Logo školy

Základní škola a Mateřská škola Kateřinice, okres Vsetín

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola a Mateřská škola Kateřinice, okres Vsetín
Adresa školy: Ulice: Kateřinice 154
Obec: Ratiboř
Kraj: Zlínský
PSČ: 756 21
Ředitel:Mgr. Šárka Muchová
Kontakt na školu Telefon: 571 442 814
Email: zskaterinice@atlas.cz
Web: http://skola.obeckaterinice.cz/cs/
IČ:70926786
RED-IZO:600149897
Zřizovatel:Obec Kateřinice
Typ zřizovatele:Obec
Mateřská škola
Adresa: Ulice: Kateřinice 242
Obec: Ratiboř
Kraj: Zlínský
PSČ: 756 21
Kontakt na školu: Telefon: 571 442 825
IZO:150007418
Základní informace
Aktuální počet dětí: 43
Dny otevřených dveří (termín/y): na základě domluvy
Kritéria příjímacího řízení: Směrnice přijímání k předškolnímu vzdělávání.pdf (538,5 KB)
Přijímání dětí mladších 3 let: ano
Bezbariérový přístup: ano částečně
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 50
Škola je otevřena od: 6.00 - 15.30
Měsíční poplatek/školné v Kč: 200
Školní vzdělávací program: ŠVP PV S Kateřinkou letem světem.pdf (894,9 KB)
Školní řád: ŠŘ 2016.pdf (1285,5 KB)
Charakteristika školy
Provoz MŠ: celodenní
Prostory pro pohybové aktivity: venkovní hřiště, v areálu školy, tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): karneval, pravidelné zájezdové divadlo v MŠ, angličtina, Valášek, tématické/projektové dny, besídky/akademie, návštěvy kulturních akcí, výlety
Zapojení do evropských projektů: ano
Vzdělávání
Specifické formy pohybových aktivit: plavání
Specifické formy podpory dětem: logopedie; rozvoj dovedností nutných k nástupu do základní školy
Přítomnost specialistů: speciální pedagog, asistent pedagoga, logoped
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, www stránky, Facebook, třídní schůzky
Základní škola
Adresa: Ulice: Kateřinice 154
Obec: Ratiboř
Kraj: Zlínský
PSČ: 756 21
Kontakt na školu: Telefon: 571 442 814
IZO:102768129
Základní informace
Velikost školy: neúplná ZŠ s alespoň jednou třídou, v níž se děti různých věkových kategorií, resp. různých ročníků, vzdělávají společně
Nejvyšší povolený počet žáků: 85
Aktuální počet žáků: 63
Dny otevřených dveří (termín/y): na základě osobní domluvy
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 20.4.2017
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 20.4.2017
Bezbariérový přístup: ano částečně
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 5
Vstup do školy umožněn od: 5.50
Začátek první vyučovací hodiny: 7.50
Koncepce školy: Koncepce rozvoje školy.pdf (154,1 KB)
Školní vzdělávací program: ŠVP ZV Cesta za poznáním 2016.pdf (2145,9 KB)
Školní vzdělávací program - družina: ŠVP_ŠD_2016.pdf (575,1 KB)
Školní řád: ŠŘ 2016.pdf (1285,5 KB)
Poslední výroční zpráva: výroční zpráva 2015-16.pdf (637 KB)
Charakteristika školy
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: venkovní hřiště, tělocvična/sportovní hala, v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): exkurze, sportovní dny, tématické/projektové dny, besídky/akademie, výlety, návštěvy kulturních akcí
Domácí spolupráce : spolupráce s okolními školami a s malotřídními školami okresu Vsetín; spolupráce s obecními spolky, Policií ČR apod.
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda
Specifické formy podpory žákům: speciální péče o žáky se SVPU; individuální doučování pro žáky s výukovými problémy
Přítomnost specialistů: logoped, asistent pedagoga, speciální pedagog
Školní družina: ano
Školní družina - rozvrh: ŠD rozvrh.pdf (163,6 KB)
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Rozvrhy hodin: rozvrh 2016-17 úprava plavání.pdf (133,8 KB)
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, WiFi v celé škole
Zájmové činnosti: sportovní, společenské hry, přírodovědné, výtvarné (např. malování, keramika), hudební
Místo pro trávení volného času: vyhrazená učebna, herna, školní dvůr
V blízkosti školy: veřejná knihovna, ZUŠ Morava má ve škole své elokované pracoviště, sport
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: e-mailová komunikace s učiteli, www stránky, Facebook, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, žákovská knížka (elektronická), třídní schůzky, školní informační systém
Školní družina
Adresa: Ulice: Kateřinice 154
Obec: Ratiboř
Kraj: Zlínský
PSČ: 756 21
Kontakt na školu: Telefon: 571 442 814
IZO:181001471
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Kateřinice 242
Obec: Ratiboř
Kraj: Zlínský
PSČ: 756 21
Kontakt na školu: Telefon: 571 442 825
IZO:150007434
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v blízkosti školy (do 200 m)
Možnost výběru z více jídel: ne
Dietní stravování: ne
Cena oběda v Kč: 6 - 7,- Kč (přesnídávka) 19 - 24,- Kč (oběd) 6,- Kč (svačinka)
Bufet: ne
Specifické stravovací projekty: ovoce do škol
Nápojové/potravinové automaty: ne