Zde může být obrázek školy.

Základní škola a Mateřská škola Jarcová, okres Vsetín, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola a Mateřská škola Jarcová, okres Vsetín, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Jarcová 53
Obec: Valašské Meziříčí
Kraj: Zlínský
PSČ: 757 01
Ředitel:Mgr. Eva Janišová
Kontakt na školu Telefon: 571 631 082
Email: zsmsjarcova@seznam.cz
IČ:70918040
RED-IZO:600149889
Zřizovatel:Obec Jarcová
Typ zřizovatele:Obec
Mateřská škola
Adresa: Ulice: Jarcová 53
Obec: Valašské Meziříčí
Kraj: Zlínský
PSČ: 757 01
Kontakt na školu: Telefon: 571 631 082
IZO:150009488
Základní informace
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet dětí: 38
Aktuální počet dětí: 33
Přijímání dětí mladších 3 let: ano
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: videotelefon
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: autobus, vlak
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 200
Škola je otevřena od: 6,30 hodin
Měsíční poplatek/školné v Kč: 400
Školní řád: 24 SM školní řádMŠ.docx (45,1 KB)
Charakteristika školy
Provoz MŠ: celodenní
Prostory pro pohybové aktivity: v areálu školy, tělocvična/sportovní hala, mimo areál školy, venkovní hřiště
Specifické akce školy (pravidelné): sportovní dny, exkurze, výlety, návštěvy kulturních akcí, tématické/projektové dny, besídky/akademie, jarmarky a dílny
Zapojení ve specifických programech: Škola plná zdraví, Papír za papír
Mezinárodní spolupráce: Mateřská škola Koš
Zapojení do evropských projektů: ano
Vzdělávání
Specifické formy pohybových aktivit: plavání, lyžování, turistika
Přítomnost specialistů: logoped
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: individuální schůzky, třídní schůzky, telefonická komunikace s učiteli
Základní škola
Adresa: Ulice: Jarcová 53
Obec: Valašské Meziříčí
Kraj: Zlínský
PSČ: 757 01
Kontakt na školu: Telefon: 571 631 082
IZO:102768111
Základní informace
Velikost školy: neúplná ZŠ s alespoň jednou třídou, v níž se děti různých věkových kategorií, resp. různých ročníků, vzdělávají společně
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 80
Aktuální počet žáků: 43
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 4.4.2019
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 4.4.2019
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: videotelefon
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 200
Vstup do školy umožněn od: 7,00 hodin
Začátek první vyučovací hodiny: 8,00 hodin
Možnost získat stipendium: ne
Koncepce školy: zhodnocení koncepce školy.pdf (1107,3 KB)
Poslední výroční zpráva: vyrocni_zprava_o_cinnosti_skoly_2017-18.docx (16595,8 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Prostory pro výuku tělesné výchovy: mimo areál školy, tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště, v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): exkurze, sportovní dny, výlety, návštěvy kulturních akcí, besídky/akademie, tématické/projektové dny, jarmarky a dílny
Zapojení ve specifických programech: Škola plná zdraví, Školní mléko, Ovoce do škol, Papír za papír, Živá zahrada, Les ve škole, Fritex
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: anglický
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: turistika, plavání, lyžování
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, výchovný poradce, asistent pedagoga
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve třídách
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: hudební, turistické, literárně-dramatické, společenské hry, rukodělné, výtvarné (např. malování, keramika), přírodovědné, sportovní, taneční, jazykové
Místo pro trávení volného času: herna, hřiště, zahrada, školní dvůr
V blízkosti školy: sport, veřejná knihovna
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: e-mailová komunikace s učiteli, telefonická komunikace s učiteli, individuální schůzky, třídní schůzky, školní informační systém, žákovská knížka (papírová)
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Počet přípravných tříd: 0
Školní družina
Adresa: Ulice: Jarcová 53
Obec: Valašské Meziříčí
Kraj: Zlínský
PSČ: 757 01
Kontakt na školu: Telefon: 571 631 082
IZO:120400201
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Jarcová 53
Obec: Valašské Meziříčí
Kraj: Zlínský
PSČ: 757 01
Kontakt na školu: Telefon: 571 631 082
IZO:103108718
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: ne
Dietní stravování: ne
Cena oběda v Kč: 25,-Kč - 27,-Kč
Bufet: ne
Specifické stravovací projekty: ovoce do škol, Škola plná zdraví, školní mléko
Nápojové/potravinové automaty: ne