Zde může být obrázek školy.

Střední škola technická a obchodní, Dačice, Strojírenská 304

Škola / charakteristika školy
Název školy:Střední škola technická a obchodní, Dačice, Strojírenská 304
Adresa školy: Ulice: Strojírenská 304
Obec: Dačice
Kraj: Jihočeský
PSČ: 380 01
Ředitel:Ing. Pavel Kopačka
Kontakt na školu Telefon: 384 420 096
Email: info@issto.cz
Web: www.issto.cz
IČ:13503308
RED-IZO:600170357
Zřizovatel:Jihočeský kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: Strojírenská 304
Obec: Dačice
Kraj: Jihočeský
PSČ: 380 01
Kontakt na školu: Telefon: 384 420 096
Fax: 384 420 096
IZO:107830086
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou, střední vzdělání s výučním listem
Forma vzdělání: denní, dálková
Rozmístění školy: učebny ve více budovách v rámci jednoho areálu školy
Nejvyšší povolený počet žáků: 600
Aktuální počet žáků: 200
Forma přijímacího řízení: písemná, pohovor, bez přijímací zkoušky
Přijímací zkoušky: ano v některých oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: český jazyk, matematika
Termín přijímacích zkoušek: dle vyhlášky
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: kamerový systém, vstup na elektronický čip, videotelefon
Umístění školy v obci: periferie
Dopravní dostupnost: vlak, autobus
Linka MHD nebo integrované dopravy: školní autobus z hlavního nádraží ke škole
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 100
Vstup do školy umožněn od: 7:30
Začátek první vyučovací hodiny: 8.05
Roční školné v Kč: 0
Stipendium: podporující žáky v závislosti na docházce, od budoucího zaměstnance
Přípravné kurzy: přípravné kurzy pro uchazeče, přípravné kurzy pro navazující vzdělávání
Školní řád: školní řád platný od 19. 11. 2020.pdf (8233,5 KB)
Poslední výroční zpráva: ssto_dacice_vyrocni_zprava_2019-20.pdf (1974 KB)
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: praktické vyučování, ICT, cizí jazyky, knihovna
Prostory pro výuku tělesné výchovy: venkovní hřiště, tělocvična/sportovní hala, v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): návštěvy kulturních akcí, výlety, plesy, tématické/projektové dny, exkurze, sportovní dny, projekty, adaptační kurzy
Zapojení ve specifických programech : Zdravé město
Domácí spolupráce : praxe, bezpečnostní složky
Spolupráce s firmami: část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách, exkurze ve firmě/firmách, stáže ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: společné projekty se zahraničním subjektem, partnerské školy
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: německý, anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: turistika, vodácký kurz
Specifické formy podpory žákům: slabší žáci, nadaní žáci, sociálně znevýhodnění žáci
Přítomnost specialistů: výchovný poradce, školní metodik prevence
Nabídka dalšího vzdělávání: kurz autoškoly
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, počítače ve třídách, WiFi v celé škole, počítače ve společných prostorách
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny
Zájmové činnosti: sportovní
Místo pro trávení volného času: školní dvůr, vyhrazená učebna, studovna/knihovna, relaxační zóny ve vnitřních prostorách
V blízkosti školy: ZUŠ, kultura, sport, veřejná knihovna, DDM/středisko volného času, park/přírodní zázemí, průmyslová zóna
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: školní informační systém, třídní schůzky, žákovská knížka (elektronická), individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, konzultační hodiny, besedy o vzdělávání, profil školy na sociální síti, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák)
Funkce školního informačního systému: e-omluvenka, možnost chatu s vyučujícími/vedením školy, e-nástěnka, e-třídní kniha - přehled učiva, přehled klasifikace, přehled absence, možnost editace osobních údajů žáka, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování
Školní jídelna - výdejna
Adresa: Ulice: Vápovská 277
Obec: Dačice
Kraj: Jihočeský
PSČ: 380 01
Kontakt na školu: Telefon: 384 420 096
Fax: 384 420 096
IZO:163103054