Zde může být obrázek školy.

Obchodní akademie Holešovice

Škola / charakteristika školy
Název školy:Obchodní akademie Holešovice
Adresa školy: Ulice: Jablonského 3
Obec: Praha 7
Kraj: Praha
PSČ: 170 00
Ředitel:Mgr. Milena Remešová
Kontakt na školu Telefon: 266 710 914
Email: info@oaholesovice.cz
Web: www.oaholesovice.cz
IČ:61386626
RED-IZO:600170012
Zřizovatel:Hlavní město Praha
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: Jablonského 3
Obec: Praha 7
Kraj: Praha
PSČ: 170 00
Kontakt na školu: Telefon: 266 710 914
IZO:130001902
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: učebny ve více budovách v rámci jednoho areálu školy
Nejvyšší povolený počet žáků: 580
Aktuální počet žáků: 389
Dny otevřených dveří (termín/y): 6.12.2021, 24.1.2022
Forma přijímacího řízení: písemná
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: český jazyk, matematika
Termín přijímacích zkoušek: ŘT 12+13.4.2022, NT 10+11.5.2022
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: recepce s přítomností dospělé osoby, kamerový systém
Umístění školy v obci: klidná ulice, širší centrum
Dopravní dostupnost: MHD, integrovaná doprava, autobus, vlak
Linka MHD nebo integrované dopravy: Metro C, tram 6, 12, bus 112
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 50
Vstup do školy umožněn od: 7:15
Začátek první vyučovací hodiny: 7:30
Roční školné v Kč: 0
Rozšířené informace o ročním školném: 0
Přípravné kurzy: přípravné kurzy pro uchazeče
Školní vzdělávací program: ŠVP 63-41-M02.pdf (520,9 KB)
ŠVP 63-41-M01.pdf (513,1 KB)
Poslední výroční zpráva: Výroční zpráva 2019-20.pdf (2434,5 KB)
Charakteristika školy
Zaměření : všeobecné, odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT, cizí jazyky
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště, posilovna
Specifické akce školy (pravidelné): ZLV, plesy, tématické/projektové dny, exkurze, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny
Zapojení ve specifických programech : zapojení do spec. programů
Domácí spolupráce : v rámci odborných praxí spolupráce se zaměstnavateli
Spolupráce s firmami: stáže ve firmě/firmách, exkurze ve firmě/firmách, část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: sportovní pobyt v zahraničí, studijní pobyt v zahraničí
Zapojení do evropských projektů: ne
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: německý, ruský, španělský, anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování
Alternativní písmo:
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací:
Specifické formy podpory žákům: Projekty Multikulturní výchova, Inkluze
Přítomnost specialistů: školní psycholog, školní metodik prevence, výchovný poradce
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, WiFi v části školy
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny, Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: sportovní
Místo pro trávení volného času: zahrada, studovna/knihovna, relaxační zóny ve vnitřních prostorách, hřiště
V blízkosti školy: park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: školní informační systém, konzultační hodiny, e-mailová komunikace s učiteli, telefonická komunikace s učiteli, školmí časopis/newsletter, třídní schůzky, individuální schůzky, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), žákovská knížka (elektronická)
Funkce školního informačního systému: e-třídní kniha - přehled učiva, přehled absence, přehled klasifikace, e-omluvenka, možnost editace osobních údajů žáka