdělávací program - družina: ŠVP pro ŠD (1).doc (91,1 KB)
Školní řád: školní řád.doc (225,8 KB)
Poslední výroční zpráva: výroční zpráva o činnosti 20-21.doc (147,5 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: biologie, chemie, fyzika, ICT, knihovna, hudební výchova, praktické vyučování
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště, v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie, tématické/projektové dny, exkurze, návštěvy kulturních akcí, výlety, adaptační kurzy
Zapojení ve specifických programech: Zdravá ŠJ, Erasmus+
Domácí spolupráce : J. Sousedíka Vsetín, SPŠ strojní Vsetín
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý, ruský
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ano
Výuka cizích jazyků metodou CLIL - jazyky: anglický
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, plavání
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda, čtenářská dílna
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Alternativní písmo:
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Storytelling (Storytelling), Celé Česko čte dětem (CČČD)
Specifické formy podpory žákům: vzdělávání cizince, podpora slabých žáků a žáků s SVP
Přítomnost specialistů: logoped, speciální pedagog, školní metodik prevence, asistent pedagoga, výchovný poradce
Školní družina: ano
Školní klub: ano
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, počítače ve třídách, WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: sportovní, ICT, jazykové, výtvarné (např. malování, keramika), přírodovědné, turistické, programování/robotika
Místo pro trávení volného času: zahrada, školní dvůr, hřiště, vyhrazená učebna, relaxační zóny ve vnitřních prostorách
V blízkosti školy: ZUŠ, veřejná knihovna, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, žákovská knížka (elektronická), školní informační systém, e-mailová komunikace s učiteli, konzultační hodiny, školní časopis/newsletter
Funkce školního informačního systému: e-třídní kniha - přehled učiva, přehled absence, přehled klasifikace, e-omluvenka, možnost chatu s vyučujícími/vedením školy, možnost editace osobních údajů žáka, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice:
Obec: Halenkov 535
Kraj: Zlínský
PSČ: 756 03
Kontakt na školu: Telefon: 571 457 060
Fax: není
IZO:120400316
Školní klub
Adresa: Ulice:
Obec: Halenkov 535
Kraj: Zlínský
PSČ: 756 03
Kontakt na školu: Telefon: 571 423 287
Fax: 571 423 287
IZO:181004623
Školní jídelna
Adresa: Ulice:
Obec: Halenkov 535
Kraj: Zlínský
PSČ: 756 03
Kontakt na školu: Telefon: 571 457 061
Fax: není
IZO:103108769