Logo školy

Střední průmyslová škola Emila Kolbena Rakovník, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Střední průmyslová škola Emila Kolbena Rakovník, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Gen. Kholla 2501/II
Obec: Rakovník
Kraj: Středočeský
PSČ: 269 01
Ředitel:RNDr. Jan Jirátko
Kontakt na školu Telefon: 313 518 261
Email: sekretariat@spsrakovnik.cz
Web: http://www.spsrakovnik.cz
IČ:16980123
RED-IZO:600170241
Zřizovatel:Středočeský kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: Gen. Kholla 2501/II
Obec: Rakovník
Kraj: Středočeský
PSČ: 269 01
Kontakt na školu: Telefon: 313 518 261
Fax: 313 513 535
IZO:007820186
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s výučním listem, střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Nejvyšší povolený počet žáků: 330
Aktuální počet žáků: 284
Dny otevřených dveří (termín/y): pro školní rok 2017/2018 budou stanoveny
Forma přijímacího řízení: bez přijímací zkoušky, písemná
Přijímací zkoušky: ano v některých oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: český jazyk, matematika
Termín přijímacích zkoušek: v termínech celostátní pilotáže
Bezbariérový přístup: ne
Umístění školy v obci: širší centrum, klidná ulice
Dopravní dostupnost: vlak, autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 200
Vstup do školy umožněn od: 7:30, v případě praktické výuky od 5:45
Začátek první vyučovací hodiny: 7:45, praktická výuka od 6:00
Roční školné v Kč: 0
Stipendium: prospěchové, motivační
Koncepce školy: Koncepční záměr rozvoje školy 2012.pdf (430,8 KB)
Školní vzdělávací program: ŠVP IT.pdf (1799,8 KB)
Školní řád: Školní řád 2013.pdf (223,3 KB)
Poslední výroční zpráva: 2012-2013.pdf (586,8 KB)
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: fyzika, ICT, cizí jazyky, praktické vyučování
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště
Specifické akce školy (pravidelné): plesy, tématické/projektové dny, návštěvy kulturních akcí, exkurze, sportovní dny
Zapojení ve specifických programech : Světová škola; Škola udržitelného rozvoje Středočeského kraje
Domácí spolupráce : partnerská škola firem ČEZ, Procter and Gamble, Lasselsberger a Permon; spolupráce s řadou dalších zaměstnavatelů
Spolupráce s firmami: exkurze ve firmě/firmách, stáže ve firmě/firmách, část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: pobyt zaměřený na odborné aktivity v zahraničí, společné projekty se zahraničním subjektem
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, vodácký kurz
Specifické formy podpory žákům: pravidelné konzultace všech vyučujících, individuální přístup k nadaným a méně nadaným žákům
Nabídka dalšího vzdělávání: IT certifikace
Rozvrhy hodin: Rozvrh 2013-14.pdf (162,1 KB)
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, WiFi v celé škole
Zájmové činnosti: sportovní, technické, ICT
Místo pro trávení volného času: hřiště, vyhrazená učebna
V blízkosti školy: sport, kultura, ZUŠ, veřejná knihovna
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: žákovská knížka (elektronická), školní informační systém, třídní schůzky, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli