Zde může být obrázek školy.

Základní škola Střelná, okres Vsetín

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola Střelná, okres Vsetín
Adresa školy: Ulice: Střelná 84
Obec: Horní Lideč
Kraj: Zlínský
PSČ: 756 12
Ředitel:Mgr. Martina Juřicová
Kontakt na školu Telefon: 571 447 362
Email: zsstrelna@seznam.cz
Web:
IČ:70996652
RED-IZO:600149960
Zřizovatel:Obec Střelná
Typ zřizovatele:Obec
Základní škola
Adresa: Ulice: Střelná 84
Obec: Horní Lideč
Kraj: Zlínský
PSČ: 756 12
Kontakt na školu: Telefon: 571 447 362
Fax: 571 447 362
IZO:102768218
Základní informace
Velikost školy: neúplná ZŠ s alespoň jednou třídou, v níž se děti různých věkových kategorií, resp. různých ročníků, vzdělávají společně
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 50
Aktuální počet žáků: 15
Dny otevřených dveří (termín/y): 3. 11. 2020, 6. 11. 2020, 1. - 5. 3. 2020
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 6.4.2021
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 6.4.2021
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: vstup na elektronický čip
Umístění školy v obci: rušná ulice
Dopravní dostupnost: autobus, vlak
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 300
Vstup do školy umožněn od: hlavní silnice
Začátek první vyučovací hodiny: 7:30
Možnost získat stipendium: ne
Školní vzdělávací program: ZŠ_STŘELNÁ_ŠVP 2020.pdf (1927,4 KB)
Školní řád: Školní řád 2020-2021.pdf (730,2 KB)
Poslední výroční zpráva:
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Prostory pro výuku tělesné výchovy: mimo areál školy, venkovní hřiště, sportovní areál (atletika)
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie, výlety, návštěvy kulturních akcí, tématické/projektové dny, exkurze, sportovní dny, jarmarky a dílny
Zapojení ve specifických programech: Tvořivá škola, Projekt 72 hodin - Ruku na to, Plastožrout
Domácí spolupráce : MŠ Střelná, hasiči, myslivecké sdružení, policie ČR, ZŠ Lysý pod Makytou - kroužek Florbalu
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Celé Česko čte dětem (CČČD), 72 hodin (ČRDM)
Specifické formy podpory žákům: speciální pedagog, asistent logopeda
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, logoped, výchovný poradce, speciální pedagog
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve třídách, WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny
Zájmové činnosti: sportovní, výtvarné (např. malování, keramika), rukodělné, literárně-dramatické, hudební
Místo pro trávení volného času: zahrada, vyhrazená učebna, hřiště
V blízkosti školy: sport, ZUŠ, veřejná knihovna
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, žákovská knížka (papírová), telefonická komunikace s učiteli, individuální schůzky, e-mailová komunikace s učiteli, konzultační hodiny, profil školy na sociálních sítích
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice: Střelná 84
Obec: Horní Lideč
Kraj: Zlínský
PSČ: 756 12
Kontakt na školu: Telefon: 571 447 362
Fax: není
IZO:150006861