Zde může být obrázek školy.

Střední průmyslová škola na Proseku

Škola / charakteristika školy
Název školy:Střední průmyslová škola na Proseku
Adresa školy: Ulice: Novoborská 2
Obec: Praha 9
Kraj: Praha
PSČ: 190 00
Ředitel:Mgr. Jiří Bernát
Kontakt na školu Telefon: 286 028 340
Email: sps-prosek@sps-prosek.cz
Web: www.sps-prosek.cz
IČ:14891239
RED-IZO:600170039
Zřizovatel:Hlavní město Praha
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: Novoborská 2
Obec: Praha 9
Kraj: Praha
PSČ: 190 21
Kontakt na školu: Telefon: 286 028 340
Fax: 286 880 490
IZO:014891221
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 600
Aktuální počet žáků: 538
Dny otevřených dveří (termín/y): 13.2.2021
Forma přijímacího řízení: písemná
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: matematika, český jazyk
Termín přijímacích zkoušek: státní jednotné přijímací zkoušky
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: kamerový systém, vstup na elektronický čip, recepce s přítomností dospělé osoby
Umístění školy v obci: širší centrum, klidná ulice
Dopravní dostupnost: MHD, integrovaná doprava
Linka MHD nebo integrované dopravy: metro C (Střížkov, Prosek, Letňany), bus 201, 182, 140, 185, 136, 195, 302, 375
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 50
Vstup do školy umožněn od: 7,00
Začátek první vyučovací hodiny: 8,00
Roční školné v Kč: 0
Rozšířené informace o ročním školném: 0
Koncepce školy: Koncepce dalšího rozvoje školy.docx (21,4 KB)
Školní vzdělávací program: ŠVP_Informační technologie-vývoj aplikací od 1. 9. 2019.pdf (3718,1 KB)
ŠVP_Informační technologie-správa sítí a IT bezpečnost od 1. 9. 2019.pdf (4453,6 KB)
ŠVP_Elektrotechnika-automatizace měst a budov od 1. 9. 2019.pdf (4542,2 KB)
ŠVP_Elektrotechnika-mechatronika od 1. 9. 2019.pdf (4730,9 KB)
ŠVP_Strojírenství-počítačová podpora konstruování od 1. 9. 2019.pdf (5233,5 KB)
Školní řád: Dodatek č. 1 ke školnímu řádu od 1. 9. 2020.pdf (804,4 KB)
skolni_rad_od_1. 11. 2018.pdf (827,2 KB)
Poslední výroční zpráva: Výroční zpráva_2019_2020_web.pdf (4468,7 KB)
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: praktické vyučování, ICT, cizí jazyky, knihovna
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, tělocvična/sportovní hala, posilovna, venkovní hřiště
Specifické akce školy (pravidelné): plesy, tématické/projektové dny, návštěvy kulturních akcí, exkurze, sportovní dny, dny otevřených dveří, odborné školení se sociálními partnery, adaptační kurzy, besedy a přednášky pro veřejnost
Certifikáty škol: Akademie CISCO, akademie MikroTik, akademie AUTODESK
Domácí spolupráce : spolupráce se sociálními partnery školy
Spolupráce s firmami: část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách, exkurze ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: pobyt zaměřený na odborné aktivity v zahraničí, spolupráce se zaměstnavateli v zahraničí, studijní pobyt v zahraničí, partnerské školy, společné projekty se zahraničním subjektem
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: německý, anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ano
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce - jazyky: anglický, německý
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, vodácký kurz
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Pražský studentský sumit (Asociace pro mezinárodní otázky)
Specifické formy podpory žákům: inkluze a multikulturní vzdělávání
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, výchovný poradce, kariérový poradce, asistent pedagoga
Nabídka dalšího vzdělávání: IT certifikace, jazykové certifikace, CISCO, AUTODESK,MikroTik,ECDL
Rozvrhy hodin:
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve společných prostorách, počítače ve třídách, učebny ICT, WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna, ve všech prostorách školy (učebny, chodby, jídelna, studovny a školní atrium), BYOD
Zájmové činnosti: programování/robotika, sportovní, ICT, technické
Místo pro trávení volného času: relaxační zóny ve vnitřních prostorách, herna, studovna/knihovna, atrium, zahrada
V blízkosti školy: sport, veřejná knihovna, DDM/středisko volného času, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: profil školy na sociální síti, konzultační hodiny, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, školní informační systém, třídní schůzky, žákovská knížka (elektronická)
Funkce školního informačního systému: přehled klasifikace, přehled absence, e-třídní kniha - přehled učiva
Domov mládeže
Adresa: Ulice: Jizerská 744
Obec: Praha 9 - Čakovice
Kraj: Praha
PSČ: 196 00
Kontakt na školu: Telefon: 283 930 346
IZO:110025989